Podziękowania na zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Za nami trudny rok szkolny. W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność z siedzibą w Gdańsku składam serdeczne podziękowania za wysiłek włożony w pracę na rzecz jak najlepszego kształcenia i wychowania powierzonych nam uczniów, ale też za międzyludzką solidarność w zmaganiach o lepsze wynagrodzenia, zmiany w statusie zawodowym nauczycieli oraz o poprawę warunków płacowych administracji i obsługi szkół.

Podziękowania – czytaj więcej:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę