Oświadczenie w sprawie planu obniżenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zdecydowanie sprzeciwia się projektowi obniżenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, które zaplanowano w rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok (art. 14 ustawy okołobudżetowej, do której nasz Związek już raz wyraził negatywną opinię).

Zwracamy uwagę, że zamiar odejścia w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela od wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (na widełkowo – od 0,5 do 1%) spowoduje ograniczenie środków na to niezwykle ważne zadanie. Istotne i dla jakości kształcenia, i wychowania, ale też jako instrument polityki zatrudnieniowej, umożliwiającej nabywanie nowych kwalifikacji do nauczania innych przedmiotów czy zajęć (w 2012 roku zwolnionych zostało 7 tys. nauczycieli, w 2013 planuje się kolejne zwolnienia).

Ze swojej strony postulujemy, aby środki z tego funduszu, które nie zostaną efektywnie wykorzystane w danym roku kalendarzowym, mogły być kumulowane i wykorzystywane w kolejnych latach. Jest to postulat niezwykle ważny, m. in. dla szkół i nauczycieli z terenów wiejskich, gdzie trudniej w krótkim czasie wydzielić je w odpowiedniej wysokości – z przeznaczeniem, np. na wsparcie studiów podyplomowych.

Domagamy się, aby Rząd RP, który ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za stan oświaty, ale i respektowanie prawa, np. litery art. 4 ustawy Karta Nauczyciela, podjął niezwłocznie działania na rzecz wstrzymanie tej zmiany w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok.

 W imieniu Sekcji:

Wojciech Książek– Przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Barbara Kamińska– Zastępca Przewodniczącego Sekcji

Hanna Minkiewicz – Sekretarz Sekcji

Treść oświadczenia znajduje się TUTAJ:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę