12 kwietnia (sobota) WZD Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Delegatów naszej Sekcji (w dniu 12 kwietnia br. – sobota, godz. 9:30, Gdańsk, siedziba „S”, sala „Akwen”, ul. Wały Piastowskie 24).

Informujemy, że podczas WZD planowane są m. in.: wystąpienia gości, przedstawienie sprawozdania z działalności Sekcji, wybór władz na czteroletnią kadencję, przyjęcie uchwał i stanowisk.

(Podstawa do ew. zwolnienia – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – art. 25 ustawy o związkach zawodowych).

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę