Odwiedziny u Ojca Myśliwca

Pomysł przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku – Bożeny Brauer, aby przy okazji weekendowego pobytu w Jastrzębiej Górze odwiedzić O. Ryszarda Myśliwca w domu zakonnym Jezuitów, zmotywował nas do działania. W spotkaniu uczestniczyły jeszcze trzy osoby: Anna Kocik, Hanna Minkiewicz                  i uczestnik tamtych wydarzeń-Krzysztof Jędrzejczyk. Trzeba nadmienić, że obecnie 90-letni kapłan co roku z okazji świąt przekazuje nam życzenia, pamiętając o nauczycielskiej Solidarności. Nadszedł więc czas na odwdzięczenie się za pamięć i wsparcie modlitewne.

W latach 1982-1989 grupa nauczycieli  co tydzień spotykała się w Kościele św. Bartłomieja, by pod kierunkiem O. Myśliwca formować się duchowo, co szczególnie było istotne w okresie stanu wojennego i delegalizacji  naszego związku. Formacyjne spotkania Grupy O. Myśliwca dopełniało Duszpasterstwo Nauczycieli  z Ks. Bogdanem Bogdanowiczem na czele. Po latach postanowiliśmy kontynuować to dzieło we wspólnocie „Nikodemos”, która powstała w tym roku jako efekt dziewięciu pielgrzymek nauczycielskich na Jasną Górę, pod duchowym przywództwe Ks. Krzysztofa Nowaka. O tym wszystkim chcieliśmy powiedzieć O. Myśliwcowi, którego zastaliśmy we wspaniałej kondycji zdrowotnej, intelektualnej i duchowej.

Wizyta w domu zakonnym o.o Jezuitów w Jastrzębiej Górze była dla nas szczególnym doświadczeniem. Zostaliśmy powitani przez przełożonego zgromadzenia, a wiekowy kapłan przyjął nas niezwykle gościnnie, zaskakując nie tylko żywotnością, radością życia i korzystaniem  z nowinek technicznych (sprawne posługiwanie się elektroniką), ale też ewangelizacyjnym zacięciem. Zostaliśmy obdarowani wspomnieniami z życia zakonnika oraz publikacjami jego autorstwa.   Dostaliśmy nawet  zadanie domowe do przeczytania – trzytomowe dzieło Francuzki Gabrieli Bossis. Jak można przeczytać  w recenzji:

„Trzytomowa książka jest swoistym duchowym pamiętnikiem, w którym zapisany jest wewnętrzny dialog duszy z Jezusem Chrystusem. Gabriela zapisywała słowa wewnętrzne – jest to zjawisko znane w dziejach mistyki chrześcijańskiej – pochodzące nie od niej samej, nie z jej fantazji, lecz od samego Chrystusa. Niejednokrotnie były to odpowiedzi na pytania związane z konkretnymi sytuacjami, trudnościami czy problemami, które wtedy przeżywała. Z tych zapisków odsłania się postać tego samego Mistrza, który usiadł kiedyś w Betanii na podwórku domu Łazarza i Marty, z Marią u Swych stóp i prowadzi z Czytelnikami dalszy ciąg dialogu tam zapoczątkowanego na temat poszukiwania owej najlepszej cząstki (Łk 10, 42), której jedynie w życiu potrzeba”.

Poznawszy zapał duszpasterski tego jezuity, jesteśmy pewni, że niebawem zadzwoni gotów         do rozmowy na temat najważniejszy, Jego zdaniem, w życiu każdego człowieka, bo dotyczący relacji z Bogiem. Prawie dwugodzinne spotkanie minęło niepostrzeżenie. Żegnaliśmy się               z duchownym jak z kimś bliskim, serdecznym, jak z ojcem, obdarowani duchowo powyżej najśmielszych oczekiwań. Chcielibyśmy, aby poznało Go jak najwięcej osób, może poprzez  zorganizowanie rekolekcji z Jego udziałem dla naszego duszpasterstwa. Jak Bóg da…

Hanna Minkiewicz

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę