Kandydaci do rad miast, gmin i powiatów: Gdynia

Okręg nr 1

(Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze)

 

szewczykDorota Szewczyk

Kandyduje do Rady Miasta Gdyni, lista nr 11 (KWW Wojciecha Szczurka Samorządność), okręg nr 1, pozycja na liście 9  

Hasło wyborcze „Gdynia – nasze Miasto równych szans”.  Absolwentka UMCS w Lublinie, mgr administracji, licencjat filologii angielskiej – PWSH Gdynia.  Od 2001 r. nauczyciel dyplomowany języka angielskiego w Zespole Szkół nr 12 w Gdyni. Zorganizowała w kościele pw. św. Andrzeja Boboli koncerty charytatywne chórów z Wielkiej Brytanii na rzecz Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni.

Od 2005 r. działacz związkowy, przewodnicząca Koła NSZZ „Solidarność” (od 2007 r.), członek KM NSZZ „Solidarność” POiW w Gdyni (druga kadencja). Czynny udział w demonstracjach w obronie praw nauczycieli.

Chce zmierzyć się z problemami oświatowymi oraz z narastającym problemem ubóstwa mieszkańców, zwłaszcza rodzin wielodzietnych i ludzi starszych. Cele te zamierza zrealizować przez wykorzystanie programów Unii Europejskiej w obszarze edukacji, bezrobocia, problemów uzależnień oraz rewitalizacji społecznej.

Szczęśliwa mężatka. Pasje to czytanie książek, literatura anglojęzyczna, podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi.

Marzy, aby Gdynia, jako bogate i nowoczesne miasto, w większym stopniu pomagała ubogim i rodzinom wielodzietnym, dawała równe szanse startu młodym ludziom, nie zapominając o seniorach.

Główne postulaty wyborcze: zrównoważone wydatki budżetu miasta i „ludzki”, czuły na potrzeby mieszkańców samorząd.

 

osinskiAdam Osiński

Kandydat do Rady Miasta Gdyni, lista nr 11 (KWW Wojciecha Szczurka Samorządność), okręg nr 1, pozycja na liście 5

Wykształcenie średnie o kierunku budowlanym. Pracuje w Urzędzie Pocztowym Gdynia 3 jako listonosz. Ma 58 lat. Wychował troje dzieci: Andrzeja, Annę, Marka.

Człowiek aktywny i zaangażowany. Radny dzielnicy Witomino – Radiostacja i jej przewodniczący. Przewodniczy Wspólnocie Mieszkaniowej.

Działacz NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej, Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki.

Organizuje akcje krwiodawstwa, wspiera Gdyńskie Hospicjum poprzez zbiórki pieniędzy, nakrętek, starych telefonów oraz inicjator imprez na Witominie: festynów, Biegu Chartów, grupowych wyjść dzieci na mecze Arki. Interesuje się sportem i fotografią. Kibic Arki Gdynia.

Jako radny Gdyni chciałby aktywnie działać na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa w mieście. Wie, że zawsze pojawiają się nowe wyzwania, którym trzeba sprostać. Chce poprawiać wizerunek dzielnic. Deklaruje, że będzie otwarty na problemy mieszkańców.

 

Okręg nr 2

(Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia)

 

krymEwa Krym 

Kandyduje do Rady Miasta Gdyni, lista nr 11 (KWW Wojciecha Szczurka Samorządność), okręg nr 2, pozycja na liście 3  

 

Nauczyciel dyplomowany nauczania zintegrowanego w SP nr 40 w Chyloni z 34-letnim stażem. Mieszkanka Chyloni. Ma 54 lata. Rodzina: mąż, syn, synowa i wnuczek. Wykształcenie wyższe magisterskie i studia podyplomowe. Szczególnie ceni wartości patriotyczne i chrześcijańskie.

Jest członkiem NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia „Świętego Mikołaja Biskupa” w parafii św. Mikołaja w Chyloni i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

W latach 2002-06 radna dzielnicy Chylonia; 2006-14 – radna Rady Miasta Gdyni, przewodnicząca Komisji Oświaty RMG.

Główne cele to: aktywny dialog z mieszkańcami, pomoc osobom niepełnosprawnym – likwidacja barier architektonicznych, wspieranie działań dotyczących dzieci i młodzieży, budowa i modernizacja placów zabaw, obiektów sportowych i miejsc rekreacyjnych dla seniorów, zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicach – sygnalizacje świetlne, monitoring, naprawa chodników, dbałość o estetykę miasta i poszczególnych dzielnic, współpraca z radami dzielnic, zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkola.

 

Okręg nr 3

(Leszczynki, Grabówek, Działki Leśne, Witomino-Radiostacja, Witomino-Leśniczówka, Chwarzno-Wiczlino)

 

zielinskaJoanna Zielińska

Kandyduje do Rady Miasta Gdyni, lista nr 11 (KWW Wojciecha Szczurka Samorządność), okręg nr 3, pozycja na liście 2

Gdynianka z urodzenia. Mieszkanka Działek Leśnych. Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Gdańskim. Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół nr 5. Pracowała na Witominie w Gimnazjum nr 8, a wcześniej w SP 10. W 1980 r. współorganizowała NSZZ „Solidarność”, w którym nadal działa. Była członkiem komisji zakładowej, delegatem na walne zebrania i przewodniczącą szkolnego koła Związku.

W latach 1998-2002 członek zarządu miasta odpowiedzialny za kulturę, sport i sprawy mieszkaniowe. Od 2002 r. jest wiceprzewodniczącą Rady Miasta i pełnomocnikiem prezydenta ds. sportu. Przyczynia się do rozwoju obiektów sportowych: powstała hala Arena w Gdyni, Narodowy Stadion Rugby, stadion piłkarski, a przy SP 18 i SP 6 sale gimnastyczne i boiska ze sztuczną nawierzchnią. W latach: 2003, 2009, 2011 i 2014 kierowała komitetami organizującymi zloty żaglowców.

Pełniąc funkcję przewodniczącej Społecznej Komisji Mieszkaniowej, wspierała zwiększenie liczby mieszkań komunalnych. Popierała przeznaczenie środków w budżecie na budowę ulicy Chwarznieńskiej i skrzyżowania Morskiej z Kalksztajnów.

Jest członkiem Komisji Kultury. Popiera rozbudowę Szkoły Muzycznej i Teatru Muzycznego oraz budowę Muzeum Emigracji i Gdyńskiego Centrum Filmowego.

Reprezentuje Gdynię i Pomorze w Euroregionie Bałtyk. Jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Na Działkach Leśnych działa w parafialnym zespole Caritas.

 

balsewiczMałgorzata Balsewicz

Kandyduje do Rady Miasta Gdyni, lista nr 11 (KWW Wojciecha Szczurka Samorządność), okręg nr 3, pozycja na liście 3

Członek NSZZ „Solidarność” od 1994 roku. Wcześniej w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Gdynianka z urodzenia. Ma 54 lata. Od pół wieku mieszka na Witominie, pracuje zaś na Grabówku jako nauczyciel w Gimnazjum nr 4.

Zawód nauczyciela wykonuje od 30 lat. Uzyskała dyplom magistra historii na KUL. Przez ostatnie cztery lata pełniła funkcję radnej miasta Gdyni. Aktywnie pracuje w komisjach Rady Miasta Gdyni: Statutowej i Oświaty. Współtworzyła Młodzieżową Radę Miasta, program gospodarki odpadami oraz Budżet Obywatelski. Jest członkiem Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pracuje w komisjach konkursowych dla rad dzielnic. Bierze aktywny udział w pracach rady dzielnicy Witomino-Radiostacja, współorganizując z radnymi imprezy dla mieszkańców. Reprezentuje problemy gdynian przed władzami miasta niezależnie od dzielnic, z których pochodzą. Nieustannie zabiega o przekazywanie gminnych środków na rzecz bardzo potrzebnych inwestycji w poszczególnych dzielnicach.

 

Okręg nr 4

(Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo)

 

dunstDorota Dunst

Kandyduje do Rady Miasta Gdyni, lista nr 11 (KWW Wojciecha Szczurka Samorządność), okręg nr 4, pozycja na liście 8   

 

Gdynianka od czterech pokoleń. Mieszka w Orłowie. Mama dwóch dorosłych synów Bartłomieja i Konrada, teściowa Kasi oraz szczęśliwa babcia cudownej Zosi.

Nauczycielka matematyki w II LO w Gdyni.

Od 1993 r. należy do NSZZ „Solidarność”. Przez dwie kadencje w Komisji Rewizyjnej, a obecnie jest członkiem KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdyni (druga kadencja). W latach 2010-14 uczestniczyła w spotkaniach Rady Sekcji Oświaty w Gdańsku. Jest współorganizatorką i uczestniczką uroczystości patriotycznych, szanując i krzewiąc historię najnowszą.

 

plotkaDorota Płotka

Kandyduje do Rady Miasta Gdyni, lista nr 3 (PiS), okręg nr 4, pozycja na liście 2

Mężatka, dwoje dzieci, 47 lat. Wykształcenie wyższe, pedagog, neurologopeda. Ukończyła studia podyplomowe z mediacji sądowych oraz postępowania administracyjnego i prawa pracy. Pracuje w gimnazjum w Gdyni. Poświęca się pracy z młodzieżą z problemami edukacyjnymi oraz wychowawczymi i działa na rzecz ich integracji ze środowiskiem rówieśniczym. Podejmuje wiele akcji charytatywnych. Prowadzi Szkolne Koło Caritas. Należy do NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty. Staje w obronie praw pracowniczych. W Radzie Miasta zadba o wsparcie i równe traktowanie osób pokrzywdzonych.

 

Okręg nr 5

(Wielki Kack, Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa)

 

korzeniewskaMarzena Korzeniewska

Kandyduje do Rady Miasta Gdyni, lista nr 11 (KWW Wojciecha Szczurka Samorządność), okręg nr 5, pozycja na liście 8

Startuje pod hasłem „Edukacja Nowoczesność Rozwój”.

Pedagog, nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół nr 14 im. Franciszki Cegielskiej w Gdyni Dąbrowie. Wykładowczyni i konsultantka w zakresie negocjacji Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”.
Gdynianka z wyboru i z serca.

Ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, studia podyplomowe z zakresu mediacji gospodarczych i pracowniczych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz kurs zarządzania oświatą.

Zajmuje się pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Autorka projektu z zakresu mediacji, adresowanego do nauczycieli. Od 12 lat współorganizuje międzynarodowe wymiany nauczycieli i uczniów w europejskim projekcie edukacyjnym „Commenius”. Na potrzeby Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) przygotowała programy dotyczące bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w miejscu pracy.

Od 1994 r. w NSZZ „Solidarność”. W Radzie Sekcji POiW NSZZ „Solidarność” opiniuje rozporządzenia MEN z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ceni sobie prestiżowy Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrną Odznakę NSZZ „Solidarność”.
Startuje w wyborach, gdyż:

  • Chce uczynić edukację kluczem do dalszego rozwoju Gdyni.
  • Stawia na wspieranie edukacji i innowacyjnych rozwiązań w gospodarce poprzez nakłady na cele badawczo-rozwojowe we współpracy z biznesem.
  • Proponuje projekt wprowadzenia do gdyńskich szkół menedżerów oraz praktyków gospodarki, aby doprowadzić do utworzenia w instytutach edukacyjnych komórek odpowiedzialnych za transfer wiedzy i absolwentów do instytucji gospodarczych.
  • Dołoży starań, by umożliwić pracującym rodzicom godzenie pracy zawodowej z wychowaniem dzieci.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę