Sekcja Oświaty

Spotkania z okazji Dnia Edukacji

Za nami szereg spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej (przed wprowadzeniem ustawy Karta nauczyciela – 26 stycznia 1982 r. obowiązywał Dzień Nauczyciela). Przedstawiciele Sekcji byli …

DEN 2018

W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku prosimy o przyjęcie i przekazanie wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Związku podziękowań za wspaniałą …

Opiniowanie projektów organizacji pracy szkół to niezwykle ważna sprawa, o której obligatoryjność nasz Związek upominał się od lat. Opiniowanie arkuszy organizacyjnych – Pismo do KSOiW …

Naliczanie nadgodzin

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku podejmuje interwencję w sprawie zmiany wykładni prawnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącej trybu naliczania godzin …

Konkurs muzyczno – plastyczny – Polska moje miejsce, mój kraj.

W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu, który przeznaczony jest dla uczniów …

15 września 2018 r. daliśmy czerwoną kartkę Pani Minister.

Czerwona kartka oznacza, że przebrała się miarka. Nauczyciele powiedzieli DOŚĆ. Brak satysfakcjonujących podwyżek wynagrodzeń, wydłużenie ścieżki awansu zawodowego z 10 do 15 lat, obligatoryjna ocena …

Komunikat Krajowej Sekcji z obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z dnia 31.08.2018

Akcja protestacyjna, która ma się odbyć 15 września w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekształcenie Rady KSOiW NSZZ „S” w Komitet Protestacyjny, zwrócenie się …

Życzenia na rok szkolny 2018/2019

Wszystkim Członkom naszego Związku oraz Współpracownikom ze szkół i placówek oświatowych, Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku życzy udanego …

Komunikat – Stypendia 2018

Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, że podczas uroczystości z okazji obchodów 38 rocznicy zawarcia Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 30 rocznicy …

Podziękowania na koniec roku szkolnego 2017/2018

Wszystkim Członkom naszego Związku oraz Współpracownikom ze szkół i placówek oświatowych, Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku przekazuje PODZIĘKOWANIA. …

 
 

Galerie

[Nie odnaleziono albumu]