Stanowisko ws. wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża sprzeciw wobec braku podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli – już nie tylko drugi rok z kolei – ale także w założeniach do budżetu państwa na 2015 rok.

Jednocześnie Rada zwraca uwagę na dramatyczną sytuację płacową wielu pracowników administracji i obsługi szkolnej, gdzie często jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzeń nie było jeszcze dłużej (to kompetencja organów prowadzących).

Jest to niedopuszczalne, tym bardziej w obliczu rosnących kosztów utrzymania.

Przygotowując się do akcji protestacyjnej, m. in. z powodu braku podwyżek, Rada Sekcji zwraca się do Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych, do Kół, do członków NSZZ „Solidarność”, do wszystkich pracowników oświaty, o kontynuowanie wypełnienia ankiety sondażowej dotyczącej wyboru form protestu.

Uwaga: 26 sierpnia 2014 r. Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej, zapowiedziała, że w 2015 roku podwyżek dla nauczycieli nie będzie. Przypomnijmy, że od 2012 roku wynagrodzenie zasadnicze brutto nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi: 2 265 zł dla stażystów, 2 331 zł dla kontraktowych, 2 647 zł dla mianowanych, 3 109 zł dla dyplomowanych. Tymczasem płaca minimalna w 2014 r. wynosi 1 680 zł, przeciętne średnie wynagrodzenie za lipiec br. – 3 965 zł.

Czy w tej sytuacji możemy być bierni?

Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

Stanowisko otrzymują:

- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

- Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów,

- Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

- Sejmowa i Senacka Komisja Edukacji oraz kluby parlamentarne,

- Jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa pomorskiego,

- Środki społecznego przekazu.

Pobierz stanowisko w wersji PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę