Nagrody i odznaczenia

Informujemy, że wspólnym reprezentantem Sekcji Regionalnych Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – z siedzibą w Gdańsku oraz z siedzibą w Słupsku – w Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Marszałka Województwa Pomorskiego jest kol. Hanna Minkiewicz (sekretarz Sekcji w Gdańsku).bKol. Hanna Minkiewicz oraz Anna Kocik  (skarbnik Sekcji w Gdańsku – osoba rezerwowa) reprezentują  Sekcję w Komisji Nagród i Odznaczeń przy Pomorskim Kuratorze Oświaty.

Podajemy listę osób, który na wniosek Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, zgodnie z art. 51 ustawy Karta Nauczyciela oraz par. 3, ust. 1, pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 roku ws. szczegółowych zasad nadawania Medalu KEN…, otrzymały Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Aktualizacja: 14.02.2019 r.

Wykaz osób odznaczonych znajduje się tutaj:…>> PDF

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę