podziękowania za czas strajku

W tekście „ Podziękowania” czytamy: „W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku – w związku z zawieszeniem strajku w oświacie – składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspomagali organizację akcji protestacyjnej prowadzonej z ramienia NSZZ „Solidarność”. (…)

Miejmy nadzieję, że ten zryw pracowników oświaty, który był też apelem o godność zawodu polskiego nauczyciela-wychowawcy, przyniesie pozytywne efekty. Oby w szkołach panował klimat współpracy, dialogu niezależnie od przynależności i poglądów, gdyż dobre kształcenie i wychowanie pozostaje naszym priorytetem.

Podziękowania za czas strajku – czytaj więcej:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę