Straż przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki

21.02.2015 r.koleżanki i koledzy (7 osób) z Regionalnej  Sekcji  Emerytów i Rencistów  NSZZ „Solidarność” Region Gdański pełnili straż przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę