Uwagi do projektu uchwaly UMWP dot. dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Departament Edukacji i Sportu

Szanowni Państwo,

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przedstawia następujące uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na 2013 rok w szkołach lub placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

  1. Niejasne jest, gdzie znajdują się środki na indywidualne dokształcanie i doskonalenie dyrektorów (jest tylko mowa, że 10% środków jest przeznaczonych na zbiorcze formy doskonalenia dla dyrektorów – §1.1 pkt 2),
  2. Należy wykreślić słowo „oryginał”, a zostawić tylko „kopia” w § 5.1. ust. 4 pkt 2,
  3. Uznając podział środków na 90% i 10% rodzi się pytanie, dlaczego środki przeznaczone na poszczególne placówki są mniejsze niż w roku ubiegłym?
  4. Zwracamy się o dodanie w § 6 zapisu, iż podział środków z tego funduszu dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, zgodnie z art. 70a ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela.

Z poważaniem:

Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Sekcji

Hanna Minkiewicz – Sekretarz Sekcji   

Dokument do pobrania znajduje się tutaj. Pobierz PDF:…>>

  

 

 

 

                                   

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę