Podziękowania i życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej

„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali” – Jan Paweł II, Westerplatte 1987

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego prosimy o przyjęcie i przekazanie serdecznych pozdrowień i życzeń wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Edukacji Narodowej – wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Związku, wszystkim Osobom związanym z oświatą.

 Wszystkim czynnym i emerytowanym Pracownikom serdecznie dziękujemy za wieloletni wysiłek na rzecz jak najlepszego wykształcenia i wychowania kolejnych pokoleń młodych mieszkańców Pomorza.

 Życzymy satysfakcji z trudnej ale i pięknej pracy z dziećmi i młodzieżą.

 Życzymy stałego wsparcia, troski ze strony władz ministerialno-kuratoryjnych, samorządowych, ze strony społeczności rodziców.

 Życzymy też stabilnego i mądrego prawa (nie zmian nagłych, traktujących nauczycieli w sposób przedmiotowy, jak obecnie proponowanych m.in. w Karcie Nauczyciela), odpowiednich do zadań edukacyjnych środków finansowych, rzeczywistego DIALOGU w sprawach polskiej edukacji, jak najmniej biurokracji i tego, aby w szkole zawsze najważniejszy był człowiek: Uczeń i Nauczyciel.

 W imieniu Prezydium Sekcji – z wyrazami szacunku:

 Wojciech Książek (przewodniczący), Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego),

Hanna Minkiewicz (sekretarz), Anna Kocik (skarbnik), Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Marzena Korzeniewska, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra

Pobierz PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę