Sekcja Emerytów i RencistówPKP Intercity wprowadziły Bilet dla Seniora


PKP Intercity wprowadziły Bilet dla Seniora. Każdy, kto skończył 60 lat może liczyć na 30 proc. rabat. Z oferty można skorzystać we wszystkich krajowych pociągach …

Straż przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki


21.02.2015 r.koleżanki i koledzy (7 osób) z Regionalnej  Sekcji  Emerytów i Rencistów  NSZZ „Solidarność” Region Gdański pełnili straż przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Najważniejsze cele Sekcji


– Naszym najważniejszym celem jest poprawa opieki zdrowotnej. Wprowadzony przez rząd pakiet onkologiczny pogarsza jej stan, bo bez powiększeń limitów pacjentów lekarzy pierwszego kontaktu kolejki …

W trosce o los seniorów


 O najważniejszych działaniach Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w ubiegłej kadencji oraz o planach na lata 2014-2018  mówi przewodniczący Rady Sekcji Jan Klassa. –  Które …

Zawsze w pierwszym szeregu


Dziękuję za pracę w Związku, za to, co zrobiliście i co robicie nadal. Chociaż czas na zasłużone emerytury i na odpoczynek, nigdy nie zostawiacie nas samych; w każdych naszych …

Z „Solidarności” się nie odchodzi, jest się do końca


Podziękowanie zasłużonym działaczom Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego to jeden z głównych punktów posiedzenia rady Sekcji, które odbyło się 11 czerwca br. w …