Stanowisko w sprawie projektu zmian ustroju szkolnego

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, po analizie odpowiedzi MEN na opinię Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania dotyczącej projektów ustaw „Prawo oświatowe” oraz  „Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe” podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące odłożenia proponowanych zmian w oświacie co najmniej o rok.

Stanowisko ws. projektu zmian w oświacie – więcej czytaj w PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę