Kandydaci do rad miast, gmin i powiatów: Kościerzyna

Okręg nr 8

(sołectwa: Wąglikowice, Wdzydze, Loryniec, Czarlina)

 

hetmanskiWaldemar Hetmański

Kandyduje do Rady Gminy Kościerzyna, lista Komitetu Wyborczego Wyborców Gminy Kościerzyna, okręg wyborczy nr 8

Radny obecnej kadencji. Założyciel NSZZ „Solidarność” w Muzeum – Parku Etnograficznym Wdzydze Kiszewskie, społeczny inspektor pracy, delegat na WZD Regionu Gdańskiego, inicjator i założyciel Międzyregionalnej Sekcji Muzeów, członek Ochotniczej Straży Pożarnej – były prezes i naczelnik. Był ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie. Społecznik – wspierający liczne akcje charytatywne, nie przejdzie obojętnie obok ludzkiej krzywdy. Jest żonaty, ma troje dzieci, w tym jedno w ramach rodziny zastępczej.

 

Okręg nr 10

(Kościerzyna: Cypriana Kamila Norwida, Marii Skłodowskiej-Curie 36, 38, 40)

 

rymszaJózef Rymsza

Kandyduje do Rady Miasta Kościerzyny, lista 3 (PiS), okręg wyborczy nr 10, poz. 1

Jego mottem wyborczym jest słowo „Prawda”. Chce popierać inicjatywy społeczne, angażować się w działania sprzyjające rozwojowi miasta, w rozwiązywanie problemów ludzi, deklaruje chęć współpracy ze wszystkimi podmiotami, którym na sercu leży polityka zmierzająca do tworzenia nowych miejsc pracy. Zamierza być autentycznym reprezentantem interesów społecznych. Ma wykształcenie techniczne. W pracy zawodowej przeszedł różne szczeble, zaczynał jako pracownik fizyczny w stoczni. Od 16 lat jest kierownikiem Oddziału NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie i członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego.

Mówi o sobie: „Lubię pracować z ludźmi i dla nich. Kandydując do Rady Miasta nie idę po władzę, lecz po to, aby służyć mieszkańcom Kościerzyny”. Jest twórcą i pomysłodawcą organizowanych przez „Solidarność” wigilii dla ubogich, są to często rodziny wielodzietnie i osoby samotne, oraz „Akcji zeszyt”.

Jest żonaty, ma troje dzieci i troje wnuków.

 

Okręg nr 16

(Kościerzyna: Biała, Błękitna, Bursztynowa, Gwiezdna, Gałęźna, Karpiowa, Kartuska, Księżycowa, Ignacego Krasickiego, Łąkowa, Piaskowa, Słoneczna, Srebrzysta, Wiejska, Zielona, Złocista)

 

wochalJarosław Wochal

Kandyduje do Rady Miasta Kościerzyny, lista nr 3 (PiS), okręg wyborczy nr 16, poz. 1

Startuje pod hasłem „Czas na zmiany”. Pracownik i zarazem przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Infrastruktury „KOS – EKO” w Kościerzynie. Jest także społecznym inspektorem pracy. W „Solidarności” jest delegatem na WZD Regionu Gdańskiego. Prywatnie – zapalony wędkarz i społecznik. Nie przejdzie obojętnie obok kogoś, kto potrzebuje pomocy. Jest żonaty, ma dwoje dzieci i dwoje wnuków. Mówi o sobie, że „nie idzie po władzę, lecz żeby służyć innym”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę