Sekcja Emerytów i RencistówUlga ustawowa 37 procent


Jeżeli jesteś emerytem, rencistą masz prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych. …

Życzenia Wielkanocne


Z okazji Świąt Wielkanocnychżyczę członkom oraz sympatykom  Regionalnej Sekcji E i R NSZZ ”Solidarność” Reg. Gdańskiego dużo radości i rodzinnego ciepła. Aby wiara, nadzieja i …


ŻYCZENIA NOWOROCZNE W imieniu własnym oraz Prezydium Regionalnej Sekcji E i R NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przesyłam wszystkim naszym członkom życzenia : Niech Nowy Rok …


Wyjazd szkoleniowo – integracyjny Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ„Solidarność” Region Gdański zorganizowała w dniach 22-24.09.2015r. wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Kołobrzegu, Świnoujścia, Międzyzdrojów i ogrodów w …

Wyróżnienia z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność”


Wśród wyróżnionych z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność” znaleźli się również członkowie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Wyróżnienia zostały wręczone 2 września …

Pomnik Anny Walentynowicz


Apel do Członków NSZZ Solidarność Stowarzyszenie Godność, zrzeszające na Wybrzeżu byłych działaczy NSZZ Solidarność i więźniów politycznych z lat 1980-89, podjęło inicjatywę budowy pomnika Anny …


                 Apel do Członków NSZZ Solidarność Stowarzyszenie Godność, zrzeszające na Wybrzeżu byłych działaczy NSZZ Solidarność i więźniów politycznych z lat 1980-89, podjęło inicjatywę budowy pomnika …

Stanowisko nr 1


  Stanowisko nr 1 Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, dotyczące sposobu przeprowadzania waloryzacji emerytur i rent W wyniku przeprowadzonych dyskusji i zebranych …

Zmiany od 1 maja 2015 r., które pozwolą zwiększyć emeryturę


Przeliczenie emerytury według nowych zasad również dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku (art. 55a ustawy emerytalnej) Osoby urodzone przed 1949 r. nie zostały …

Nie przechodź w czerwcu na emeryturę


Sposób waloryzacji składek emerytalnych zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz sposób waloryzacji kapitału początkowego jest bardzo ważny ze względu na ich bezpośredni wpływ na wysokość …