Życzenia – Rok Szkolny 2012/2013

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W bieżącym roku szkolnym życzymy, aby: minister, kurator, samorządy, rodzice, media – wspólnie z nami:

  • dbali o autorytet szkoły;
  • szanowali pracę nauczycieli i pracowników administracji szkolnej;
  • nie przesadzali z biurokracją;
  • zapewniali stabilność prawa i finansów.

Oczywiście jest więcej oczekiwań i wątpliwości, tym bardziej w sytuacji, gdy tyle się mówi o daleko idących zmianach w ustawie Karta Nauczyciela czy o cięciu wydatków (w tym na płace) w oświacie. Zadań i możliwych napięć może być sporo.

Dlatego też, życząc spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym i wśród wszystkich  pracowników, prosimy zarazem o współpracę i wsparcie naszych akcji w obronie polskiej oświaty. Jednolite  stanowisko wobec niekorzystnych zmian i solidarność całego naszego środowiska znacznie utrudni rządzącym podejmowanie działań sprzecznych z interesem szkoły, jej tradycją i osiągnięciami.

I na to liczymy.

W imieniu Prezydium Sekcji:

Wojciech Książek (przewodniczący), Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego),
Hanna Minkiewicz (sekretarz), Anna Kocik (skarbnik), Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Marzena Korzeniewska, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę