Kandydaci do rad miast, gmin i powiatów: Gdańsk

Okręg nr 1

(Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec – Górki Zach., Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia – Święty Wojciech – Lipce)

 

wasielewskiDariusz Wasielewski

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska z listy nr 3 (PiS), miejsce na liście 3

Pracownik Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu oraz członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”). Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie brał udział w strajkach majowych 1988 roku. W trakcie studiów redagował wydawnictwa podziemne, a po ich ukończeniu pracował jako dziennikarz w „Tygodniku Gdańskim Solidarność” i innych gazetach regionalnych. Od 1995 roku, przez trzy kolejne kadencje, był członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Przez pięć lat był także rzecznikiem prasowym Komisji Krajowej „Solidarności”. W tym czasie, reprezentując Związek, pełnił różne zadania jako członek Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska, Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz jako ławnik rejonowego Sądu Pracy. W latach 2006-2011 był prezesem zarządu i jednocześnie redaktorem naczelnym Radia Gdańsk. Dariusz Wasielewski idzie do wyborów pod hasłem: „Zadbajmy o Gdańsk dla wszystkich”. Jako priorytety traktuje naukę, pracę, służbę zdrowia, bezpieczeństwo i kulturę.

 

gwozdziowskaKrystyna Gwoździowska

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska z listy nr 3 (PiS), okręg nr 1, miejsce na liście 5

– Mieszkam na Oruni już od 36 lat. Trudno w takiej sytuacji nie znać problemów dzielnicy. I choć na Oruni wiele się w ostatnich latach zmieniło, wieczorem na ulicach wciąż nie jest bezpiecznie, potrzebny jest skuteczny monitoring i bardziej aktywna działalność służb porządkowych. Dotyczy to zarówno ulic na Oruni, jak i terenów pięknego przecież parku oruńskiego. W Stoczni Gdańskiej przez wiele lat prowadziłam bufet, tu pracował mój mąż, a teraz pracują syn i wnuk.

Dom Kultury na Oruni znajduje się w opłakanym stanie, a przecież to jest miejsce, w którym mogliby znaleźć atrakcyjne zajęcie zarówno ludzie młodzi, jak i starsi, których w dzielnicy jest coraz więcej. Dla wielu starszych osób, które w dzień pozostają same, konieczne jest utworzenie dziennego domu opieki.

Wbrew pozorom mieszkańcy Oruni i Świętego Wojciecha mają problemy z dojazdem do centrum Gdańska. Sprawę rozwiązałoby przedłużenie linii SKM, najlepiej aż do Pruszcza Gdańskiego. Budowany obecnie przystanek na wysokości Urzędu Marszałkowskiego to zdecydowanie niewystarczające.

 

jaloszynskiAdam Jałoszyński

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska – lista nr 11 (KWW Masz Wybór Waldemar Bartelik), okręg nr 1, pozycja nr 9

 

Gdańszczanin od urodzenia, niemal całe życie mieszka w Nowym Porcie. Od 20 lat pracuje w Państwowej Operze Bałtyckiej w zespole technicznym. Jest również wieloletnim wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” w Operze Bałtyckiej, gdzie w sposób aktywny reprezentuje współpracowników. Jako współzałożyciel Stowarzyszenia „Wielki Młyn” działa na rzecz krzewienia społeczeństwa obywatelskiego, ochrony zabytków Trójmiasta i kontroli działań władz samorządowych.

Interesuje się historia, polityką, filozofią. Czas wolny spędza aktywnie – trenuje kung fu, ćwiczy na siłowni, jeździ na rowerze i biega.

Priorytety programowe Adama Jałoszyńskiego to:

 • praca na rzecz mieszkańców Gdańska szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • wspieranie lokalnej działalności gospodarczej
 • troska o poprawę bezpieczeństwa dzielnic zagrożonych przestępczością
 • aktywne działania na rzecz ochrony gdańskich zabytków zagrożonych dewastacją (np. Dwór Fischera).

 

itrichRoman Wawrzyniec Itrich

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska z listy nr 3 (PiS), miejsce na liście 10

Jestem Orunianinem już blisko 30 lat. Z wykształcenia magister politologii i dziennikarstwa, z wyboru pracownik techniczny w firmie na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej. Mąż i ojciec dwojga dorosłych już dzieci. Od początku kariery zawodowej w  szeregach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Prawdziwe problemy mojej dzielnicy i całego okręgu nr 1 znam doskonale z racji pełnionej od czterech lat funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce. Poprzez wieloletnie zaniedbania władz miasta jest ich niestety wiele. Oprócz „zwykłych”, zdarzających się  również w innych częściach miasta, takich jak brak chodników lub ich opłakany stan, dziurawe drogi, brak miejsc rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, brak dziennego domu opieki dla osób starszych,  brak miejsc parkingowych, brud, czy wreszcie brak poczucia bezpieczeństwa, są również takie problemy, które wpływają (jak kolwiek byto nie zabrzmiało) w sposób bezpośredni na brak poczucie  „człowieczeństwa” mieszkańców. Bo jak inaczej nazwać brak łazienek czy brak toalet, w mieszkaniach na Olszynce. Jak nazwać oddzielenie, wiecznie zamkniętymi szlabanami kolejowymi części piętnastotysięcznej Oruni, tworząc z niej getto, w którym karetki pogotowia na sygnale muszą czekać przed zaporami niekiedy nawet czterdzieści minut, czy wreszcie  jak nazwać brak normalnego dojazdu do domu poprzez niebezpieczny most  na Wyspę Sobieszewską. Dzielnice z okręgu pierwszego czekają na konkretne działania w celu poprawy jakości życia ich mieszkańców a pracy jest dużo.

 

Okręg nr 2

(Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice)

 

dudekDorota Dudek

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska – lista nr 3 (PiS), okręg nr 2, miejsce na liście 3

Gdańszczanka z urodzenia, absolwentka europeistyki w zakresie systemu opieki i pomocy socjalnej w Europie. Wolontariusz Fundacji „Obudź Nadzieję”. Członek Klubu Inteligencji Katolickiej oraz NSZZ „Solidarność”. – Popierając moją kandydaturę, opowiedzą się Państwo za dynamicznym, proporcjonalnym rozwojem naszego miasta oraz za tworzeniem dla wszystkich równych szans udziału w życiu kulturalnym i edukacyjnym. Dołożę wszelkich starań, aby być dobrym gospodarzem, który spełni Państwa oczekiwania. Pragnę, by Gdańsk był wymarzonym miejscem zamieszkania oraz pozytywnym przykładem lepszego jutra – mówi Dorota Dudek. Jej program: Gdańsk to miasto:

 • reprezentacyjne (m.in. usunięte pustostany, odmalowane i zadbane osiedla)
 • ułatwiające życie (dogodniejsza komunikacja, modernizacja nawierzchni chodników i infrastruktury, większa ilość stanowisk parkingowych, windy zewnętrzne w szkołach, w których kształcą się dzieci niepełnosprawne)
 • umożliwiające rozwój obywateli
 • dla dobra publicznego (wspieranie wolontariatu i fundacji, stypendia dla zdolnej młodzieży)
 • bezpieczne (monitoring, odpowiednio oświetlone osiedla).

Poparcia Dorocie Dudek udzielił prof. Franciszek Makurat, przewodniczący organizacji zakładowej „Solidarności” na Uniwersytecie Gdańskim.

 

tyburaDariusz Tybura

Okręg nr 2, miejsce na liście 5

– Jestem mieszkańcem Dolnego Miasta, okolic ulicy Łąkowej. To najbardziej zaniedbana dzielnica Gdańska, choć trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach próbuje się zmienić ten stan rzeczy. Ale jako mieszkaniec tej dzielnicy, gdy patrzę na poczynania władz miejskich – to razi mnie nieudolność przy pracach mających zmienić dotychczasowy charakter dzielnicy. Z wielu domów przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu wysiedlono dotychczasowych mieszkańców. Ale natychmiast weszli tam dewastatorzy, złomiarze, którzy na własną rękę dokonali zniszczeń. Teoretycznie domy, które zostały opuszczone są chronione przez straż miejską lub policję, ale odbywa się to incydentalnie i ludzie, którzy dokonują własnoręcznej rozbiórki w celu pozyskania złomu, wcale tym się nie przejmują.

Są dalekosiężne plany rewitalizacji naszej dzielnicy, zmiany jej społecznego charakteru, odmiany modelu życia znacznej części jej mieszkańców. Ale to plany na daleką przyszłość, a wiele zmian należałoby dokonać jak najszybciej. Brakuje urządzeń sportowych dla młodzieży, niedostateczna jest liczba miejsc w szkołach. Wieczorami wciąż nie jest bezpiecznie na ulicach. To wszystko dokucza osobom mieszkającym na Dolnym Mieście. Nie wystarczają plany przewidujące, jak pięknie dzielnica będzie wyglądała za 10 lat, ważne są też zmiany, które powinny nastąpić już teraz, natychmiast.

 

woronieckaAnna Woroniecka

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska – lista nr 3 (PiS), okręg nr 2, miejsce na liście 8

Startuje pod hasłem „Przybliżyć Gdańsk jego mieszkańcom”. Nauczycielka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Moim życiowym drogowskazem jest hasło z przyrzeczenia harcerskiego: „Nieść chętną pomoc bliźnim”. To harcerstwo ukształtowało moją osobowość – mówi o sobie Anna Woroniecka. Jako zastępca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Śródmieście realizuje projekty społeczne integrujące mieszkańców Gdańska i poprawiające jakość ich życia. Aktywnie działa w NSZZ „Solidarność” jako członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (odpowiada za Grupę Wsparcia dla Osób Mobbingowanych) i przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Jej priorytety w ewentualnej pracy w Radzie Miasta Gdańska to:

 • przeciwdziałanie likwidacji i prywatyzacji publicznych placówek oświatowych
 • rozwój sieci miejsc rekreacji dla seniorów
 • obniżenie czynszów za mieszkania komunalne
 • doprowadzenie do uchwalenia Karty Gdańszczanina uprawniającej do ulg, m.in. na imprezy kulturalne.

 

Okręg nr 3

(Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki – Migowo, Jasień)

 

gierszewskiPiotr Gierszewski

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska – lista nr 3 (PiS), okręg nr 3, miejsce na liście 2

 

Nauczyciel dyplomowany i wychowawca, żonaty, ojciec trójki dzieci. Radny Miasta Gdańska od 16 lat. Absolwent pedagogiki na UG oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i politologii. Działa społecznie jako członek Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej i członek Rady Krajowej przy Episkopacie Polski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Gdańskich. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką „Solidarności”. Jego program dla Gdańska to:

 • zwiększenie bezpieczeństwo w domu, w szkole i na ulicy
 • przeciwdziałanie likwidacji i prywatyzacji publicznych placówek oświatowych
 • zwiększanie dostępności szkolnych obiektów sportowych, wspieranie organizacji pozarządowych
 • ochrona dzieci i młodzieży przed patologią poprzez profilaktykę społeczną
 • wspieranie inwestycji dających miejsca pracy
 • poprawa wizerunku dzielnic poprzez remonty szkół, dróg i chodników, system ścieżek rowerowych; place zabaw dla dzieci.

 

gwitPiotr Gwit

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska – lista nr 3 (PiS), okręg nr 3, miejsce na liście 10

Startuje pod hasłem „Gdańsk – miastem szybkiego rozwoju”. Nauczyciel w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku, dyrektor zaocznej szkoły dla dorosłych, ławnik sądu pracy w Gdańsku, doradca zawodowy. Członek NSZZ „Solidarność”, działa w Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego. Gdańsk w jego programie to:

 • miasto zrównoważonego rozwoju
 • miasto dbające o swoją własność
 • miasto wspomagające edukację
 • miasto czyste
 • miasto dobrze skomunikowane

 

Okręg nr 4

(Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo)

 

wirskaAnna Wirska

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska – lista nr 3 (PiS), okręg nr 4, miejsce na liście 1

Startuje pod hasłem „Z korzyścią dla Gdańszczan!”. Gdańszczanka od urodzenia, od kilkunastu lat mieszka we Wrzeszczu. Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania. Zawodowo zajmuje się kształceniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży. Społecznie pracuje jako kurator sądowy. Radna Dzielnicy Wrzeszcz Górny. Prywatnie wraz z mężem wychowuje dwójkę nastoletnich dzieci. Interesuje się malarstwem, zabytkami, muzyką poważną i dobrą literaturą.

– W Radzie Miasta zapadają decyzje mające wpływ na codzienne życie mieszkańców. Chcę więc tam reprezentować ich głos i interesy. Znam codzienne problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy mojej dzielnicy. Moim celem jest wspieranie rozwoju Gdańska i naszej dzielnicy. Razem możemy mieć na to wpływ – deklaruje Anna Wirska. Jej program to:

 • utworzenie placów zabaw, skwerów zieleni oraz powstanie świetlic dzielnicowych
 • remonty i modernizacja chodników oraz rewitalizacja budynków
 • troska o ład i porządek (m.in. zarządzanie odpadami komunalnymi).

Program Anny Wirskiej dla gdańskiej oświaty to:

 • zwiększenie liczby miejsc w publicznych żłobkach i przedszkolach
 • przywrócenie rangi kształcenia zawodowego (młodzież należy kształcić zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy).

 

plewaRomuald Plewa

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska w okręgu nr 4, lista nr 3 (PiS), miejsce na liście 2

W 1989 roku współtworzył Gdański Komitet Obywatelski Solidarność, który w wyborach samorządowych w 1990 roku wypromował do Rady Miasta 59 przedstawicieli.

W II kadencji był radnym, z jego inicjatywy powołano Zintegrowany System Ratownictwa, który jest rozwijany i sprawnie funkcjonuje do dzisiaj. Kolejnym jego celem było powołanie jednostek pomocniczych Rady Miasta Gdańska, działają one do dzisiaj jako rady dzielnic, osiedli. Obecnie jest radnym dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Jako radny zamierza pracować nad zwiększeniem bezpieczeństwa obywateli i turystów, stymulować aktywność obywatelską gdańskiego społeczeństwa, a także dążyć do prowadzenia przez władze miasta realnych konsultacji z obywatelami dotyczących ważnych inwestycji. Uważa też, że Gdańsk powinien się dynamiczniej rozwijać, wykorzystując w większym stopniu środki unijne. Władze miasta muszą zadbać o lepszy rozwój gospodarki morskiej. Polityka miasta musi też prowadzić do zachowania istniejących miejsc pracy i powstawania nowych.

Do 2010 roku Romuald Plewa był szefem biura poselskiego marszałka Macieja Płażyńskiego, obecnie pracuje w Remontowa Marine Services.

 

walentynowiczPiotr Walentynowicz

Okręg nr 4, miejsce na liście 7

– Ile razy jestem w Stoczni Gdańskiej, ogarnia mnie wzruszenie, bo tu spędziła wiele lat, pracowała i działała moja Babcia Anna Walentynowicz. Jestem obecnie taksówkarzem, choć przez lata wykonywałem wiele zawodów, co pozwoliło mi poznać problemy mieszkańców mojej dzielnicy – Wrzeszcza. Uważam, że przede wszystkim trzeba się zająć problemami ludzi w trudnych warunkach materialnych, których często dotyka niefrasobliwość, niedbałość podejmujących decyzje urzędników miejskich. Spotykałem się z przypadkami przydziału mieszkań socjalnych ludziom ubogim, którzy ogromnym wysiłkiem dokonywali remontu pomieszczeń, by po roku czy dwóch dowiedzieć się, że muszą opuścić lokum, w które zainwestowali niemałe pieniądze. To niedopuszczalne.

Dla ludzi poruszających się piechotą niemałe znaczenie ma stan chodników we Wrzeszczu. Wiele z nich wymaga remontu, podobnie jak poprawić trzeba przebieg ścieżek rowerowych, a zwłaszcza ich skrzyżowań. Wystarczyłoby właściwie oznakować skrzyżowanie i zredukowałoby to niebezpieczeństwo wypadków. Generalnie, uważam, że radni naszej dzielnicy powinni w większym stopniu skupić uwagę na rozwiązywaniu problemów uboższych mieszkańców, tych, których życie jest i tak niełatwe.

 

Okręg nr 5

(Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe)

 

kolakowskaAnna Kołakowska

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska – lista nr 3 (PiS), okręg nr 5, miejsce na liście 3

Dziennikarka, nauczycielka historii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W bardzo młodym wieku została więźniem politycznym stanu wojennego – jako 17-latka została skazana na trzy lata pozbawienia wolności. – Nigdy nie pełniłam funkcji publicznych, ale nie mogłam stać z boku, gdy codzienność stawiała nas wobec różnych wyzwań i okazywała się być inna, niż byśmy oczekiwali. Z potrzeby serca, ale też z poczucia obowiązku angażowałam się w obronę wartości i prawdy – mówi Anna Kołakowska. Organizuje wielotysięczne manifestacje w obronie wolności mediów i fundamentalnych wartości oraz gdańskie uroczystości rocznicowe i patriotyczne. Chce, aby największą troską władz Gdańska byli jego mieszkańcy i ich dobro. Swoje cele określa w następujący sposób: „Chcę wejść do Rady Miasta, abyśmy nie musieli walczyć na ulicy o nasze prawa i o to, co nam się należy. Chcę być państwa głosem, bo to także głos mój, mojej rodziny i przyjaciół”.

 

tabakaMałgorzata Tabaka

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska Okręg nr 5, miejsce na liście 5 

– Mieszkam w falowcu przy ulicy Obrońców Wybrzeża na Przymorzu. Odczuwalną bolączką dla mieszkańców, nie tylko mojego domu, jest brak miejsc parkingowych praktycznie w całej dzielnicy. Ten temat najczęściej powtarza się podczas rozmów z mieszkańcami. Wielu z nich podnosi też sprawę odnowienia istniejących placów zabaw dla dzieci i stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku dla osób starszych. W naszym rejonie mieszka wiele osób starszych, często niepełnosprawnych. Dla nich sprawą szczególnie istotną jest likwidacja barier architektonicznych.

Mieszkańcy Przymorza korzystają chętnie z Zielonego Rynku przy ulicy Chłopskiej. W robieniu zakupów coraz bardziej pomocny jest internet. Smartfony i tablety są już w powszechnym użyciu. Dlatego też mieszkańcy Przymorza postulują, by rejon Zielonego Rynku, a najlepiej cała dzielnica, objęte zostały siecią Wi-Fi, tak by z każdego miejsca można było się porozumieć korzystając z Internetu.

Wielu mieszkańców Przymorza ma czworonożnych przyjaciół, towarzyszących im w spacerach. Niestety, brak jest przy blokach wybiegów dla psów. A ich urządzenie nie pozostałoby bez wpływu na czystość i porządek w dzielnicy.

 

stankiewiczWacław Stankiewicz

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska w okręgu nr 5, lista nr 3 (PiS), miejsce na liście 8

– Moją ideą jest rodzina silna wiarą. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z silnymi więziami rodzinnymi, z życzliwymi stosunkami między najbliższymi, ze wzajemnym wspieraniem się – to w ojczyźnie będzie dobrze. Dlatego, o czym zresztą wiele razy mówiono podczas spotkań mieszkańców Zaspy, gdzie mieszkam, trzeba robić wszystko, by w dzielnicy, osiedlu mieszkaniowym, tworzyć warunki sprzyjające umacnianiu więzi rodzinnych, ułatwiające życie rodzinom. A to znaczy, że trzeba zadbać o warunki spędzania czasu przez matki z dziećmi, o atrakcyjne place zabaw dla dzieci, o dostępność boisk sportowych dla młodzieży, a także o obiekty, w których mogliby spędzać czas ludzie starsi, emeryci. Myślę, że dla takiej działalności, dla tworzenia infrastruktury sprzyjającej spędzaniu czasu w osiedlu, można by wykorzystać potencjał ludzki jego mieszkańców. Wiele osób, zwłaszcza starszych, chętnie uczestniczyłoby w pracach na rzecz osiedla, ale trzeba je sensownie zorganizować, zadbać o dobrą informację, dać dobry przykład własną inicjatywą.

 

Okręg nr 6

(Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki)

 

brodnickiDr Mariusz Brodnicki

Kandyduje do Rady Miasta Gdańska – lista nr 3 (PiS), okręg nr 6, pozycja nr 5

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Odbywał studia filozoficzne (UG), pedagogiczne (UG) oraz filozoficzno-teologicze (Uniwersytet Papieski w Krakowie). Autor 80 publikacji. Członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku. Za rozprawę doktorską o Gdańsku otrzymał wyróżnienia prezydenta, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Ogólnopolskiego Konkursu Prac Doktorskich z Historii Edukacji im. Czesława Majorka. W 2006 roku dr Brodnicki uzyskał 12. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Profesorów w Polsce. Za swoje zasługi dla gdańskiej nauki w 2013 roku otrzymał od ministra nauki i szkolnictwa wyższego Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz od prezydenta Srebrny Krzyż Zasługi. Od 2014 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność” ds. kształcenia.

Zamierza postawić na wszechstronny rozwój Gdańska w zakresie sportu, nauki, kultury i sztuki. Ponadto chce rozbudować sieć żłobków i przedszkoli. Zapowiada zwiększenie dostępności obiektów sportowych. Zamierza ulepszyć dostęp do lekarzy specjalistów we wszystkich dzielnicach. Planuje wesprzeć inwestycje stwarzające nowe miejsca pracy. Chce rozwinąć system ścieżek rowerowych i placów zabaw. Zapowiada poszerzenie ul. Spacerowej do drogi dwupasmowej.

Dr Brodnicki cieszy się poparciem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę