Naliczanie nadgodzin
Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku podejmuje interwencję w sprawie zmiany wykładni prawnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącej trybu naliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych, zmienionego w nowelizacji z 27 października 2017 r. ustawy Karta Nauczyciela.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę