Stanowisko Sekcji Gdańskiej do propozycji zmian w prawie oświatowym

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, po wstępnym zapoznaniu się z propozycjami zmian w ustawie Karta Nauczyciela, ogłoszonymi 30 stycznia br. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, podtrzymuje większość uwag ogłoszonych w opinii z 10 października 2012 roku.

 Pozytywem jest fakt, iż MEN nie podejmuje tematu zmiany obowiązkowego pensum godzin dydaktycznych nauczycieli. Widać że dialog, rozmowy przynoszą pewne efekty.

 Z przedstawionych propozycji (nie znając rozwiązań szczegółowych):

1. Urlopy – 47 dni roboczych (art. 64 KN). Uważamy, że należy zwracać uwagę na zadania, żeby nie tworzyć fikcji w szkołach, żeby nauczyciel nie musiał być w szkole bez potrzeby, gdy np. uczniowie mają wakacje lub przerwy świąteczne. Należy uwzględnić czas urlopu, jaki obowiązuje nauczycieli w innych krajach europejskich. Rozmowy dotyczące czasu pracy powinny się odbyć po zakończeniu badań czasu pracy nauczycieli przez Instytut Badań Edukacyjnych, co może mieć wpływ także na sprawy urlopów na poratowanie zdrowia, fundusz zdrowotny, itd..

2.  Urlopy na poratowanie zdrowia (art. 73 KN). Trudno zgodzić się z tym, że po 20 latach, tylko jeden  raz i tylko w przypadkach, które mogą prowadzić do choroby zawodowej, a także na przeniesienie orzekania o potrzebie urlopu zdrowotnego z lekarza pierwszego kontaktu na lekarza medycyny pracy oraz zmianę organu odwoławczego od decyzji w sprawie urlopu zdrowotnego na sąd pracy. Sprawą do ustaleń rządowo-parlamentarnych jest przyjęcie zasady, kto jest płatnikiem tych urlopów.

Zwracamy uwagę, że problem ten niepomiernie wzrasta w czasie, gdy zwiększono czas pracy nauczycieli (od 2008 roku w oświacie – średnio o 12 lat). Będzie to wymagało większej regeneracji zdrowia przez pracujących do 67 lat nauczycieli.

Szereg kontrowersji budzi także zamiar rejestracji czynności wykonywanych przez nauczyciela poza pensum i to według wzorów opracowanych przez poszczególne organy prowadzące.

Sekcja Gdańska przypomina, że postulatami do realizacji są między innymi:

a. wykreślenie tzw. godzin karcianych ( art. 42 ust.2 pkt2 KN)

b. objęcie KN wszystkich nauczycieli niezależnie od organu prowadzącego

c. określenie w KN pensum dla nauczycieli wymienionych w art. 41 ust.7 pkt 3 KN

d. doprecyzowanie zapisu art. 72 KN określającego minimum środków przekazywanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (tym bardziej w obliczu przesunięcia wieku emerytalnego)

e. wzmocnienie roli kuratorów oświaty

f. ustalenie standardów – między innymi maksymalnej liczby uczniów w klasie

 W imieniu Sekcji:

Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji 

Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Sekcji

Hanna Minkiewicz – Sekretarz Sekcji                               

Otrzymują m. in.:

  • Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
  • Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
  • Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Gdańsku
  • Organy prowadzące oraz szkoły i placówki oświatowe w województwie pomorskim

 Dokument do pobrania znajduje się tutaj.Pobierz PDF:…>>

  

 

 

 

                                   

Download PDF
Powrót Drukuj stronę