Jak pomóc seniorom?

O potrzebie wprowadzenia rozwiązań poprawiających sytuacje osób starszych rozmawiano na lutowym posiedzeniu Rady Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Gośćmi spotkania byli: posłanka  Małgorzata Zwiercan przewodnicząca parlamentarnej Komisji Polityki Senioralnej oraz Krzysztof Dośla szef gdańskiej „Solidarności”.

rada_sekcji_emerytow

Głównymi tematami dyskusji była sytuacja materialna emerytur i rencistów oraz opieka zdrowotna nad osobami starszymi. Związkowi seniorzy zwracali uwagę, że większość z nich otrzymuje bardzo niskie emerytury, a waloryzacja świadczeń nie rekompensuje wzrostu kosztów utrzymania.

– Przez dziesiątki lat płaciliśmy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Gdzie podziały się te pieniądze? – pytała jedna z seniorek.

Formą pomocy dla osób starszych jest program darmowych leków dla osób po 75 roku życia. Jednak i on ma pewne mankamenty, przede wszystkim brak pewnych leków na liście bezpłatnej, a także fakt, że mogą je przepisywać tylko lekarze pierwszego kontaktu. Zdaniem posłanki Małgorzaty Zwiercan jest to w pewnym stopniu uzasadnione, ponieważ musi być kontrola nad przyjmowaniem leków, przez osoby starsze, które często lecząc się u kilku specjalistów nie informują ich o branych przez siebie lekarstwach przepisanych przez innych lekarzy.

- Niestety przez ostanie lata nie zrobiono nic, aby poprawić dostępność do służby zdrowia. Najbardziej odczuwają to osoby starsze – mówił Jan Klassa przewodniczący sekcji emerytów. W Polsce brakuje lekarzy geriatrów, obecnie jest ich około 300, a powinno być 1200.

Innym problemem, który narasta i będzie narastał to zapewnienie opieki nad ludźmi starszymi. Potrzebne są zarówno rozwiązania wpierające rodziny mające pod opieką osobę niesamodzielną, jak i tworzenie domów dla seniorów.

-  Często cała rodzina musi się składać, by opłacić miejsce w domu opieki dla starszej osoby – mówiła jedna z uczestniczek spotkania. Odczuwalny jest również bark miejsc w placówkach opiekuńczych, często trzeba czekać latami na wolne miejsce.

- Liczba geriatrów jest niewystarczająca. Dlatego oprócz szkolenia młodych lekarzy, należy przeszkolić  lekarzy pierwszego kontaktu w zakresie chorób geriatrycznych – mówiła Małgorzata Zwiercan. Jej zdaniem należy również poprawić przepisy dotyczące domów opieki nad osobami starszymi. Obecnie duża część prywatnych takich domów nie posiada statusu podmiotu leczniczego, więc nie musi spełniać określonych standardów, a ich kontrola jest utrudniona.

Posłanka Małgorzata Zwiercan obiecała przekazanie uwag i opinii przedstawionych przez związkowców na forum parlamentarnej Komisji Polityki Senioralnej.

(mk)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę