Oświadczenie Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotyczące niekorzystnych zmian w prawie oświatowym

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – podczas dwudniowych obrad w Wieżycy – zapoznała się między innymi z propozycjami zmian w ustawie Karta nauczyciela oraz ustawie o systemie oświaty.

Rada postanowiła opracować stanowisko – wraz z uzasadnieniem – do wykorzystania przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Rada wyraża swoje głębokie zaniepokojenie kierunkiem propozycji przedstawianych przez stronę samorządową, przy milczącej akceptacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W tych propozycjach brakuje głębszej – strategicznej wizji i odpowiedzi na tak kluczowe pytania-problemy, jak:

 1. Jaki ma być docelowy model polskiej szkoły?
 2. Jaka w nim pozycja nauczyciela-wychowawcy?
 3. Czyja ma być szkoła?

Adresatem roszczeń samorządowców powinien być rząd RP, od którego należy domagać się większych nakładów na edukację  nie zaś szkoły i nauczyciele.

Nie zgadzamy się między innymi na propozycje:

 1. Odebrania statusu nauczyciela  m.in. pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i innym pracownikom oświaty.
 2. Przeniesienia postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego do organu prowadzącego.
 3. Likwidację zatrudnienia nauczycieli  poprzez mianowanie.
 4. Ograniczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli do 40 dni roboczych.
 5. Ustalenie wymiaru tygodniowego godzin pracy nauczyciela na 40 – wraz z zamiarem wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy nauczycieli wg zasad ustalanych przez organy prowadzące, w tym zwiększenie pensum – co najmniej o 2 godziny (pozostawiając tzw. godziny karciane).
 6. Przeniesienie orzekania o potrzebie urlopu zdrowotnego na komisję lekarską ZUS.
 7. Likwidację obowiązku rozliczania przez organy prowadzące średnich wynagrodzeń i wypłatę dodatku uzupełniającego.
 8. Likwidację prawa do dodatku wiejskiego.
 9. Zniesienie limitu (jest do 70 uczniów) pozwalającego na przekazywanie szkół innym podmiotom i to bez zgody kuratora oświaty.
 10. Przejęcie przez samorządy pełnej kontroli nad konkursami na dyrektorów szkół.

W związku z powyższym zachowajmy dystans wobec przedstawicieli władz, szczególnie w okresie zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Niestety, coraz bardziej odczuwany jest brak szacunku dla zawodu nauczycielskiego, w czym pomagają szczególnie media. Prosimy rozważyć różne formy wyrażenia swego dystansu (np. przez czarny ubiór w czasie uroczystości szkolnych).

 W imieniu Sekcji:

Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego

Hanna Minkiewicz – Sekretarz

 Pobierz PDF:..>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę