Stanowisko WZD w sprawie ustroju szkolnego

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego popiera stanowiska Rady Sekcji z 1 lutego 2015 r. i 11 listopada 2015 r. ws. ustroju szkolnego.

Więcej czytaj w PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę