List otwarty KM Gdańsk do Pana Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska

W imieniu Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wyrażam sprzeciw wobec działań władz Miasta Gdańska względem Pani Anny Kołakowskiej – Radnej Miasta Gdańska, nauczycielki historii w Szkole Podstawowej nr 65 w Gdańsku oraz Pani Jolanty Kwiatkowskiej – Reichel – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 – Bożena Brauer Przewodnicząca KM Gdańsk.

List otwarty – czytaj w PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę