Apel ws języka kaszubskiego w szkołach

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z niepokojem odbiera różne, czasami sprzeczne informacje na temat nauczania języka kaszubskiego w szkołach na Pomorzu.
Rada stoi na stanowisku, iż w okresie poważnych przekształceń strukturalnych szkolnictwa nie należy wprowadzać kolejnych zmian. Dotyczy to tak statusu zawodowego nauczycieli, ale też zmian w naliczaniu środków subwencyjnych np. na nauczenie języka kaszubskiego.

Apel ws. j. kaszubskiego w szkołach – więcej czytaj w PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę