Stanowisko nr 1

 

Stanowisko nr 1

Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, dotyczące sposobu przeprowadzania waloryzacji emerytur i rent

W wyniku przeprowadzonych dyskusji i zebranych opinii stwierdzamy:

  1. Obecny system waloryzacji powoduje powstawanie „odtwarzanie” coraz to nowych starych portfeli.
  2. Waloryzację emerytur należy oddzielić od działalności socjalnej na rzecz pobierających najniższe emerytury.

Działalność socjalna nie może być finansowania z funduszy przeznaczonych na waloryzację rent emerytur.

Waloryzacja kwotowa, czyli każdemu po równo  jest krzywdząca dla tych emerytów którzy zapracowali na wyższe świadczenia poprzez dłuższy okres składkowy lub wyższe dochody a więc waloryzacja powinna być bezwzględnie związana z okresem składkowym i wysokością wynagrodzenia.

Wzrost najniższych emerytur należy zabezpieczyć poprzez ewentualne zlikwidowanie podatku dochodowego oraz jednorazowy dodatek z funduszy socjalnych państwa.

Proponujemy uzależnienie waloryzacji od rzeczywistego wzrostu kosztów utrzymania. Waloryzacja powinna uwzględniać ceny:

  • żywności
  • eksploatacji mieszkań
  • opieki medycznej
  • leków
  • wszystkich innych kosztów utrzymania rodzin emeryckich

Waloryzacja emerytur i rent winna uwzględniać rzeczywisty wskaźnik inflacji i 50% realnego wzrostu płac.

Do wiadomości:

Rady Krajowego Sekretariatu E i R NSZZ „Solidarność”

Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztofa Dośli

Przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji E i R NSZZ „Solidarność”
Regionu Gdańskiego Jan Klassa

Download PDF
Powrót Drukuj stronę