Sekcje branżoweUstawa zwiększająca kwotę bazową z podpisem prezydenta. Podwyżki dostanie ponad 160 tys. pracowników ochrony zdrowia


Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. …

OZZPiP: wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020 r.


  Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Środki na wynagrodzenia pielęgniarek i …

Jest Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych w POZ


Pojawiło się zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zmiana …

Od 1 lipca kwota bazowa wzrośnie z 3900 do 4200 zł.


Zrealizowany został postulat NSZZ „Solidarność”, który pozwoli na dodatkowe podwyżki. We wtorek podczas posiedzenia Rady Ministrów przyjęto projekt, zgodnie z którym poziom kwoty bazowej ma …

Jakie są plany Ministra Zdrowia na następną kadencję?


Podczas konwencji programowej PiS w Katowicach 6 lipca br., Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że w przypadku wygranych wyborów, chciałby się skupić na pięciu obszarach. …

Jest zmiana w przepisach, o którą wnioskowała Krajowa Izba Fizjoterapeutów


Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania …

Czy do norm zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach można wliczać ratowników medycznych? Odpowiedź MZ


Przypomnijmy: Nowe normy zatrudniania pielęgniarek i położnych obowiązujące od 1 stycznia 2019 wprowadzają wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko (oddziały o …

MZ powołuje pełnomocnika ds. Rozwoju kadr medycznych. Kto nim został?


Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do spraw rozwoju kadr medycznych został Jakub Berezowski. Do zadań Pełnomocnika należy: 1) prowadzenie dialogu z przedstawicielami związków zawodowych i samorządów zawodów …

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia normujące pracę SOR


Od 1 lipca obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące organizacji pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zmiany dotyczą innowacyjnych rozwiązań w systemie zarządzania SOR, skuteczniejszej organizacji …

Podziękowania na zakończenie roku szkolnego 2018/2019


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Za nami trudny rok szkolny. W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność z siedzibą w Gdańsku składam serdeczne …