Uregulowanie zasad składania wniosków o Medale i Odznaczenia

Rada Sekcji przyjęła uchwałę ws. zasad przedstawiania wniosków na Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotych i Srebrnych Odznak Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

„Rada Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – w oparciu o stosowne regulaminy – przyjmuje następujące zasady rozpatrywania wniosków ws. przyznawania Medali KEN i Złotych i Srebrnych Odznak Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”:

1. Wnioski – łącznie z podaniem daty podjęcia uchwały danej Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej) i podpisane przez przewodniczącego (lub zastępcę) – składa się:

I. o nadanie Medalu KEN – do naszej Sekcji do 20 stycznia każdego roku kalendarzowego;

II. o nadanie Odznaki Srebrnej i Złotej Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do naszej Sekcji w trzech terminach granicznych:

a. do 20 stycznia,

b. do 20 kwietnia,

c. do 20 września:

2. Prezydium przedstawia wnioski do zatwierdzenia podczas obrad Rady Sekcji;

3. Po przyjęciu uchwałą Rady Sekcji wnioski przesyła się do Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”;

4. W wyjątkowych wypadkach (jedynie w odniesieniu do członków Rady Sekcji) decyzje o przedstawieniu wniosku do odznaczeń może podjąć Prezydium – bez konieczności rozpatrywania wniosku przez Radę Sekcji;

5. Informacja o tych wnioskach jest podawana do wiadomości Rady Sekcji na najbliższym posiedzeniu”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę