Oświadczenie w sprawie listu otwartego Minister Edukacji
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odczytuje list otwarty 
minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie przerwy świątecznej 
w szkołach jako próbę dyskredytacji zawodu nauczyciela w oczach opinii publicznej.
Więcej informacji na ten temat pod poniższym linkiem:
www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/index.php/prezyduim-skoiw/2171-owiadczenie-w-sprawie-listu-otwartego-minister-edukcji.html

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę