Prezydium Sekcji

PREZYDIUM SEKCJI

Od 14 lutego 2012 r. w składzie:

                       

1.

Wojciech Książek

Przewodniczący Sekcji

wojciech.ksiazek@www.solidarnosc.gda.pl

2.

Barbara Kamińska

Zastępca Przewodniczącego Sekcji

baskam@zse.tcz.pl

3.

Hanna Minkiewicz

Sekretarz Sekcji

minkiewiczhania@wp.pl

4.

Anna Kocik

Skarbnik Sekcji

annakocik@onet.eu

5.

Bożena Brauer

Członek Prezydium

bozenabrauer@wp.pl

6.

Zdzisława Hacia

Członek Prezydium

Zdzisia111@wp.pl

7.

Marzena Korzeniewska

Członek Prezydium

marzenakorzeniewska@o2.pl

8.

Elżbieta Śliwińska

Członek Prezydium

elzbieta.sliwinska@wp.pl

9.

Maciej Werra

Członek Prezydium

mawerr@wp.pl