Sekcje branżoweStanowisko ws. protestu w Krakowie


W załączeniu treść „Stanowiska”, która przyjęła Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku ws. poparcia protestu okupacyjnego w Krakowie, organizowanym przez Sekcję …

Informacje protestacyjne nr 10


Podczas obradującej 12 marca br. Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku: 1/ Przedstawiono kolejne projekty dokumentów trwającego w regionie …

Konkurs Polska – moje miejsce, mój kraj


UWAGA! ZMIANA TERMINU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MUZYCZNEGO POLSKA – MOJE MIEJSCE, MÓJ KRAJ” W związku z napiętą sytuacją w oświacie Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania …

Informacje protestacyjne nr 8


Trwa akcja protestacyjna „Solidarności” oświatowej na Pomorzu Gdańskim. Pisma z żądaniami zostały złożone do dyrektorów szkół i placówek oświatowych (np. w Gdańsku – 85, w …

Maria Ochman w sprawie ustawy „podwyżkowej”


Kwestie płac w ochronie zdrowia miały być uregulowane ustawowo. Miały być, ale to teoria. W praktyce Minister Zdrowia zawiera kolejne porozumienia dotyczące podwyżek z poszczególnymi …

Samorząd Zawodowy Ratowników Medycznych


- Zgodnie z Konstytucją RP powinniśmy mieć swój samorząd zawodowy. Czekam na niego z niecierpliwością - opowiedział Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ratownictwa Medycznego. Martyna …

Odznaczenia, medale, nagrody


Uregulowanie zasad składania wniosków o Medale i Odznaczenia Nagrody i odznaczenia

Nagrody i odznaczenia


Informujemy, że wspólnym reprezentantem Sekcji Regionalnych Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – z siedzibą w Gdańsku oraz z siedzibą w Słupsku – w Komisji opiniującej …

Uregulowanie zasad składania wniosków o Medale i Odznaczenia


Rada Sekcji przyjęła uchwałę ws. zasad przedstawiania wniosków na Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotych i Srebrnych Odznak Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. …

Podpisano ustalenia ws poprawy warunków zatrudniania i wynagradzania w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej


Dnia 7 lutego br. Komitet Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” zrzeszający pracowników ROPS w Branicach, Garwolinie i Starogardzie Gdańskim oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król …