List otwarty w sprawie dostępu rodziców do ocen szkolnych pełnoletnich uczniów

 Szanowna Pani Minister,

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża niepokój związany z interpretacjami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który uważa, że należy zmienić polskie prawo oświatowe tak, by umożliwić pełnoletnim uczniom zastrzeżenie  wglądu   rodziców do  ich ocen szkolnych.

Oceniamy, że jest to kolejny atak na podstawowe zasady funkcjonowania polskiej szkoły publicznej, która opiera swe działania na jak najbliższym kontakcie z rodzicami uczniów.     Te decyzje podważają także sens organizowania tzw. wywiadówek, spotkań wychowawców klas z rodzicami.

Przypominamy, że również negatywnie oceniana była sprawa samodzielnego usprawiedliwiania swej nieobecności w szkole przez pełnoletnich uczniów.

W związku z powyższym zwracamy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zachowanie dotychczasowego modelu polskiej szkoły, opartego na relacjach  nauczyciel – uczeń – rodzic. Uwzględnienie tych propozycji naruszałoby obowiązującą odpowiedzialność prawno-finansową rodziców za cały czas edukacji swoich dzieci (w odróżnieniu od edukacji dla słuchaczy w systemie zaocznym i wieczorowym).

Nie godzimy się na kolejne absurdalne zmiany przepisów skutkujących łamaniem elementarnej dyscypliny szkolnej, a także na  ograniczanie  roli rodziców w polskich rodzinach.

Z poważaniem,

Wojciech Książek– Przewodniczący Sekcji Gdańskiej   

Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Sekcji

Hanna Minkiewicz – Sekretarz Sekcji                                                       

Do wiadomości:

  • Komisja Edukacji Sejmu i Senatu RP;
  • Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Informacja do pobrania znajduje się Tutaj PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę