Życzenia na nowy rok szkolny 2013/2014

Szanowni Państwo,  Koleżanki i Koledzy,

W roku szkolnym 2013/2014 – czekają nas ważne, ale i trudne wyzwania. Oświata, jak co roku, będzie pewnie przeżywała różne chwile, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów do samorządów terytorialnych, organów prowadzących większości szkół i placówek edukacyjnych.

Niezależnie od sytuacji będziemy nadal docierali do władzy z propozycjami zmian dotyczących, m. in. uregulowań prawnych, zniesienia nadmiernej biurokracji, poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Niekiedy będziemy zmuszeni bronić tego, co jest, świadomi, że często tzw. lepsze bywa wrogiem dobrego.

Ten rok to również czas wyborów w NSZZ „Solidarność” na nową, czteroletnią kadencję. Warto wspólnie zadbać, aby liderami „S” – i to na różnych poziomach – byli ludzie odważni, ale i rozważni, prawi i skromni, umiejący słuchać, czujący problemy współpracowników, w tym szczególnie osób zagrożonych zwolnieniami, mobbingiem, oraz wielkiej rzeszy poszukujących zatrudnienia w Ojczyźnie.

Zadań i nieuniknionych napięć zapewne będzie sporo. Dlatego też życząc spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym i wśród całej społeczności szkolnej, prosimy o współpracę i solidarność. We wspólnym interesie wszystkich pracowników oświaty leży zdecydowane odparcie działań destabilizujących polską szkołę, niszczących jej tradycję i osiągnięcia.

Mądrych wyborów, zdecydowanych działań, solidarności pracowniczej oraz wiele sił do podjęcia trudu nauczania i wychowania życzą

w imieniu Prezydium Sekcji:

Wojciech Książek (przewodniczący), Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego),

Hanna Minkiewicz (sekretarz), Anna Kocik (skarbnik), Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Marzena Korzeniewska, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra

Życzenia na rok szkolny 2013/2014.Pobierz PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę