Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela

Propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty przyjęte podczas WZD Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – 12 kwietnia 2016 r.

Całość czytaj w PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę