Kandydat na burmistrza Czarnej Wody

jedrzejewskiPiotr Jędrzejewski

Kandydat na burmistrza miasta Czarna Woda (KWW Piotra Jędrzejewskiego)

Przewodniczący Koła NSZZ „Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, technik leśnik, technik geodeta, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku i Uniwersytetu Szczecińskiego. Były członek Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie. Współtwórca Stowarzyszenia Sportowego „Wda” Czarna Woda.  Planuje wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez ulgi podatkowe, szczególnie przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Zamierza utworzyć punkt wsparcia dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, małych i średnich przedsiębiorstw (punkt ma zajmować się doradztwem prawnym i pomocą w pozyskiwaniu środków finansowych). Planuje zwiększyć wydatki na pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wdrażać programy unijne. Zamierza wprowadzić stałe stypendium dla zdolnych i ambitnych uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Chce też stworzyć strategię rozwoju turystyki w oparciu o rzekę Wdę, która stałaby się lokalną atrakcją turystyczną. W planach ma też modernizację stadionu miejskiego (poszerzenie obszaru jego funkcjonowania o rozwój lekkoatletyki).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę