ArchiwumKomunikat z zebrania konsultacyjnego 28.11.2011.


„Sytuacja nauczycieli, w świetle propozycji zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym” W dniu 7 czerwca 2011 r. odbyło się w Gdańsku zebranie konsultacyjne pt. „Sytuacja nauczycieli, w …

Komunikat: „Sytuacja nauczycieli, w świetle propozycji zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym”


W dniu 7 czerwca 2011 r. odbyło się w Gdańsku zebranie konsultacyjne pt. „Sytuacja nauczycieli, w świetle propozycji zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym”, zorganizowana przez Sekcję …