Nauczyciele przystępują do referendum przeciwko zmianom w prawie pracy

Komisja Krajowa zadecydowała o zorganizowaniu referendum w sprawie  ogólnopolskiego protestu i akcji strajkowych przeciwko antypracowniczym zmianom w Kodeksie Pracy, a konkretnie przeciwko bardzo  niekorzystnemu rozliczaniu czasu pracy. Jeśli chodzi o oświatę, dotknie ono bezpośrednio pracowników niepedagogicznych, ale otwiera się  też pole do jeszcze bardziej restrykcyjnych zmian w Karcie Nauczyciela. Referendum, które zostanie przeprowadzone w placówkach oświatowych i pozostałych zakładach pracy, da władzom związkowym rozeznanie nastrojów i poziomu woli walki o prawa pracownicze. Jeżeli taka wola będzie, zostaną podjęte decyzje o formach, terminach i przebiegu akcji strajkowych. Głosowanie referendalne ma być przeprowadzone w sposób tajny, należy powielić  karty do głosowania i przygotować „urnę”. Protokół z wynikiem referendum przewodniczący kół i oddziałów przesyłają do Komisji Zakładowych, a Komisje  przekażą wynik zbiorczy do Zarządu Regionu Gdańskiego.

 Materiały referendalne do pobrania  na naszej stronie internetowej. Prosimy śledzić bieżące informacje  na stronie Zarządu Regionu Gdańskiego www.solidarnosc.gda.pl  i odbierać pocztę elektroniczną, aby  dotrzymać terminów przekazania wyników.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę