AktualnościInformacje o planowanych, niekorzystnych zmianach w Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty


Informacje o planowanych, niekorzystnych zmianach w Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty! Do wykorzystania (np. na spotkaniach rad pedagogicznych) prezentacja multimedialna „Ustawa Karta Nauczyciela. …

Zapraszamy na szkolenia dla członków Solidarności”!


26 – 28 października 2012 roku w Wieżycy odbędzie się szkolenie dla członków „Solidarności”. Tematyka szkolenia: prawo oświatowo – związkowe. 21-22 listopada. 2012 roku w …

Pismo do Wojewody Pomorskiego – WKDS, a sprawa doskonalenia zawodowego nauczycieli


Szanowny Panie Wojewodo W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego dziękujemy za zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 19 …

Podziękowania i życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej


„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali” – Jan Paweł II, Westerplatte 1987 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, W imieniu Sekcji Oświaty …

Oświadczenie Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotyczące niekorzystnych zmian w prawie oświatowym


Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – podczas dwudniowych obrad w Wieżycy – zapoznała się między innymi z propozycjami zmian w ustawie …

Zapowiedź konferencji!


11 grudnia 2012r. Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego organizuje konferencję dotyczącą spraw i problemów pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych. Zainteresowani udziałem proszeni są …

Rada Sekcji w Wieżycy


W dniach 28 – 29 września 2012 r. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Rady Sekcji w Wieżycy. Porządek przewiduje m. in.: Omówienie najnowszych zmian w prawie …

Życzenia – Rok Szkolny 2012/2013


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, W bieżącym roku szkolnym życzymy, aby: minister, kurator, samorządy, rodzice, media – wspólnie z nami: dbali o autorytet szkoły; szanowali …

Ocena sytuacji w oświacie przed nowym rokiem szkolnym 2012/13


Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – oceniając sytuację w oświacie przed nowym rokiem szkolnym – za najpoważniejsze problemy uznaje: Podejmowanie merytorycznego …