Uwagi Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” Regionu Gdańskiego do projektów uchwał

Sekcja nie wyraża zgody na wykreślenie dodatków funkcyjnych wydziałów w PBW oraz podtrzymuje  stanowisko w tej sprawie.

Informacja do pobrania znajduje się Tutaj PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę