List do Pani Minister Anny Zalewskiej

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, obradujące 12 kwietnia br., przyjęło dokumenty w ramach toczącej się debaty edukacyjnej. Przesyłamy je z prośbą o podjęcie działań na rzecz ich realizacji.

List do MEN WZD Sekcji Gdańskiej – czytaj w PDF:…>>

Stanowisko ws. podwyżek wynagrodzeń – czytaj w PDF:…>>

Stanowisko ws. ustroju szkolnego – czytaj w PDF:…>>

Stanowisko ws. dodatkowych niepłatnych-obowiązkowych 1-2 godzin tygodniowo – czytaj w PDF:…>>

Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela – czytaj w PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę