Komunikat Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady SKOiW NSZZ „S” 20 marca 2014 r.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” grozi wznowieniem akcji protestacyjnej. Członkowie Rady Sekcji Krajowej, w specjalnie wydanym stanowisku, żądają wycofania rządowego poparcia dla zatrudniania asystentów nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy. W przypadku braku pozytywnej reakcji ze strony rządu Sekcja Krajowa wznowi akcję protestacyjną.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zajęła stanowisko
w sprawie wprowadzania do szkół pracowników pedagogicznych zatrudnianych na podstawie Kodeksu pracy. Rada SKOiW stanowczo żąda wycofania rządowego poparcia
dla poselskiego projektu zmian w ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o cudzoziemcach (zawartej w druku sejmowym 2132), szczególnie zapisów art.1 pkt 1 projektu ustawy, który mówi, że w szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela na podstawie Kodeksu Pracy.

Rada  SKOiW odbiera ten projekt jako kolejny etap systematycznego zmniejszania liczby nauczycieli podlegających ustawie Karta Nauczyciela, co w efekcie może doprowadzić do  likwidacji tego aktu prawnego. Asystent nauczyciela ma się legitymować kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej. Będąc zatrudnionym na podstawie Kodeksu Pracy stanie się nauczycielem o gorszym statusie zawodowym.

W przypadku braku pozytywnej reakcji ze strony Rządu Sekcja Krajowa wznowi akcję protestacyjną zawieszoną po rekonstrukcji rządu w listopadzie 2013 roku.

Rada SKOiW domaga się realizacji postulatu NSZZ „Solidarność”, aby Karta Nauczyciela obejmowała wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych niezależnie od organu prowadzącego.

Ponadto, struktury regionalne „S” oświatowej będą prowadzić akcję  polegającą
na wysyłaniu listów do  posłów rządzącej koalicji w sprawie asystentów nauczycieli.

Pobierz komunikat w wersji: PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę