Najważniejsze cele Sekcji

– Naszym najważniejszym celem jest poprawa opieki zdrowotnej. Wprowadzony przez rząd pakiet onkologiczny pogarsza jej stan, bo bez powiększeń limitów pacjentów lekarzy pierwszego kontaktu kolejki się nie zmniejszą, powstaną tylko nowe grupy uprzywilejowanych. U nas na wiele zabiegów czeka się od sześciu do siedmiu lat, podczas gdy na przykład w Czechach jest to kwestia kilku dni. Drugą ważną kwestią jest przewidziana waloryzacja emerytur, która zakłada, że nie ma wzrostu kosztów utrzymania. Tymczasem wzrost jest znaczny. Będziemy protestować w tej sprawie. Pozytywnym aspektem działania naszej sekcji jest zbiórka na rzecz polskich dzieci zamieszkałych na Kresach. Dostarczaliśmy już pomoc na Litwę i na Ukrainę. W tym roku również udało się nam zebrać konkretną sumę, którą chcemy przekazać repatriantom jako prezent.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę