Biuletyn Sekcji nr 21 (na rok szkolny 2019/2020)

Zamieszczamy treść najnowszego Biuletynu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku na rok szkolny 2019/2020. Są w nim m. in. informacje o planowanym wzroście wynagrodzeń, regulaminach obowiązujących w szkołach, organach prowadzących, zasad korzystania z urlopów zdrowotnych. Jest informacja o XVII edycjach Funduszu Stypendialnego NSZZ „S” (łącznie przyznano już 665 stypendiów) wraz z nazwami szkół stypendystów. Jest informacja o wynikach wojewódzkiego konkursu plastycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj” , a także zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym, którego finał zaplanowany jest na listopad 2019 r. Zachęcamy szkoły do udziału. W Biuletynie zamieszczamy także informacje o organizacjach zakładowych, międzyzakładowych wchodzących w skład Sekcji (wykazy adresowe, mailowe, tel.), Radzie Sekcji, biurze prawnym, szkoleniach, itd. Zachęcamy do lektury. Można wydrukować, udostępnić także współpracownikom.

Biuletyn nr 21- więcej czytaj:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę