AktualnościKomunikat – Pracownicy administracji i obsługi szkół


Podczas Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku głównym tematem były problemy pracowników administracji i obsługi szkół. Podstawą dyskusji były ankiety, które …

Nauczyciele dla Niepodległej


NAUCZYCIELE DLA NIEPODLEGŁEJ Pod takim hasłem 13 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (z udziałem …

Konkurs plastyczny „Polska moje miejsce, mój kraj”


13 listopada 2018 r. w Gdańsku wręczono nagrody, otwarto wystawę prac plastycznych WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „POLSKA – MOJE MIEJSCE, MÓJ KRAJ”. Został on zorganizowany w …

Spotkania z okazji Dnia Edukacji


Za nami szereg spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej (przed wprowadzeniem ustawy Karta nauczyciela – 26 stycznia 1982 r. obowiązywał Dzień Nauczyciela). Przedstawiciele Sekcji byli …

DEN 2018


W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku prosimy o przyjęcie i przekazanie wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Związku podziękowań za wspaniałą …


Opiniowanie projektów organizacji pracy szkół to niezwykle ważna sprawa, o której obligatoryjność nasz Związek upominał się od lat. Opiniowanie arkuszy organizacyjnych – Pismo do KSOiW …

Naliczanie nadgodzin


Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku podejmuje interwencję w sprawie zmiany wykładni prawnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącej trybu naliczania godzin …

Konkurs muzyczno – plastyczny – Polska moje miejsce, mój kraj.


W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu, który przeznaczony jest dla uczniów …

15 września 2018 r. daliśmy czerwoną kartkę Pani Minister.


Czerwona kartka oznacza, że przebrała się miarka. Nauczyciele powiedzieli DOŚĆ. Brak satysfakcjonujących podwyżek wynagrodzeń, wydłużenie ścieżki awansu zawodowego z 10 do 15 lat, obligatoryjna ocena …

Komunikat Krajowej Sekcji z obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 31.08.2018


Akcja protestacyjna, która ma się odbyć 15 września w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekształcenie Rady KSOiW NSZZ „S” w Komitet Protestacyjny, zwrócenie się …