Sekcje branżoweKomunikat powyborczy


W dniach 17 i 24 kwietnia 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (110 delegatów). – Powołaliśmy Międzyregionalną Sekcję …

Wielkanoc 2018


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych – Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – składa życzenia zdrowia, spokoju na nadchodzący czas. Niech …

Wesołych Świąt Wielkanocnych!


W ten wiosenny czas Wielkiej Nocy składamy serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.  Życzymy spokoju, pogody ducha i energii na co dzień, aby z entuzjazmem realizować wszelkie …

Czy Ratownicy Medyczni dostaną obiecane podwyżki?


Minister zdrowia po raz kolejny spotkał się z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych. Minister przedstawił przedstawicielom Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz NSZZ „Solidarność” projekt nowelizacji rozporządzenia …

Konferencja Ratownictwa Medycznego (2-3 czerwca 2018 r.)


Jakie wyzwania stoją przed ratownictwem medycznym? W zawale serca każde 30 minut opóźnienia do PCI to wzrost śmiertelności rocznej o 7,5%. Skrócenie czasu o każde …

Uwagi Sekcji Gdańskiej do projektu rozporządzenia ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli


W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przesyłamy uwagi do projektu  rozporządzenia MEN ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.   Uwagi …

Apel Sekcji o 1 % na Fundusz Stypendialny


Koleżanko, Kolego, Teraz decydujesz o Twoim podatku za 2017 rok! Przekaż 1% na ten cel! To nic nie kosztuje, a wesprzesz przyznanie stypendiów dla młodych …

Maria Ochman: strona rządowa proponuje mniej niż płaca minimalna


Propozycja nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach pracowników zawodów medycznych w ochronie zdrowia była przedmiotem posiedzenia RDS. – Cieszy nas to, że możliwe jest rozszerzenie ustawy …

Komunikat po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Usług Publicznych


W dniu 20 lutego odbyło się spotkanie Zespołu ds. Usług Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne …

Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w Służbie Zdrowia


Dnia 16 lutego br. Przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawcy wysłuchali informacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat aktualnej sytuacji w branży. Niestety minister przedstawiając relacje …