Pismo do Kuratora Oświaty

Szanowna Pani Kurator,
W imieniu Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zwracamy się z prośbą o podanie, jakie konkretnie dokumenty, procedury,  powinny obowiązywać w szkole na podstawie obowiązujących przepisów prawa?

Pismo do KO – sprawy biurokracji w szkołach – czytaj więcej:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę