Od 1 września bezpłatne leki dla seniorów

Każdy, kto ukończył 75 rok życia, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, które znajdą się na wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia – wynika z nowelizacji ustawy. Seniorzy będą mogli skorzystać z tej możliwości od 1 września 2016 r.

Zgodnie z nowelą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby po 75 roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które będą wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia.

Pierwszy taki wykaz minister ma ustalić najpóźniej do 1 września br. Oznacza to, że od września seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych leków znajdujących się na liście.

Na opublikowanym projekcie wykazu bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia jest 1129 preparatów i 68 substancji czynnych. – Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że następne listy będą dłuższe – zapowiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Na projekcie listy bezpłatnych leków, z których od września będzie mogło skorzystać ok. 3 mln seniorów, znalazły się przede wszystkim medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Resort szacuje, że leki umieszczone w wykazie pozwolą zaoszczędzić pacjentom ponad 310 mln zł.

Zobacz więcej na stronie Ministerstaw Zdrowia…>>

Plik do pobrania (pdf)…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę