Rada Sekcji w Wieżycy

W dniach 28 – 29 września 2012 r. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Rady Sekcji w Wieżycy.

Porządek przewiduje m. in.:

  • Omówienie najnowszych zmian w prawie oświatowym, w tym przebiegu rozmów ws. Karty Nauczyciela,
  • Z prac KZ/KM: Wymiana informacji o sposobach rozwiązywania pojawiających się problemów, w tym zasad negocjacji z jednostkami samorządu terytorialnego,
  • Przedstawienie uwag/propozycji do strategii działań NSZZ „Solidarność” oraz Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
  • Przyjęcie harmonogramu pracy Sekcji w najbliższych miesiącach (plan Rad, konferencji).

Na szkolenie zostali zaproszeni:

  • - Przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność” – Krzysztof Dośla,
  • - Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność” – Ryszard Proksa,
  • - przedstawiciel samorządu – wiceburmistrz Kościerzyny Kazimierz Stoltmann,
  • - mecenas Bogumił Soczyński.

Przypominamy, że w celach organizacyjnych do 20 września KM/KZ powinny zgłosić udział członków RS w/w szkoleniu (ew. także innych zgłoszonych przez daną KM Osób – członków władz „S’ – spoza Sekcji).

W czasie spotkania przewidziane jest wręczenie odznaczeń związkowych i oświatowych Uwaga: w razie zgłoszeń osób do wręczeń wyróżnień resortowych (Nagrody, Medale KEN) zostanie zaproszony także przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty.

.Następne zebranie Rady Sekcji – 13 listopada 2012 r.

W październiku (26 – 28 X) planowane jest szkolenie z zakresu prawa oświatowego dla członków władz „S’ (np. członków komisji Kół – byłoby dobrze, aby z jednej szkoły jechały po dwie osoby).

W imieniu Prezydium Sekcji

Wojciech Książek  (Przewodniczący Sekcji)

Trasa dojazdu do ośrodka w Wieżycy znajduje się …>> tutaj

Download PDF
Powrót Drukuj stronę