1988 – lista uczestników strajków

Aktualizacja: 2 stycznia 2012 roku

 

Szanowni Państwo,

 

Tworzymy w „Solidarności” oświatowej listę osób, które w różny sposób podejmowały działania strajkowo-protestacyjne na Wybrzeżu w 1988 roku – tytuł wykazu: „Ludzie 1988 roku na Wybrzeżu” (w tym roku obchodzimy XX rocznicę tamtych wydarzeń). Mogą się na niej znaleźć nie tylko czynnie strajkujący, ale też osoby wspomagające – osoby dostarczające żywność, drukarze prasy podziemnej, itd.

 

Załączona LISTA ma charakter wstępny – roboczy. Prosimy przesyłać propozycje:

• uzupełnienia (ew. skreślenia) o kolejne nazwiska,

• poprawki, uzupełnienia, inne uwagi

 

(szczególne wątpliwości dotyczą nazwisk zapisanych kursywą lub ze znakami zapytania. Niestety, czasami zmieniała nazwiska korekta komputerowa)

 

na adres mailowy: wojciech.ksiazek@www.solidarnosc.gda.pl

lub faksem: 58/305-71-72, pok. 119

Pocztą: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24

 

Wspólnie pomóżmy stworzyć listę ludzi, dzięki którym nasze marzenie o wolnej Polsce, stłumione stanem wojennym, stało się w następnych latach rzeczywistością.

 

Wstępna lista została już opublikowana jako specjalna wkładka do miesięcznika „Magazyn” Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Przekazaliśmy również specjalne dyplomy – podziękowania osobom, do których udało się nam do tej pory dotrzeć.

 

 

Wojciech Książek

(Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego,

członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”)

 

Wszelkie poprawki, uzupełnienia, wypełnione ANKIETY, prosimy przekazywać dalej: wojciech.ksiazek@www.solidarnosc.gda.pl

 

Dalsze nazwiska uczestników strajków dopisywane będą na stronie internetowej www.solidarnosc.gda.pl

 

 

LUDZIE 1988 ROKU NA WYBRZEŻU

 

Wykaz uczestników strajków i osób wspomagających strajki w 1988 roku na Wybrzeżu

 

Skróty

GAI – Gdańska Agencja Informacyjna

FMW – Federacja Młodzieży Walczącej

GSR – Gdańska Stocznia Remontowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

KPN – Konfederacja Polski Niepodległej

ks – Komitet Strajkowy

KZ – Komisja Zakładowa

PG – Politechnika Gdańska

PPN – Polska Partia Niepodległościowa

SG – Stocznia Gdańska

SP – Stocznia Północna

TKZ – Tajna Komisja Zakładowa

UG – Uniwersytet Gdański

WiP – Ruch Wolność i Pokój

RSZ – Ruch Społeczeństwa Zaangażowanego

ZHR (HR) – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (HR – Harcerstwo Rzeczypospolitej)

 

A

Piotr Abramczyk – FMW, pomoc dla strajkujących, akcje ulotkowe

Edward Abramczyk – GSR – strajk sierpień

Tadeusz Adam – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Andrzej Adamczyk – SP, struktury podziemne

Bożena Adamczyk – ZHR (68 Gdyńska Drużyna Harcerek) Kolportaż ulotek strajkowych

Kazimierz Adamczyk – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Włodzimierz Adamczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Adameczek – Port Gdański, strajk sierpień

Krystyna Adamek – GSR – (Wydz. TP ), strajk sierpień

Jerzy Adamkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Paweł Adamowicz – przewodniczący Komitetu Strajkowego na UG

Stanisław Adamowicz – Port Gdański, strajk sierpień

Marian Adamski – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

śp. Sławomir Adamski – SG, KS – maj i sierpień

Jerzy Adamowski SG, strajk sierpień

Wiesław Adelman – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Aksanit – SG, strajk maj

Feliks Alaburda – SP – strajk maj i sierpień

Mirosław Alfuth – GSR– strajk sierpień

Stanisława Ałaszewska – GSR – (Wydz. AA ), strajk sierpień

Ryszard Anders – PPN – wsparcie dla strajkujących

Grzegorz Andruczyk – SG, strajk sierpień

Tomasz Andruczyk – strajk na UG

Marek Andukowicz – SG, strajk maj

Ryszard Angel – SG, strajk maj i sierpień

Wacław Anikiej – SG, strajk sierpień

Józef Animucki – SG, strajk maj

Krzysztof Ankiewicz – SG, strajk maj

Marek Ankudowicz – SG, strajk sierpień

Mirosław Antol – SG, strajk – maj

Lesław Antoń – SG, strajk sierpień

Mirosław Antoszewski – SG, strajk sierpień

Krystyna Anzel – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Jarosław Apollo – SG, strajk w maju, redaktor biuletynu informacyjnego „Topolówka”, wraz z ojcem przewożenie żywności do portu

Tomasz Arabski – strajk na PG

Wiesław Araim – SG, strajk maj

Stanisław Arasimowicz – GSR – strajk sierpień

Wojciech Araszkiewicz – SG, strajk maj i sierpień

Zygmunt Arcab – SG, strajk sierpień

Waldemar Arciuch – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Karol Arendt – SG, strajk maj

Piotr Armatowski – GSR, członek Kom. Wydz., wydział Z-3.1, sierpień

Bolesława Asulewicz – SG, strajk maj

Adam Aszyk – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Ludwik Aszyk – SG, strajk maj

Stefan Attelt – SG, strajk sierpień

Eugeniusz Augustynek – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Roman Auksztulewicz – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Tadeusz Aziewicz z żoną – pomoc organizacyjno-poligraficzna dla strajkujących

B

Piotr Babiński – pomoc strajkującym, maj, sierpień

Ryszard Babul – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Jarosław Bagiński – SG, strajk maj

Mieczysław Bagiński – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Stanisław Bagiński – Port Gdański, strajk sierpień

Waldemar Bagiński – GSR – strajk sierpień

Jan Bagnucki – SG, strajk maj i sierpień

Michał Baj – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Ryszard Bajer – GSR – strajk sierpień

Henryk Bajerowski – Port Gdański, strajk sierpień

Mirosław Bak – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Czesław Bakalarz – Port Gdański, strajk sierpień

Rajmund Balejko – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Ryszard Balewski – SG, strajk sierpień

Franciszek Balwierz SP – strajk maj i sierpień

Sławomir Bała – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Wojciech Bała – GSR – strajk sierpień

Józef Bałdyga – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Bałycz – SG, strajk sierpień

Ryszard Banach – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Sławomir Banach – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Ryszard Banachowicz – SG, strajk maj i sierpień

Kazimierz Banasik – SP – struktury podziemne (odznaczony)

Kazimierz Banaski – SP – strajk maj i sierpień

Leszek Banaszewski – GSR – (Wydz. TPN ), strajk sierpień

Mirosław Baniewicz – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Marek Banucha – SG, strajk sierpień

Adam Bańczerowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Mirosław Barra – Port Gdański, strajk sierpień

Bogusław Baran – SG, strajk maj

Bogdan Baran – SG, strajk sierpień

Bogdan Baranowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Henryk Baranowski – SG, strajk sierpień

Brunon Baranowski – SG, strajk maj i sierpień, członek KS – maj

Henryk Baranowski – SG, strajk sierpień

Jerzy Baranowski – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Baranowski – strajk UG

Krzysztof Baranowski – Port Gdański, strajk sierpień

Witold Baranowski – Stocznia Północna , strajk sierpień

Wojciech Baranowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Maciej Barański – strajk na UG

Grzegorz Barc – strajk na UG

Adam Barczewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Piotr Bargański – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Leszek Bartecki – GSR – strajk sierpień

Stefan Bartel – Port Gdański, strajk sierpień

Zenon Bartel – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Andrzej Bartkowski – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Wiesław Bartkowski – SG, strajk maj i sierpień

Antoni Bartlewski – SG, strajk sierpień

Dariusz Bartnicki – Port Gdański, strajk sierpień

Mirosław Bartodziej – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Bartosik – SG, strajk maj i sierpień

Jarosław Bartoszuk – druk materiałów, akcje ulotkowe w maju i sierpniu

Leszek Bartoś – SG, strajk sierpień

Mirosław Bartuś – zatrzymany w trakcie organizacji pomocy dla strajkujących

Andrzej Baryś – SG, strajk maj

Franciszka Basłyk – GSR – strajk sierpień

Ryszard Basza – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Eugeniusz Bator – Port Gdański, strajk sierpień

Władysław Batyra – GSR – strajk sierpień

Paweł Baze – GSR – strajk sierpień

Piotr Baze – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Jerzy Bazas – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Bazylewicz – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Piotr Bazylko – HR (136 Gdyńska Drużyna Harcerzy), uczestnik strajku na UG, kolportaż ulotek strajkowych

Andrzej Bąba – SG, strajk sierpień

Andrzej Bączek – SG, strajk maj

Krzysztof Bączek – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Mieczysław Bąg – SG, strajk maj

Bogdan Bąk – SG, strajk maj

Stanisław Bąk – GSR – strajk sierpień

Marek Bąkiewicz – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Wojciech Bąkowski – SG, strajk sierpień

Bogdan Bąnk – SG, strajk sierpień

Marian Bednarczyk – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Ryszard Bednarczyk – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Janusz Bednarek – SG, strajk sierpień

Stefan Bednarek – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Bednarski – SG, strajk sierpień

Robert Bednarski – SG, strajk maj i sierpień

Witold Bednaszewski – SG, strajk sierpień

Danuta Beger – strajk UG

Roman Beger – strajk UG

Witold Bejlik – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Bela – strajk UG

Janusz Belniak – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Zbigniew Bełcik – SG, strajk sierpień

Bogdan Bełej – SG, strajk maj

Henryk Bełżek – SP – struktury podziemne

Mirosław Bednarczyk – SG, strajk sierpień

Artur Bendykowski – SG, strajk sierpień

Jacek Bendykowski – strajk maj (UG) sierpień (SG), członek Związku Akademickiego

VERBUM,

Mirosław Benke – SG, strajk maj i sierpień

Edward Benke – GSR – strajk sierpień

Jerzy Bengsz – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Zbigniew Berbeka – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Mirosława Bereżecka – GSR – (Wydz.TL ), strajk sierpień

Piotr Berg – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Sławomir Berg – SG, strajk sierpień

śp. Szczepan Berger – SP – strajk maj i sierpień

Ryszard Berlik – SG, strajk maj

Marek Bernaciak – WiP – Toruń, pomoc dla strajkującej SG w maju

Stanisław Bernardyn – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Andrzej Bestkowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Bogdan Beśka – SG, strajk maj

Zenon Bettin – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Beyer – SG, strajk maj

Marian Bębenista – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Lech Białecki – GSR, strajk sierpeń

śp. Bolesław Białkowski GSR – członek Kom. Wydz., wydział TPN, sierpień

Kazimierz Białkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Janusz Bichowski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Krzysztof Biedrzycki – GSR – strajk sierpień

Zygmunt Biedrzycki GSR RADUNIA, strajk sierpień

Bogusław Biedrzyński – SG, strajk sierpień

Iwona Bieganowska – HR (143 Gdyńska Drużyna Harcerek), druk i kolportaż ulotek strajkowych

Krzysztof Biel – GSR – (Wydz. PD – 2), strajk sierpień

Marian Bielaszka – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Henryk Bielawa – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Bielawski – SP – struktury podziemne (odzn.)

Henryk Bielawski – Port Gdański, strajk sierpień

Mirosław Bielawski – GSR – strajk sierpień

Zbigniew Bielawski – pomoc organizacyjno-drukarska dla strajkujących

Barbara Bielecka – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Jan Krzysztof Bielecki – pomoc organizacyjno-drukarska

Kazimierz Bielecki – Port Gdański, strajk sierpień

Norbert Bielski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Tadeusz Bielski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Zbigniew Bieniak – GSR – strajk sierpień

Leszek Biernacki – strajk UG, dokumentacja fotograficzna strajku w SG w sierpniu

Stanisław Biernacki – strajk SG, Prezydium TKZ NSZZ „Solidarność”

Piotr Bikont – Video Studio Gdańsk – realizacja filmów dokumentalnych w trakcie strajków

Grzegorz Bierecki – strajk UG

Marek Biernacki – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Lech Bieszczad – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Sławomir Bigus – SG, strajk maj

Tomasz Bigus – GSR – (Wydz. PD-3 ), strajk sierpień

Paweł Bilicki – SG, strajk maj

Włodzimierz Biłyj – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Mieczysław Binasiewicz – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Zdzisław Bingoraj – SG, strajk sierpień

Janusz Bińkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Bir – SG, strajk sierpień

Stanisław Birna – SG, strajk maj i sierpień

Wanda Bis – SG, strajk maj

Krystyna Bis – SG, strajk maj

Gerard Bisewski – HR (36 Gdyńska Drużyna Harcerzy) uczestnik strajku na UG

Wiesław Biszkowiecki – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Jarosław Bisko – SG, strajk maj

Jerzy Biskup – SG, strajk sierpień

Andrzej Biskup – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Biskupski – FMW, pomoc dla strajkujących, akcje ulotkowe

Wiesław Bladzich – SG, strajk maj i sierpień

Krzysztof Blatkiewicz – SG, strajk sierpień

Kazimierz Bloch – SP – struktury podziemne (odzn.)

Wiesław Blumm – SG, strajk sierpień

Marek Błachowiak – Port Gdański, strajk sierpień

Eugeniusz Błachowicz – Port Gdański, strajk sierpień

Adrian Błaszak – Stocznia Północna, strajk sierpień

Arkadiusz Błaszczyk – FMW, współredagował pismo „WACEK” w VI LO w Gdyni, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Lech Błaszczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Błaszczyk – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Mirosław Błaszkiewicz – SG, zabezpieczenie strajku w maju, malowanie napisów na murach

Jan Błażejewicz – SG, strajk sierpień

Wojciech Błażek – WiP, pomoc dla strajkujących

Józef Błędowski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Małgorzata Bober – strajk na UG

Jacek Bobrowski – SG, strajk maj i sierpień

Aleksandra Bodzińska-Klimont – HR (65 Gdyńska Drużyna Harcerek) uczestnik strajku na UG

Jarosław Bogacki – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Bogaczyński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Krzysztof Bogdanowicz – Port Gdański, strajk sierpień

Marian Bogdanowicz – SP – struktury podziemne

Jan Bogruda – SG, strajk sierpień

Bronisław Bogunia – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Krzysztof Bogunia – GSR – (Wydz. HT ), strajk sierpień

Franciszek Bogusz – Port Gdański, strajk sierpień

Mirosław Bogusz – Port Gdański, strajk sierpień

Anna Boguszewska – GSR – strajk sierpień

Anna-Beata Bohdziewicz – SG, strajk sierpień

Wojciech Bojanowski – SG, strajk maj i sierpień (członek KS)

Mirosław Bolczak – SG, strajk sierpień

Beata Bolek – strajk UG

Mieczysław Bondarow – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Bondarowicz – SP, struktury podziemne

Jerzy Bongsz – GSR, KS

Grzegorz Bonk – FMW, pomoc dla strajkujących. W ramach akcji ZHR pomoc strajkującym na UG (organizacja kuchni polowej)

Roman Bonk – SG, strajk maj i sierpień

Lech Borawski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Sławomir Bordon – GSR – strajk sierpień

Tadeusz Bork – Port Gdański, strajk

Mirosław Borkowski – GSR – strajk sierpień

Henryk Borek – SG, strajk maj i sierpień

Marek Borek – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Grzegorz Borkowski – SG, strajk sierpień

Wawrzyniec Borkowski – SG, strajk sierpień

Iwona Borkowska – strajk na PG

Henryk Born – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Boroń – SG, strajk sierpień

Artur Boroń – SG, strajk maj

Jerzy Borowczak – osoba wspierająca strajki w maju i sierpniu

Mirosław Borowczak – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Eugeniusz Borowczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Janusz Borowski – SG, strajk sierpień

Jan Borowski – SG, strajk maj

Zbigniew Borowski – GSR – strajk sierpień

Czesław Borsuk – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Dariusz Borszczewicz – SG, strajk maj i sierpień

Józef Borzyszkowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Mirosław Bort – SG, strajk maj i sierpień

Bogdan Borusewicz – był doradcą w maju i sierpniu

Marek Bożejewicz – SG, strajk maj i sierpień

Adam Bradel – Port Gdański, strajk sierpień

Ś.p. Tomasz Brajer – strajk na UG

Tomasz Bratek – SG, strajk maj i sierpień

Longin Braun – SG, strajk sierpień

Zbigniew Braun – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Brdak – SG, strajk maj i sierpień

Włodzimierz Brejnak – SG, strajk maj i sierpień

Eugeniusz Brenk – strajk SG

Ewa Brocka – GSR – strajk sierpień

Andrzej Brocki – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Jacek Brodło – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Cezary Brodnicki – SG, strajk maj i sierpień

Czesław Brodowski – SG, strajk maj i sierpień

Jerzy Bromirski – SG, strajk sierpień

…. Bronakowski – SG, strajk maj i sierpień

Tadeusz Broniarek – SG, strajk maj

Stefan Broniek – GSR – (Wydz. TPP ), strajk sierpień

Alfons Bronk – SG, strajk maj i sierpień

Grzegorz Bronk – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Jerzy Bronk – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Krzysztof Bronk – FMW, współredagował m.in. pismo „ROTA” w IV LO w Gdyni, udział w akcjach kolportażowo-plakatowych

Kazimierz Browarczyk – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

ks. Zbigniew Bryk – odprawienie mszy św. w SG 8 maja

Ernest Bryll – poeta, doradca

Tadeusz Brylowski – Port Gdański, strajk sierpień

Edward Bryła – GSR – (Wydz. PD -2), strajk sierpień

Jacek Bryning – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Bryzgalski – SG, strajk maj i sierpień

Marek Brzeski – SG, strajk maj

Andrzej Brzeski – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Brzeski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Kazimierz Brzeski – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Piotr Brzeski – Port Gdański, strajk sierpień

Mariusz Brzeski – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Brzeski – GSR – strajk sierpień

Andrzej Brzeziński – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Brzeziński – SG, strajk maj i sierpień

Kazimierz Brzeziński – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Leszek Brzeziński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Leon Brzeziński – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Władysław Brzeziński – GSR – strajk sierpień

Wiesław Brzęk – GSR– (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Roman Brzoskiewicz – SG, strajk maj

Janusz Brzoskowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Mieczysław Brzoskowski – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Andrzej Brzozowski pomoc organizacyjna dla strajkujących

Bogdan Brzóska – SG, strajk sierpień

Grzegorz Buchalski – GSR, W-1, udział w strajku w sierpniu

Olgierd Buchocki – FMW, kolportaż prasy podziemnej

Piotr Bucholtz – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Bucior – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Antoni Buczek – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Jan Buczek – GSR – strajk sierpień

Ś.p. Jan Buczyk GSR RADUNIA, strajk sierpień

Tadeusz Buczyk GSR RADUNIA, strajk sierpień

Wojciech Buczyński – GSR – KS – (Wydz. TA ), strajk sierpień

Eugeniusz Bućko – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Buda – Port Gdański, strajk sierpień

Benedykt Budrewicz – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Bernard Budzik – GSR – strajk sierpień

Dariusz Budzisz – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Bugajczyk – SG, strajk maj i sierpień

Wincenty Buja – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Wacław Bujalski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Witold Bujałkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Bujarski GSR RADUNIA, strajk sierpień

Anna Bujko – HR (68 Gdyńska Drużyna Harcerek), kolportaż ulotek strajkowych

Wiktor Bujwid – SG, strajk maj i sierpień

Wojciech Bukawa – GSR – strajk sierpień

Piotr Bulczak – HR (68 Gdyńska Drużyna Harcerzy), akcje ulotkowe

Zbigniew Bułaj – GSR – KS

Bogdan Bumbul – GSR – strajk sierpień

Adam Burda – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Burdynowski – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Franciszek Burka – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Zbigniew Burliński – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Jerzy Burnejko – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

śp. Stanisław Bury – SG, strajk maj i sierpień

Jerzy Burzacki – SG, strajk sierpień

Władysław Burzym – Port Gdański, strajk sierpień

Hanna Burzyńska – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Edward Burzyński – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Kazimierz Burzyński – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Henryk Burzyński – SP, strajk w sierpniu

Mirosław Burzyński – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Kazimierz Butkiewicz – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Michał Butkiewicz – HR, uczestnik strajku na UG

śp. Ryszard Butkiewicz – SP, strajk w sierpniu

Henryk Bzdikot – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Jan Bylicki – SG, strajk sierpień

Grzegorz Bylina – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Kazimierz Byr – SG, strajk sierpień

Jan Byraszel – SG, strajk maj

Andrzej Bytner – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Jarosław Byzdra – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

 

C, Ć

Bogusław Cajc – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Krzysztof Całka – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Cebula – SG, strajk maj i sierpień

Tadeusz Cebula – Port Gdański, strajk sierpień

Władysław Ceglarek – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Krzysztof Cegliński – GSR – (Wydz. TIB ), strajk sierpień

Zbigniew Cejner – GSR – strajk sierpień

Adam Cejrowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Rafał Cejrowski – strajk UG

Maria Celej – SG, strajk maj

Stefan Celejowski – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Celiński – SG, strajk maj (doradca) i sierpień

Mirosław Celiński – SG, strajk maj i sierpień

Waldemar Celiński – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Sławomir Cenckiewicz – FMW, współredagował gdańskie pismo „PIŁSUDCZYK”, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Grzegorz Centkowski – SG, strajk w sierpniu

Jerzy Cepelin – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Edwin Cesarz – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Ceplin – SG, strajk maj

Jacek Chabowski – GSR – (Wydz. Z-40), strajk sierpień

Wiesław Chabros – SG, strajk sierpień

Kazimierz Chaciński – Port Gdański, strajk sierpień

Adam Chadrowski – SG, strajk sierpień

Waldemar Chanke – GSR – członek Kom. Wydz. wydział PD-1 sierpień

Jan Charun – GSR – członek Kom. Wydz. wydział Z-4, sierpień

Zdzisław Charun – SG, strajk maj i sierpień

Mieczysław Charzewski – GSR – strajk sierpień

Mieczysław Chełminiak – SG strajk, maj i sierpień (członek KS)

Hanna Chełminiak – SG, strajk maj

Adam Cherchowski – SG, strajk maj i sierpień

Adam Cherkowski – SG, strajk sierpień

Waldemar Chilewski – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Chiliński – Port Gdański, strajk sierpień

Dariusz Chilla strajk PG

Jan Chilmon – SG, strajk maj i sierpień

Andrzej Chirek – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Ryszard Chirek – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Andrzej Chlebowski – SG, strajk maj i sierpień

Jerzy Chlebowski – SG, strajk maj i sierpień

Małgorzata Chmara-Davison – strajk PG

Adam Chmiel – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Małgorzata Chmiel – strajk PG

Andrzej Chmielewski – Port Gdański, strajk sierpień

Zenon Chmielewski – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Chmielewski – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Chmielewski – SG, strajk sierpień

Stanisław Chmieliński – SG, strajk maj

Mieczysław Chmielowiec – GSR – strajk sierpień

Michał Chmurzyński – SG, strajk sierpień

Jan Chodczak – SG, strajk maj i sierpień

Krzysztof Chodubski – SG, strajk maj

Andrzej Chodnicki – SG, wsparcie drukarskie

Krystyna Chodoła – GSR – (Wydz. NI), strajk sierpień

Ryszard Chodoła – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Ireneusz Chodorowski – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Chojecki – GSR – strajk sierpień

Władysław Chojnacki – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Antoni Chojnowski – Port Gdański, strajk sierpień

Fabian Chojnowski – SG, strajk maj i sierpień

Mariusz Chojnowski – SP – strajk maj i sierpień

Krzysztof Cholewiński – SG, strajk sierpień

Waldemar Chomka – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Dariusz Chomski – GSR – strajk sierpień

Anna Christa – GSR – (Wydz. HT), strajk sierpień

Henryk Chrobak – SG, strajk sierpień

Piotr Chrobot – SG, strajk maj

Sławomir Chrostowski – GSR – strajk sierpień

Dariusz Chrzan – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Stanisław Chrzanowski – SG, strajk sierpień

Henryk Chrzanowski – SG, strajk maj i sierpień

Ryszard Chudy – SG, strajk maj i sierpień

Marek Chudzik – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Krzysztof Chwapkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Chybziński – SG, strajk sierpień

Wojciech Chylewski – GSR – (Wydz. TP), strajk sierpień

Andrzej Chyła – SG, strajk sierpień

Jan Chyła – GSR – strajk sierpień

Kazimierz Chyła – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Władymir Chyła – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Ciach – SG, strajk maj

Piotr Ciach – SG, strajk maj i sierpień

Jan Cichal – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Cichocki – SG, strajk maj

Henryk Cichocki – SG, strajk maj i sierpień

Stefan Cichowicz – SG, strajk sierpień

Bogdan Ciechocki – SG, strajk maj i sierpień

Paweł Ciesielski – SG, Wydz. – 34, strajk sierpień,

Tadeusz Cieślak – osoba wspomagająca strajk w SG (z Kopalni Polkowice)– sierpień 1988,

Henryk Cichoń – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Władysław Cichorek – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Kazimierz Cichosz – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Kazimierz Ciecholewski – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Mariusz Ciecholewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Zbigniew Ciecholewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Krzysztof Cielebański – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Waldemar Cieloszczyk – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Leszek Ciemiński – GSR– (Wydz. TA), strajk sierpień

Roman Ciemny – Port Gdański, strajk sierpień

Zygmunt Cieniuch – SG, strajk sierpień

Adam Cieniuch – SG, strajk maj

Edmund Ciepliński – GSR – strajk sierpień

Jan Ciepły – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Ryszard Ciesielski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Waldemar Ciesielski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Józef Cieszyński – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Jarosław Cieszyński – WiP, pomoc dla strajkujących, druk bibuły

Henryk Cieśla – SG, strajk maj i sierpień

Mariusz Cieśla – SG, strajk maj

Stefan Cieślak – SG, strajk maj

Adam Cieślak – SG, strajk maj i sierpień

Jan Cieślak – SG, strajk maj

Jerzy Cieślak – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Tadeusz Cieślak – SG, strajk maj

Wacław Cieślak – GSR – strajk sierpień

Stanisław Cieśliński – SG, strajk maj

Stanisław Cieśliński – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Cieśnik – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Tadeusz Cimochowski – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Cimoszko strajk UG

Marta Ciok-Rommel – strajk na UG

Violetta Ciopcińska – GSR – (Wydz.TPN ), strajk sierpień

Józef Ciruszys – Port Gdański, strajk sierpień

Waldemar Ciszek – SG, strajk maj i sierpień

Krzysztof Ciuch SG, strajk sierpień

Zdzisław Ciunel – Port Gdański, strajk sierpień

Tomasz Cofta – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Józef Cuber – SG, strajk maj

Jerzy Cuper – GSR – strajk sierpień

Janusz Curzytek – SG, strajk sierpień

Elżbieta Cybula – SG, strajk maj

Eugeniusz Cybula – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Cydzik – SP – struktury podziemne

Jan Cydzik – SG, strajk sierpień

Kazimierz Cychowski – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Gerard Cymanowski – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Cymanowski – GSR – strajk sierpień

Zdzisław Cyperski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Henryk Cyrzon – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Teodor Cywiński – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Artur Zbigniew Cwalina – strajk PG

Witold Cwilewicz FMW, pomoc dla strajkujących, informacja o strajku na mieście – akcje kolportażowe

Magda Czachor – strajk UG

Jarosław Czaja – GSR – strajk sierpień

Józef Czaja – Port Gdański, strajk sierpień

Leszek Czaja – GSR – (Wydz. Z-40), strajk sierpień

Roman Czaja – SG, strajk sierpień

Piotr Czaja – SG, strajk maj i sierpień

Grzegorz Czaja – SG, strajk maj i sierpień

Jerzy Czajczyński – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Krzysztof Czajka – SG, strajk sierpień

Ryszard Czajka – SG, strajk maj i sierpień

Stanisław Czajka – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Jarosław Czajkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Czajkowski – Agencja Radiowa Solidarność, powielanie, kolportaż materiałów strajkowych

Witold Czajkowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Zbigniew Czajkowski SG, strajk sierpień

Sławomir Czalej – FMW, akcje kolportażowe (obecnie jest księdzem)

Tomasz Czapiewski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Jerzy Czaplewski – GSR – strajk sierpień

Władysław Czaplewski SG, strajk maj i sierpień

Jacek Czapliński – GSR – strajk sierpień

Dagna Czarnecka – Stocznia Północna , strajk w sierpniu

Leszek Czarnacki SG, strajk maj i sierpień

Piotr Czarnecki – FMW, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Leszek Czarnowski SG, strajk maj

Krzysztof Czapski – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Mirosław Czauż SG, strajk sierpień

Zygmunt Czeczko – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Stanisław Czerechowicz – GSR – strajk sierpień

Apolonia Czeremańska – GSR – strajk sierpień

Daniel Czeremański – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Jan Czerepacha SG, strajk sierpień

Hieronim Czermak – SP – struktury podziemne

prof. Małgorzata Czermińska – wykłady na terenie Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1988 r.

Zdzisław Czerniak SG, strajk sierpień

Juliusz Czerniec – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Czerski – udział w strajku w SG

Jan Czerw SG, strajk sierpień

Bernard Czerwiński – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Krzysztof Czerwiński – wsparcie strajku na PG

Zbigniew Czerwiński – GSR – członek Komisji Wydziałowej, Wydział Z-3.3, sierpień

Henryk Czerwiński – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Czerwionka – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Czerwionka – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Czerwonka SG, strajk maj

Ryszard Czerwonka – strajk PG

Mirosław Cześnik – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Stanisław Częścik SG, strajk maj

Bogdan Człapiński – GSR – strajk sierpień

Stanisław Czoska SG, strajk sierpień

Stefan Czoska – GSR – strajk sierpień

Zygmunt Czoska – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Czowsz SG, strajk maj i sierpień

Władysław Czapiewski SG, strajk sierpień

Kazimierz Czyszak – GSR – strajk sierpień

Rafał Czyszczoń – GSR – strajk sierpień

Kazimierz Czyżak – Port Gdański, strajk sierpień

Adolf Czyżewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Albert Czyżewski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Grzegorz Czyżniejewski SG, strajk sierpień

Zbigniew Czyżycki – Port Gdański, strajk sierpień

Robert Ćwięk – FMW/RSZ, udział w strajku na UG

Marian Ćwiklik SG, strajk sierpień

D

Jerzy Dadasiewicz – GSR, członek Kom. Wydz. wydział TA strajk sierpień

Bogdan Daft – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Mirosław Dajos – GSR, członek Kom. Wydz. wydział Z-1.2 strajk sierpień

Roman Dahm – SP – struktury podziemne (odzn.)

Wojciech Dalecki – Port Gdański, strajk sierpień

Mirosław Dalida – GSR – strajk sierpień

Teofil Dalke – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Franciszek Dampc – GSR – (Wydz. Z-40), strajk sierpień

Tadeusz Damps – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Zbigniew Damps – GSR– (Wydz. Z-41), strajk sierpień

śp. Bohdan Danecki – GSR – (Wydz. TPT) sierpień

Dariusz Daniel SG, strajk sierpień

Mirosław Danielewicz – Port Gdański, strajk sierpień

Bronisław Danowski SG, strajk maj i sierpień

Marek Danowski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Grażyna Dardzińska – GSR – (Wydz. NI ), strajk sierpień

Jan Dardziński – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Zdzisław Dardziński SG, strajk sierpień

Krzysztof Dargacz SG, strajk sierpień

Jerzy Dargacz SG, strajk sierpień

Mirosław Dargacz – GSR – strajk sierpień

Władysław Dargacz – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Marian Darul – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Jerzy Darznik – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Jan Data – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Datla SG, strajk sierpień

Andrzej Dawidowski – GSR – (Wydz. TIB ), strajk sierpień

Józef Dawidowski – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Leon Dawidowski – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Dawidowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Tomasz Dawidowski – FMW, redakcja pisma „ROTA” w IV LO w Gdyni, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe (obecnie jest księdzem katolickim w Saksonii)

Jerzy Dąbkowski – aktor, sierpień – występ w SG

Eugeniusz Dąbkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Grzegorz Dąbkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Dąbrowa – Port Gdański, strajk sierpień

Jadwiga Dąbrowska – GSR – strajk sierpień

Artur Dąbrowski – FMW, pomoc dla strajkujących, akcje ulotkowe

Bolesław Dąbrowski – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Dąbrowski – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Ireneusz Dąbrowski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Jan Dąbrowski – Port Gdański, strajk sierpień

ks. bp Jerzy Dąbrowski – przedstawiciel Episkopatu Polski w trakcie negocjacji

Grzegorz Dąbrowski SG, strajk sierpień

Włodzimierz Dąbrowski SG, strajk maj i sierpień

Zbigniew Dąbrowski – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Dądarewicz – SP – struktury podziemne (odzn.)

Bogdan Dejk – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Jacek Deka – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Kazimierz Dekowski SG, strajk sierpień

Zbigniew Dela SG, strajk maj i sierpień

Janusz Delekta – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Witold Delekta – SP – struktury podziemne

Henryk Dembek – GSR – strajk sierpień

Józef Dembek – Port Gdański, strajk sierpień

Dariusz Dembiński – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Stanisław Dembowski SP – struktury podziemne (odzn.)

Witold Demianiuk – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Demski SG, strajk maj i sierpień

Zygmunt Demski – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Denko – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Jan Depta – GSR – strajk sierpień

Sławomir Derda SG, strajk maj i sierpień

Kazimierz Derda – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Józef Derewicz – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Detlaff SG, strajk sierpień

Roman Dettlaf – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Marian Dettloff – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Małgorzata Dębicka – strajk na UG

Józef Dębiński SG, strajk sierpień

Tadeusz Dębiński SG, strajk sierpień

Ryszard Dębniak SG, strajk sierpień

Jan Dębski – SG, strajk maj i sierpień

Andrzej Dębski – Port Gdański, strajk sierpień

Marian Diatczuk SG, strajk maj i sierpień

Grzegorz Dietrych SG, strajk sierpień

Janusz Diwnik – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Dobiesz SP – struktury podziemne

Krystyna Dobiesz – SP – strajk maj i sierpień

Marek Dobroliński GSR – członek Kom. Wydz. wydział TA sierpień

Stanisław Dobrowolski SG, strajk maj

Franciszek Dobrzycki – SG, strajk sierpień członek KS

Edwin Dobrzyński – SG, członek KS – maj i sierpień

Edmund Dobrzyński SG, strajk maj

Alojzy Doering – GSR – (Wydz. E-1), strajk sierpień

Agnieszka Dojlido – Wolność i Pokój, pomoc poligraficzna

Andrzej Dolatowski SG, strajk maj

Jadwiga Dolecka – SP – strajk maj i sierpień

Dariusz Dolny – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Zbigniew Dołban – Port Gdański, strajk sierpień

Waldemar Dołkowski – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Wiesław Dołkowski – członek Kom. Wydz. wydział PD-1 sierpień

Jan Domański – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Domański SG, strajk sierpień

Irena Domaradzka – wsparcie dla strajkujących

Lech Domaros – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Andrzej Domaszewicz – GSR – (Wydz. E-1), strajk sierpień

Piotr Domiczew SG, strajk maj i sierpień

Leszek Domozych – GSR – (Wydz. TIB ), strajk sierpień

Krzysztof Dowgiałło – doradca, SG, maj i sierpień

Zbigniew Dratkowski – GSR, członek Kom. Wydz. wydz. HT sierpień

Zofia Draws – GSR – strajk sierpień

Henryk Drażkowski – SG, strajk sierpień

Adam Drąg – SP – struktury podziemne

Andrzej Drąg FMW, pomoc dla strajkujących, informacja o strajku na mieście – akcje kolportażowe

Kazimiera Dranicka – GSR – strajk sierpień

Ewa Drążkowska – GSR– (Wydz. NI ), strajk sierpień

Tadeusz Drąźkiewicz – Port Gdański, strajk sierpień

Dariusz Drelich – udział w strajku na Uniwersytecie Gdańskim

Dariusz Drewing SG, strajk maj

Mariusz Drewniak SG, strajk maj

Zenon Drożdziak – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział TZN, sierpień

Feliks Dróbka SG, strajk maj i sierpień

Błażej Dróżdż – FMW, uczestnik strajku na UG, akcje ulotkowe, nasłuch rozmów milicji

Mieczysław Druzic – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Marian Drwal – GSR – strajk sierpień

Adam Drygiel – Port Gdański, strajk sierpień

Edward Drygiel – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Drzewiecki – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Stanisław Drzewiecki – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Andrzej Drzycimski – doradca, SG, maj, sierpień

Grzegorz Drzycimski – strajk w maju na UG

Sabina Drzycimska – strajk UG

Jarosław Dubaj SG, strajk maj i sierpień

Zbigniew Dubiel SG, strajk maj i sierpień

Wojciech Dublimnowski SG, strajk sierpień

Mieczysław Dubowski – GSR – strajk sierpień

Teresa Duchnik – GSR – strajk sierpień

Lech Duczyński – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Wojciech Duda – druk i kolportaż biuletynu strajkowego „Rozwaga i Solidarność” oraz „Przeglądu Politycznego”

Władysław Duda SG, strajk sierpień

Edward Dudek SG, strajk maj

Paweł Duddek – SP – strajk maj i sierpień

Piotr Dudkiewicz – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Franciszek Dudziuk SG, strajk maj

Andrzej Duffek – FMW, pomoc dla strajkujących, akcje ulotkowe

Tadeusz Duffek – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

śp. Tadeusz Duffek – FMW, SG i GSR, działalność poligraficzna, nadawanie na oficjalnych pasmach podziemnego Radia Solidarność

Maria Dulęba – GSR – strajk sierpień

Janusz Dulny – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

… Dulski SG, strajk sierpień

Arek Dumiński – Port Gdański, strajk sierpień

Adam Dunajewski SG, strajk sierpień

Adam Dunajski SG, strajk maj

Leszek Dunikowski – GSR – strajk sierpień

Janina Dunowska SG, strajk maj

Roman Dunst – wsparcie – zbiórka pieniędzy na zapomogi dla strajkujących rozdzielane w kościele Świętej Brygidy

Wiesław Durasewicz SG, strajk maj i sierpień

Jerzy Durlik SG, strajk maj i sierpień

Krzysztof Durma – GSR – strajk sierpień

Andrzej Durzyński – SG, strajk maj i sierpień, członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „S”, członek KS, sierpień

Tomasz Duszyński SG, strajk sierpień

Dariusz Duwa SG, strajk sierpień

Bronisław Dybał SG, strajk maj i sierpień

Arkadiusz Dybowski SG, strajk sierpień

Irena Dybizbańska – SP – struktury podziemne (odzn.)

Stanisław Dycz SG, strajk maj i sierpień

Lech Dziarkowski – Port Gdański, strajk w sierpniu

Zdzisław Dziedzic SG, strajk maj i sierpień

Jan Dziemiński – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Krzysztof Dzienis – udział w strajku na UG, pomoc żywnościowa SG w sierpniu

Mieczysław Dzieninis – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Andrzej Dzieński SG, strajk maj i sierpień, członek TKZ

Henryk Dzierwa – GSR – (Wydz. NI ), strajk sierpień

Zbigniew Dzierżanowski SG, strajk maj

Wojciech Dzierżawski SG, strajk sierpień

Józef Dziewulski SG, strajk sierpień

Grzegorz Dziewulski SG, strajk maj

Zbigniew Dzięciołowski SG, strajk sierpień

Antoni Dzięgielewski – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Dzięgielewski – GSR – strajk sierpień

Marzena Dzikiewicz SG, strajk maj i sierpień

Marian Dziubek – Port Gdański, strajk sierpień

Leszek Dziumowicz – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Leszek Dziurowicz – Video Studio Gdańsk – realizator filmowy

Tadeusz Dylicki – GSR – (Wydz. TJ ), strajk sierpień

Bogdan Dynaburski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

E

Ryszard Ejanowski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Mariusz Ekert SG, strajk sierpień

Grzegorz Ellert – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Zdzisław Elmanowski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Kazimierz Erdman – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Ertmański – GSR – strajk sierpień

F

Waldemar Fabich SG, strajk maj

Bogdan Fabisiak SG, strajk sierpień

Marek Fabiszewski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Robert Fabjanowicz – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Arkadiusz Faleński SG, strajk sierpień

Bogdan Falkiewicz – strajk UG, druk i kolportaż prasy podziemnej

Marek Falkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Jacek Fedor – WiP, pomoc zaopatrzeniowa dla strajkujących – za pośrednictwem kościoła św. Brygidy

Marek Fedorowicz – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Krzysztof Fejdasz – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Felchner SG, strajk sierpień

Ryszard Felczak SG, strajk sierpień

Ryszard Feliński – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Ferba SG, strajk sierpień

Edward Ferenc – Port Gdański, strajk sierpień

Jacek Fic SG, strajk maj

Mirosław Fic – GSR – strajk sierpień

Adam Fidler – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Figacz SG, strajk maj i sierpień

Ewa Figel – udział w strajku na UG, druk i kolportaż ulotek strajkowych,

Henryk Figiel – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Jerzy Fijałkowski SG, strajk sierpień

Stanisław Fijałkowski – SP – struktury podziemne

Ryszard Fijałkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Fila – FMW, m. in. przeprowadzanie dziennikarzy zagranicznych do stoczni

Dariusz Filar – pomoc organizacyjno-redaktorska dla strajkujących

Joanna Filas – HR (29 Gdyńska Drużyna Harcerek, Teatr ZK29) przedstawienie teatralne na UG

Jan Filek – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Filipczak – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Marek Filipek – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Antoni Filipkowski – Port Gdański, strajk, także koncerty muzyczne

Kazimierz Filipkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Filipkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Marian Filipkowski – SG, strajk sierpień

Mieczysław Filipowicz – Port Gdański, strajk sierpień

Jacek Filipski SG, strajk maj

Józef Filipski – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Filipski – GSR – strajk sierpień

Bogumił Finster – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Zbigniew Fiutka – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Wiesław Flasiński – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Iwona Flisikowska – strajk UG

Adam Flisowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Stefan Fodorowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Stanisław Fogler SG, strajk maj

Dariusz Folkmann – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Jan Folkner SG, strajk sierpień

Jarosław Foltyński SG, strajk sierpień

Andrzej Foralich – Port Gdański, strajk sierpień

Bronisław Fordon – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Formela SG, strajk sierpień

Andrzej Formela SG, strajk maj i sierpień

Czesław Formela – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Andrzej Formella – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Edmund Formella – Port Gdański, strajk sierpień

Janusz Formela – GSR – (Wydz. HT ), strajk sierpień

Piotr Formela – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Fornowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Ireneusz Franczak – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Tadeusz Franczyk – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Paweł Frankowski – GSR – strajk sierpień

Krystyna Frączek SG, strajk sierpień

Adam Frątczak SG, strajk sierpień

Zdzisław Freda SG, strajk maj i sierpień

Mirosław Frejak – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Krystyna Fronczek SG, strajk maj

Józef Fronczek SG, strajk maj

Wojciech Fronczek – SP, strajk sierpień

Hubert Fronkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Frydrychowicz SG, strajk sierpień

Janusz Frydrychowicz SG, strajk maj i sierpień

Mariusz Fudała SG, strajk maj i sierpień

Kazimierz Fulara – Port Gdański, strajk sierpień

Eugeniusz Furman – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Leszek Futyma – GSR – strajk sierpień

Jan Fydrychowicz SG, strajk sierpień

G

Grzegorz Gabarczyk SG, strajk maj

Tadeusz Gabrysiak SG, strajk sierpień

Czesław Gaca SG, strajk maj i sierpień

Wiesław Gadomski SG, strajk sierpień

Andrzej Gajda – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Jerzy Gajda SG, strajk sierpień

Krzysztof Gajda – SP – struktury podziemne (odzn.)

Sławomir Gajdziński SG, strajk maj i sierpień

Andrzej Gajewski SG, strajk maj

Mariusz Gajewski – FMW, wsparcie strajku w SG

Janusz Gajowiak – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Krzysztof Gajowniczek SG, strajk maj

Mieczysław Galikowski – SG, członek Prezydium TKZ NSZZ „S”

Marian Galla SG, strajk sierpień

Kazimierz Galla – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Galiński – WiP, pomoc dla strajkujących

Anna Galus-Czerwonka – NZS, wiceprzewodnicząca KS na UG

Dariusz Gałązka – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Gałecki SG, strajk maj i sierpień

Eugeniusz Gałęza – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Gałęzewski – SG, członek KS maj i sierpień

Kazimierz Gałuszyński – Port Gdański, strajk sierpień

Grzegorz Gamaracki – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Jerzy Ganczarski – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Mirosław Ganczarski – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Waldemar Garbacz – GSR – strajk sierpień

Józef Gardocki – GSR – strajk sierpień

Rafał Garncarek – GSR – strajk sierpień

Wiesława Garska – strajk na UG w maju

Kazimierz Garski – GSR – strajk sierpień

Jacek Gasiński – FMW redakcja pisma „MAŁY MECHANIK” w LM w Gdańsku, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe.

Mirosław Gauz SG, strajk maj

Mirosław Gawenda SG, strajk maj i sierpień

Władysław Gawerski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Bogdan Gawin SG, strajk maj

Jan Gawino SG, strajk sierpień

Piotr Gawor SG, strajk sierpień

Henryk Gawron – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Gawryjołek – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Zygmunt Gazda – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Marek Gądek SG, strajk maj

Krzysztof Gąsienica SG, strajk maj i sierpień

Leon Gąsiejewski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Jarosław Gąsiorowski SG, strajk maj

Jan Gąska SG, strajk sierpień

Jerzy Gąska – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Gburek – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Edward Gdaniec SG, strajk maj

Andrzej Gelberg – pomoc dla strajkujących, podziemne radio „Solidarność”

Gościmierz Geras – wsparcie strajku na UG

śp. Bronisław Geremek – doradca, SG, maj i sierpień

Zbigniew Geryk – strajk PG

Henryk Gerwel – GSR – (Wydz. TPP ), strajk sierpień

Jan Gębala – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Andrzej Giban SG, strajk sierpień

Jan Gibas – GSR – (Wydz. EZ-1), strajk sierpień

Grzegorz Gibert – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Zbigniew Giec – SP – struktury podziemne (odzn.)

Marek Giełda – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Zdzisław Giedowski SG, strajk sierpień

Jolanta Giełdon SG, strajk maj i sierpień

Wojciech Giełżyński – wykłady, maj, sierpień

Andrzej Gierdziejewski – Port Gdański, strajk sierpień

Tomasz Gierszewski SG, strajk sierpień

Henryk Gierszewski SG, strajk sierpień

Waldemar Gierszewski – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Grzegorz Gierwatowski SG, strajk sierpień

Rimer Ginther SG, strajk sierpień

Paweł Glanert SG, strajk sierpień

Jan Glapiak SG, strajk sierpień

Jacek Glapiński SG, strajk maj

Grzegorz Glich – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Krzysztof Glinka – Port Gdański, strajk sierpień

Marian Gluba – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Antoni Głąb – Port Gdański, strajk sierpień

Waldemar Głąb – GSR – KS – przewodniczący, strajk sierpień

Jarosław Głąbikowski SG, strajk maj

śp. prof. Robert Głębocki – pomoc dla strajkujących na UG

Marian Głodowski SG, strajk maj i sierpień

Lesław Głogowski SG, strajk maj i sierpień

Zdzisław Głogowski – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Głos – Port Gdański, strajk sierpień

Mirosław Głos – Port Gdański, strajk sierpień

Adam Głowacki – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Roman Głowacki SG, strajk maj

Bogusław Głowacki SG, strajk maj

Ryszard Głowacki – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Ryszard Głowacki – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Jan Gmerek SG, strajk maj

Bogusław Gniewkowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Piotr Gnoyke – GSR – KS wiceprzewodniczący

ks. abp Tadeusz Gocłowski – interwencje ws. ochrony studentów na UG – maj, obrona zwolnionych w Porcie Gdańskim – wrzesień

Janusz Godlewski SG, strajk maj i sierpień

Jarosław Godlewski – GSR – (Wydz. TA ), strajk sierpień

Zygmunt Godziejowski – Port Gdański, strajk sierpień

Elżbieta Goetel – aktorka, sierpień – występ w SG

Cezary Gogolewski – strajk UG

Jerzy Golanowski SG, strajk maj

Adam Goldschmidt – Port Gdański, strajk sierpień

Jarosław Goldschmidt – GSR – strajk sierpień

Stefan Golubiński – GSR – (Wydz. TPC ), strajk sierpień

Tomasz Gogacki – Port Gdański, strajk sierpień

Iwona Gogolewska – strajk na UG

Bogusław Gołąb – SP, strajk maj i sierpień członek KS, maj i sierpień (odzn.)

Marek Gołąbek SG, strajk maj

Mirosław Gołąbek – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Stanisław Gołębiewicz SG, strajk sierpień

Zbigniew Gołębiewski – Port Gdański, strajk sierpień

Adam Gołębiowski – GSR – strajk sierpień

Waldemar Gołoś – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Piotr Gołowacz – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Krzysztof Gołuński SG, strajk sierpień

Wojciech Gołyński – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Andrzej Gonczewski – GSR – (Wydz. TA ), strajk sierpień

Piotr Gonsior – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Małgorzata Gorczewska – WiP, pomoc dla strajkujących w maju i sierpniu – w kościele św. Brygidy

Józef Gorczyca – GSR – strajk sierpień

Jerzy Gorczyński – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Przemysław Gosiewski – strajk UG, wiceprzewodniczący KS

Stanisław Gosiewski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Stanisław Gosk SG, strajk sierpień

Andrzej Gostomski SG, strajk sierpień

Edmund Goszka SG, strajk maj

Zdzisław Gościk SG, strajk sierpień

Stanisław Gościński – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Andrzej Goździk – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Piotr Gólcz SG, strajk sierpień

Marek Górka – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Jan Górczak – SG, strajk maj, z-ca przewodniczącego KS

Beata Górczyńska-Szmytkowska – łączniczka między centrum pomocy w kościele św. Brygidy a SG

Alojzy Górecki – GSR – strajk sierpień

Kazimierz Górecki SG, strajk maj i sierpień

Józef Górewicz SG, strajk maj

Roman Górny – strajk w SG, maj i sierpień

Adam Górski – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Górski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Lech Górski SG, strajk maj i sierpień

Mirosław Górski SG, strajk maj

Jerzy Górski – GSR – członek Kom. Wydz. wydział Z-34 sierpień

Piotr Górski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Krzysztof Górzyński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Dariusz Graban – SP – struktury podziemne

śp. Antoni Grabarczyk – Port Gdański, strajk

Stanisław Grabarczyk SG, strajk sierpień

Mieczysław Grabek SG, strajk maj

śp. Piotr Grabowicz – FMW, wsparcie strajku w SG

Zbigniew Grabowicz – GSR – strajk sierpień

Jan Grabkowski SG, strajk maj

Adam Grabowski SG, strajk maj i sierpień

Grażyna Grabowska SG, strajk maj i sierpień

Grzegorz Grabowski – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Grabowski – GSR – członek Kom. Wydz., wydział Z-1, sierpień

Leon Grabowski SG, strajk sierpień

Jarosław Grabowski SG, strajk maj

Maciej Grabowski pomoc organizacyjna dla strajkujących

Mariusz Grabowski SG, strajk maj i sierpień

Romuald Grabowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

śp. Ryszard Grabowski – Video Studio Gdańsk – realizator filmowy

Maciej Grabski – strajk na UG

Marian Grabski – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Grajek – Port Gdański, strajk sierpień

Grzegorz Grajewski – GSR – strajk sierpień

Eugeniusz Granat – Port Gdański, strajk sierpień

Ewa Granatowicz – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Janusz Granatowicz – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Zbigniew Grandus – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Grajaszek SG, strajk sierpień

Jarosław Grądzki SG, strajk maj

Stanisław Grdużul – Port Gdański, strajk sierpień

Dariusz Gregorczyk SG, strajk sierpień

Dariusz Gremza – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Leon Gremza – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Stanisław Grenckowski – SP – struktury podziemne

Roman Greszkiewicz – GSR – strajk sierpień

Sławomir Greszta – GSR– (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Janusz Grędziński – GSR – strajk sierpień

Zygfryd Griffkowski – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Jan Grobelniak SG, strajk sierpień

Piotr Grochocki – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Edmund Grochowiak SG, strajk sierpień

Eugeniusz Grochowski – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Grochowski – pomoc dla strajkujących (przenoszenie żywności)

Tadeusz Grodzki SG, strajk maj i sierpień

Zdzisław Grodzki – GSR– (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Alfred Groeger SG, strajk maj

Antoni Grogowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Eugeniusz Grohs – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Henryk Gromada SG, strajk maj i sierpień

Ewa Gronkiewicz – HR (29 Gdańska Drużyna Harcerek) wsparcie strajku na UG

Edmund Gross – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Piotr Grosicki – strajk PG

Roman Grosz SG, strajk maj

Andrzej Grot – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Marek Grot – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział TPN, sierpień

Paweł Grota SG, strajk sierpień

Zygmunt Grota SG, strajk sierpień

Andrzej Grodkowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Mieczysław Grodkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Gruba – Port Gdański, strajk sierpień

Leszek Gruba – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Stanisław Grubacki – GSR – strajk sierpień

Zdzisław Gruda SG, strajk sierpień

Marek Grudziński SG, strajk maj i sierpień

Tomasz Grunwald SG, strajk sierpień

Ryszard Grunwald SG, strajk sierpień

Wiesław Gruszczyński – GSR – (Wydz. E-1), strajk sierpień

Waldemar Gruszka – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Grycz – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Zbigniew Grygiel – Port Gdański, strajk sierpień

Grzegorz Grylak – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Krzysztof Grynder – strajk na UG

Jerzy Grządziel SG, strajk sierpień

Ryszard Grzechowiak SG, strajk maj i sierpień

Andrzej Grzegorzewski – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział Z-42, sierpień

Grzegorz Grzegorzewski SG, strajk maj

Grzegorz Grzelak – kolportaż ulotek, jawne podpisywanie oświadczeń popierających strajki

Wojciech Grzelak – Port Gdański, strajk sierpień

Arkadiusz Grzelczak GSR RADUNIA, strajk sierpień

Jan Grzelka – SG KZ NSZZ „Solidarność”

Jerzy Grzenkowicz – osoba wspomagająca strajki w SG

Roman Grzesiuk SG, strajk sierpień

Edward Grześkowiak – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Radosław Grześkowiak – UG, strajk w maju

Włodzimierz Grzeszczyk SG, strajk maj

Bogdan Grzyb – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Helena Grzybowska – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Antoni Grzybowski SG, strajk sierpień

Jerzy Grzybowski – GSR – (Wydz. HT ), strajk sierpień

Piotr Grzybowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Tomasz Grzybowski – SP, udział w strajku

Tomasz Grzybowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Jarosław Grzymała SG, strajk maj i sierpień

Jerzy Grzywacz SG, strajk maj i sierpień (wykłady)

Zbigniew Grzywacz – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Andrzej Gubernot GSR RADUNIA, strajk sierpień

Józef Guss SG, strajk maj i sierpień

Kazimierz Guss SG, strajk maj i sierpień

Andrzej Guczalski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Michał Guć – HR (143 Gdyńska Drużyna Harcerzy), uczestnik strajku na PG, druk i kolportaż ulotek strajkowych

Ryszard Gudwański – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Dariusz Gutkowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Marian Gutowski – SP – struktury podziemne

Grzegorz Gutowski SG, strajk maj i sierpień

Wacław Gutowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Piotr Guz SG, strajk maj i sierpień

Paweł Guzik – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Karol Guzikiewicz – SG, członek KS w sierpniu

Danuta Guzowska – GSR – (Wydz. AK), strajk sierpień

Krzysztof Guzowski – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Zdzisław Guzowski – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Andrzej Gwiazda – doradca, strajki w maju i sierpniu

Kazimierz Gwiazda – GSR – strajk sierpień

Hubert Gwizdalski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Wiesław Gwóźdź SG, strajk sierpień

H

Ryszard Hahn – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Hajda – SG, strajk sierpień

Małgorzata Hajduk – strajk UG

Grzegorz Haldbath – Port Gdański, strajk sierpień

Bogdan Halik SG, strajk sierpień

Aleksander Hall – doradca, maj i sierpień

Kazimierz Halman – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Bogdan Halmann – GSR, członek Kom. Wydz. wydział Z-4. Sierpień

Ryszard Halota – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Jan Hałas – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Hałuszczak – SP – struktury podziemne

Joanna Hamadyk – strajk UG

Andrzej Hanek – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Hanowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Irena Hantiuk – strajk UG

Krystyna Haranin – GSR – strajk sierpień

Mariusz Harastowicz – GSR – strajk sierpień

Zygmunt Haraś SG, strajk sierpień

Zdzisław Haraziak – Port Gdański, strajk sierpień

Jacek Harchut SG, strajk maj i sierpień

Andrzej Hartuna SG, strajk sierpień

Stanisław Harubała – Port Gdański, strajk sierpień

Leszek Haś – GSR – strajk sierpień

Zdzisław Hata – SP – struktury podziemne (odzn.)

Zdzisław Hatłas SG, strajk sierpień

Marian Haza SG, strajk maj

Marek Heba – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział W-3 sierpień

Roman Hebel udział w strajku w maju i w sierpniu w SG

Krzysztof Hebel SG, strajk maj

Edward Heidrich – SP – strajk maj i sierpień

Barbara Hejcz – pomoc strajkującym

Dariusz Hejmowski SG, strajk sierpień

Jan Hejnowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Adam Hennig SG, strajk maj, sierpień

Albin Hennig SG, strajk maj, sierpień

Jan Herczuk SG, strajk maj, sierpień

Rafał Herman – Port Gdański, strajk sierpień

Zofia Heppner-Maracewicz – strajk UG

Marek Hermann – HR (68 Gdyńska Drużyna Harcerzy) kolportaż ulotek strajkowych,

Bogdan Hermanowski – GSR – strajk sierpień

Zenon Hewelt – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Marek Himburg – SG, strajk sierpień członek KS – maj

Czesław Hildebrandt – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Jerzy Hinc – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Kazimierz Hinc SG, strajk maj, sierpień

Paweł Hinc – GSR – (Wydz. E-1), strajk sierpień

Tomasz Hinca – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Dariusz Hinz – Port Gdański, strajk sierpień

Waldemar Hirkowski SG, strajk sierpień

Krzysztof Hirsch SG, strajk maj

Franciszek Hirsz – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Andrzej Hofman – SP – struktury podziemne

śp. Bogumił Hoffmann – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział W– 3 sierpień

Jacek Hoffmann – KPN, strajk na UG, udział w akcjach plakatowych

Roman Holk – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Władysław Holk – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Stefan Horn – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Jan Hrycyszyn – Port Gdański, strajk sierpień

Mieczysław Hryszko – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Jerzy Huba – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Hubert – GSR – (Wydz. TiB), strajk sierpień

Kazimierz Hućko SG, strajk maj, sierpień

I

Jarosław Idaczyk – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Andrzej Idziaszek GSR RADUNIA, strajk sierpień

Zbigniew Ignaciuk – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Ignaczak – GSR – (Wydz. HTO ), strajk sierpień

Eugeniusz Ignarski – SG, KZ NSZZ „Solidarność”

Marek Ilinburg SG, strajk maj

Zygmunt Ilnicki – Port Gdański, strajk sierpień

Sławomir Ingielewicz SG, strajk sierpień

Wiesław Isio SG, strajk maj, sierpień

śp. Bogdan Iskra – GSR, członek Kom. Wydz., wydział PD-1, sierpień

Janusz Itrich SG, strajk maj

Władysław Itrych – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Zdzisław Iwanicki SG, strajk sierpień

Zygmunt Iwanicki – GSR – strajk sierpień

Piotr Iwanowicz SG, strajk maj, sierpień

Jan Iwanowski – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Iwańczak – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Jerzy Iwański SG, strajk maj

Tomasz Iwański – SP – struktury podziemne

Ryszard Izdebny SG, strajk maj, sierpień

J

Adam Jabłoński – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Jan Jabłoński – SG, strajk maj, sierpień członek KS, maj, KZ NSZZ „S”

Eugeniusz Jabłoński – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Jabłoński – GSR – strajk sierpień

Marek Jabłoński – GSR, strajk sierpień

Piotr Jabłoński – wsparcie dla strajkujących

Marcin Jacewicz – udział w strajku na PG

Bogdan Jachimowski – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Janusz Jachowicz – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Jacuński SG, strajk maj

Marian Jadeszko SG, strajk maj, sierpień

Bogdan Jagaczewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Adam Jagusiak – WiP, pomoc dla strajkujących, współpraca z dziennikarzami

Tadeusz Jaguszewski – GSR – strajk sierpień

Artur Jakim SG, strajk maj

Andrzej Jakimowski SG, strajk sierpień

Jarosław Jakonis – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Zbigniew Jakowczyk – strajk na UG (pracownik z Anglii)

Piotr Jakszewski SG, strajk sierpień

Józef Jakubaniec – SP – struktury podziemne

Ryszard Jakubczyk SG, strajk maj, sierpień

Tomasz Jakubek SG, strajk maj, sierpień

Tomasz Jakubek – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Andrzej Jakubiak SG, strajk maj, sierpień

Wojciech Jakubiak SG, strajk maj, sierpień

Jerzy Jakubowski SG, strajk sierpień

Jerzy Jakubowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Krzysztof Jakubowski SG, strajk maj

Jan Jakubowski SG, strajk maj

Jan Jakubowski – dziennikarz, strajki w maju i sierpniu

Jan Jakubowski – GSR – strajk sierpień

Józef Jakubowski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Józef Jakubowski – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Jakusz – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Ryszard Jamiołkowski – GSR – (Wydz.TL ), strajk sierpień

Jan Jamroz SG, strajk sierpień

Tomasz Jancewicz SG, strajk maj, sierpień

Aleksander Janczak – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Tadeusz Janecki – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Dariusz Janiak – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Benedykt Janicki SG, strajk sierpień

Łucjan Janicki – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Witold Janicki – strajk na UG,

Grzegorz Janik – udział w strajku na PG

Jan Janik – Port Gdański, strajk sierpień

Mariusz Janik – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Jan Janiszewski – GSR – strajk sierpień

Ryszard Jankiewicz SG, strajk maj, sierpień

Maria Jankowska – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Adam Jankowski – pomoc dla strajkujących w maju i sierpniu pod kierownictwem Janiny Wehrstein

Andrzej Jankowski – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Daniel Jankowski SG, strajk sierpień

śp. Jan Jankowski – udział w strajku w GSR

Jan Jankowski – GSR – strajk sierpień

Jerzy Jankowski – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Jankowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Kazimierz Jankowski – Port Gdański, strajk sierpień

ks. Henryk Jankowski – proboszcz parafii św. Brygidy, msze za Ojczyznę, miejsca spotkań opozycji

Mariusz Jankowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Tadeusz Jankowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Wojciech Jankowski („Jankes”) – strajk na PG, członek KS oraz Międzyuczelnianego KS, redaktor pisma „Myśl Niezależna” w IX LO w Gdańsku

Wojciech Jankowski („Jacob”) – WiP, druk ulotek dla strajkujących w SG

Tomasz Janowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Zbigniew Januchowski – Port Gdański, strajk sierpień

Leszek Janusz SG, strajk sierpień

Mirosław Jarczyński SG, strajk maj

Dariusz Jarecki SG, strajk maj, sierpień

Maciej Jaremczuk – HR (68 Gdyńska Drużyna Harcerzy), kolportaż ulotek strajkowych,

Gabriel Jaros – SG, Wydz. 3, maj, sierpień

Stanisław Jarosz SG, strajk sierpień

Kazimierz Jarosz SG, strajk maj

Jarosław Jaroszewski – GSR, członek Kom. Wydz. Wydział Z-1.1 sierpień

Dariusz Jaroszewicz – FMW, pomoc dla strajkujących stoczniowców

Katarzyna Jarosiewicz – uczestnik strajku na UG

Henryk Jarząbek – Port Gdański, strajk sierpień

Adam Jarzębowski – FMW, wsparcie dla strajkujących, kolportaż prasy podziemnej

Gabriel Jarzębski – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Joanna Jarzęcka – strajk UG

Bogusław Jarzyński – GSR – strajk sierpień

Roman Jarzyński SG, strajk sierpień

Janusz Jarynowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Maciej Jasik – GSR– (Wydz. TIB), strajk sierpień

Wojciech Jasik – Port Gdański, strajk sierpień

Antoni Jasiński – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Jasiński SG, strajk sierpień

Jan Jasiszczak – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Witold Jasko – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Jaskot SG, strajk maj, sierpień

Paweł Jaskulski – GSR, strajk sierpień

Piotr Jaskulski – GSR, strajk sierpień

Piotr Jastrzębski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Ryszard Jastrzębski – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Sławomir Jaszczyński SG, strajk sierpień

Władysław Jaśko – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Piotr Jawniuk SG, strajk sierpień

Karol Jawork SG, strajk maj

Edmund Jaworski – GSR – strajk sierpień

Józef Jaworski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Leszek Jaworski SG, strajk sierpień

Marek Jaworski – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Andrzej Jażdżewski SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Jendernalik SG, strajk sierpień

Eugeniusz Jendraszek – GSR – (Wydz. E-1), strajk sierpień

Ewa Jendyk – HR (29 Gdyńska Drużyna Harcerek, Teatr ZK29), przedstawienie teatralne na UG

Mieczysława Jelińska – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Alicja Jesionowska SG, strajk sierpień

Andrzej Jezierski – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Jan Jezierski SG, strajk sierpień

Marian Jezierski – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Marek Jeżewski – GSR – (Wydz. TIB ), strajk sierpień

Henryk Jędra – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Jędrnalik SG, strajk maj

Jadwiga Jędrzejak SG, strajk sierpień

Kazimierz Jędrzejewski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Marian Jodeczko SG, strajk sierpień

Halina Jodko – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Artur Johim SG, strajk sierpień

Ryszard Joks – Port Gdański, strajk sierpień

Janusz Jonczak – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Jonik – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Zbigniew Jońca SG, strajk sierpień

Paweł Joński SG, strajk sierpień

Jan Józkowski SG, strajk sierpień

Tadeusz Jóźwiak – SP – strajk sierpień

Leopold Jóźwiakowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Janusz Jitrych SG, strajk sierpień

Zbigniew Jucha GSR RADUNIA, strajk sierpień

Edward Juchniewicz – Port Gdański, strajk sierpień

Waldemar Juchniewicz – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Juda – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Andrzej Judycki SG, strajk maj, sierpień

Zenon Jułga SG, strajk maj, sierpień

Ryszard Juński SG, strajk sierpień

Bolesław Jura – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Jan Jurczak – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Janusz Jurek – GSR – strajk sierpień

Adam Jurkin SG, strajk maj, sierpień

Jan Jurkowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Przemysław Jusewicz – GSR – strajk sierpień

Ryszard Justa – Port Gdański, strajk sierpień

Dariusz Justyński – Port Gdański, strajk sierpień

Paweł Juszczak SG, strajk maj

Teresa Juszczak SG, strajk maj

Janusz Juszczak – GSR – (Wydz.PD-2), strajk sierpień

Sławomir Juszczyński SG, strajk maj, sierpień

Władysław Jutkiewicz – Port Gdański, strajk sierpień

Władysław Jóźwiak – GSR, W-1, udział w strajku w sierpniu

Tomasz Jóźwik – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

K

Andrzej Kachniarz – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Jan Kacnerski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Marian Kacperski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Andrzej Kacperski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Jan Kaczmarczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Bogusław Kaczmarek – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Kazimierz Kaczmarek – SP – strajk maj i sierpień

Piotr Kaczmarek – Port Gdański, strajk sierpień

Wacław Kaczor – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Zbigniew Kaczorowski SG, strajk maj

Wiesław Kaczoruk – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Lech Kaczyński – rzecznik strajku w maju, doradca KS GSR, negocjator ws. przywrócenia do pracy zwolnionych w Porcie Gdańskim, wrzesień

Jarosław Kaczyński – strajki w maju i sierpniu, doradca KS GSR

Jerzy Kaczyński – Port Gdański, strajk sierpień

Erwin Kaiser – GSR – strajk sierpień

Antoni Kakareko – pomoc strajkującym na UG

Jan Kaleta – Port Gdański, strajk sierpień

Stefan Kaleta – GSR – (Wydz. NI ), strajk sierpień

Marek Kalich – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Andrzej Kalisz SG, strajk maj

Krzysztof Kalisz – SP – strajk maj i sierpień

Henryk Kalinowski – SP, struktury podziemne, przewodniczący TKZ

Jerzy Kalinowski – GSR – (Wydz. TPN ), strajk sierpień

Stefan Kalinowski SG, strajk sierpień

Tadeusz Kalinowski – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Krzysztof Kalisz – SP, strajk w sierpniu

Jerzy Kalinowski – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Kaliszewski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Tadeusz Kaliszewski SG, strajk maj, sierpień

Ryszard Kaliszewski – Port Gdański, strajk sierpień

Adam Kałuski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Krzysztof Kałużny – Port Gdański, strajk sierpień

Maciej Kamać SG, strajk maj, sierpień

Tomasz Kamer SG, strajk maj, sierpień

Marian Kamieniecki – Port Gdański, strajk sierpień

Barbara Kamińska – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Kamiński – GSR – (Wydz.PD-2), strajk sierpień

Dagmara Kamińska – strajk UG

Jan Kamiński – strajk UG

Jarosław Kamiński SG, strajk maj

Jerzy Kamiński SG, strajk sierpień

Jerzy Kamiński – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Mirosław Kamiński – udział w strajku na PG

Mirosław Kamiński SG, strajk sierpień

Tadeusz Kamiński SG, strajk maj

Roman Kamiński – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Ryszard Kamiński – SP – struktury podziemne

Stanisław Kamiński – GSR – (Wydz. Z-40), strajk sierpień

Krzysztof Kamola – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Zdzisław Kapała – GSR – (Wydz. TPN ), strajk sierpień

Piotr Kapczyński – pomoc organizacyjno-poligraficzna dla strajkujących

Józef Kapiński – GSR – (Wydz. Z-40), strajk sierpień

Alojzy Kapiszewski SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Kapłon – Port Gdański, strajk sierpień

Waldemar Karabanowicz SG, strajk sierpień

Wincenty Karaś – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Roman Karbowiak SG, strajk maj, sierpień

Zbigniew Karbowniczek – GSR, strajk sierpień

Franciszek Karbowski – SP – struktury podziemne

Wiesław Karczmarczyk – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Zbigniew Karmazyn – Port Gdański, strajk sierpień

Bogdan Karnowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Jacek Karnowski – KS PG

Wojciech Karnowski SG, strajk maj, sierpień

Dariusz Karp SG, strajk sierpień

Joanna Karp – HR (29 Gdańska Drużyna Harcerek) uczestniczka strajku na UG

Krzysztof Karpiński – uczestnik strajku na UG, pomoc dla stoczniowców

Henryk Kartyś SG, strajk maj

Kazimierz Karwowski SG, strajk maj, sierpień

Dariusz Kasper SG, strajk sierpień

Tadeusz Kasperowicz – GSR – (Wydz. TPT ), strajk sierpień

Janusz Kasprzak – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Józef Kasprzak SG, strajk maj

Jacek Kaszuba – ZHR, współpraca z FMW, akcje kolportażowe

Ryszard Kaszubowski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Krzysztof Kauśnik SG, strajk sierpień

Kazimierz Kawczyński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Wiesław Kawczyński SG, strajk sierpień

Czesław Kawka – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Kazienko – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Zdzisław Kazimierski SG, strajk sierpień

Lech Kazimierz SG, strajk sierpień

Krzysztof Kazub – HR (143 Gdyńska Drużyna Harcerzy), kolportaż ulotek strajkowych

Joanna Kaźmierczak-Własów – strajk na UG

Karol Kaźmierczak – HR (68 Gdyńska Drużyna Harcerzy), kolportaż ulotek strajkowych,

Krzysztof Kaźmierczuk – SP – strajk maj i sierpień

Bogdan Kaźmierski – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Kądziołka – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Marian Kąkol – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Piotr Kąkol – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Kąsek – Port Gdański, strajk sierpień

Brunon Keller – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Andrzej Kendzierski – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Piotr Kędzierski SG, strajk maj, sierpień

Janusz Kępa SG, strajk maj

Stanisław Kerlin – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Artur Kępiński – FMW, pomoc dla strajkujących, informacja o strajku na mieście, akcje kolportażowe

Wiesław Kęsicki – Port Gdański, strajk sierpień

Bogdan Kiciński – GSR, strajk sierpień

Robert Kiciński – GSR – strajk sierpień

Walenty Kiedrowicz – Port Gdański, strajk sierpień

Magdalena Kiedrowicz-Kopeć – strajk UG

Bohdan Kiedrowski – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Paweł Kiedrowski – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Tadeusz Kiedrowski SG, strajk maj, sierpień

Zdzisław Kiełb – GSR – strajk sierpień

Adam Kiełbasa – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Anna Kierol – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Ryszard Kieszkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Tomasz Kiewisz – uczestnik strajku na UG, pomoc dla stoczniowców

Janusz Kiewlicz – GSR – (Wydz. TPS ), strajk sierpień

Adam Kinaszewski – doradca, SG, maj, sierpień

Henryk Kinder – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Ryszard Kirszenstein – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Kirszenstein – GSR – strajk sierpień

Tomasz Kisiel – GSR – (Wydz. Z-40), strajk sierpień

Wiesław Kisiel – SP – strajk maj i sierpień

Mieczysław Kisielewicz SG, strajk sierpień

Jerzy Kiszkis – aktor, sierpień – występ w SG

Lech Klain – GSR, strajk sierpień

Tadeusz Klaman SG, strajk sierpień

Andrzej Klamann – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Grzegorz Klamann – GSR, członek Kom. Wydz. wydział PD-1 sierpień

Tadeusz Klasa – SP – struktury podziemne

Kazimierz Klasa SG, strajk sierpień

Marek Klata SG, strajk sierpień

Jan Klawikowski – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Eugeniusz Klein – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Jerzy Klein – GSR – strajk sierpień

Tomasz Kleinschmidt – Port Gdański, strajk sierpień

Bogdan Klejbach – SP – struktury podziemne

Edward Kliem – wsparcie strajku w SG

Bogdan Klimaszewski – strajk UG

Leszek Klimczak – Port Gdański, strajk sierpień

Zenon Klimek – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Cezary Klimont – strajk na UG

Jacek Klinkosz – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Rajmund Klinkosz – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Klinkosz – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Hubert Klinger – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Kazimierz Klobuch – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Arnold Klonczyński – strajk na UG

Krystyna Klonek – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Klonowski SG, strajk sierpień

Barbara Klopott – przygotowanie posiłków podczas strajku na UG w maju

Marek Kloska – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Mieczysław Kloskowski SG, strajk sierpień

Eugeniusz Kluk SG, strajk sierpień

Włodzimierz Kluk SG, strajk sierpień

Marek Kluz SG, strajk maj

Joanna Kluzik – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Zbigniew Kłopotek – GSR, strajk sierpień

Andrzej Kłusowski – SP – struktury podziemne

Jerzy Kmiecik – SP, członek MKS – sierpień

Jolanta Kmieć – pomoc strajkującym

Władysław Kmieć – Port Gdański, strajk sierpień

Tomasz Kmit – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Romuald Kmor SG, strajk maj

Krzysztof Knabe SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Knap – FMW, udział w strajku w SG w sierpniu, akcje ulotkowe

Henryk Knap – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Bogdan Knapfell SG, strajk maj

Henryk Kniter – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Wojciech Knitter – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział W-3 sierpień

Jan Knobel – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Stanisław Knopiński SG, strajk sierpień

Grzegorz Knors – GSR – strajk sierpień

Stefan Knyt – Port Gdański, strajk sierpień

Marian Kobiela – GSR – strajk sierpień

Henryk Kobierski – GSR – (Wydz. HT ), strajk sierpień

Marceli Kobierski SG, strajk sierpień

Loen Kobierzyński – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Kobrys – pomoc dla strajkujących, akcje ulotkowe

Krzysztof Kobrzyński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Zygmunt Kobus – GSR – strajk sierpień

Jerzy Kobyliński – pomoc organizacyjna dla strajkujących

śp. Dariusz Kobzdej – lekarz, pomoc strajkującym

Tadeusz Kocbuch – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Waldemar Kochanowski – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Leszek Kocięba SG, strajk sierpień

Mariusz Kocimski SG, strajk maj, sierpień

Henryk Koepke – GSR – strajk sierpień

Piotr Kohut SG, strajk sierpień

Marian Kolanowski SG, strajk maj, sierpień

Eugeniusz Kolasa SG, strajk sierpień

Jerzy Kolba – Port Gdański, strajk sierpień

Zenon Kolbusz – GSR, strajk sierpień

Danuta Kolek – GSR – strajk sierpień

Witold Kolesiński – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Waldemar Kolesiński – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Albin Koleśnik – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Zenon Koliński – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Jerzy Kolka – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Kolomot – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Krzysztof Kołacki – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Franciszek Kołakowski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Adam Kołecki – strajk na PG

Krzysztof Kołdon SG, strajk maj, sierpień

Dariusz Kołek – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Agata Kołoda – strajk na UG

Barbara Kołoda – strajk na UG

Edward Kołodziej – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Kołomański – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Krzysztof Kołpaczewski SG, strajk maj, sierpień

Eugeniusz Komar SG, strajk sierpień

Czesław Komasiński – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Andrzej Komiażyk – Port Gdański, strajk sierpień

Romuald Komor SG, strajk sierpień

Jacek Komorowski SG, strajk maj, sierpień

Bogusław Komrowski SG, strajk maj

Edward Komosa – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Komsta SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Komsta – Port Gdański, strajk sierpień

Eugeniusz Konarski – GSR – (Wydz. TPN ), strajk sierpień

Szymon Koncewicz – GSR – (Wydz. TIB), strajk sierpień

Zenon Konczewski – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Kondek – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Ryszard Kondek SG, strajk sierpień

Zenon Kondrat – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Kondrat – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Kondratowicz SG, strajk sierpień

Stanisław Konecki – GSR – strajk sierpień

Wilhelm Konefał SG, strajk maj

Jerzy Koniecki – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Konieczny – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Konkel – SP – struktury podziemne (odzn.)

Jan Konkiel SG, strajk sierpień

Andrzej Konkol – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Jarosław Konkol – GSR, Wydz. W-6, udział w strajku w sierpniu

Stanisław Konkol SG, strajk sierpień

Bolesław Konopka – członek KS w SP – sierpień

Bogdan Kopan – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Kopacz – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Dariusz Kopański – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Kopański – GSR – strajk sierpień

Mieczysław Kopciuszuk – Port Gdański, strajk sierpień

Dariusz Kopeć SG, strajk maj

Czesław Kopicki SG, strajk maj

Jan Kopicki – Port Gdański, strajk sierpień

Bogdan Kopijka GSR RADUNIA, strajk sierpień

Jerzy Kopot – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Koprys – pomoc dla strajkujących, akcje ulotkowe

Karol Kopyra SG, strajk sierpień

Stanisław Korbal – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Józef Korban SG, strajk maj, sierpień

Piotr Korczak – strajk PG

Stanisław Kordecki SG, strajk maj

Piotr Kordowski SG, strajk sierpień

Janusz Kordowski SG, strajk sierpień

Antoni Korejwo – GSR – (Wydz. E-1), strajk sierpień

Marian Korkut SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Kormela – GSR – KS

Andrzej Kornath – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Piotr Kornath – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Józef Kornaś SG, strajk sierpień

Janusz Korpalski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Piotr Korpys – pomoc dla strajkujących, akcje ulotkowe

Aleksander Korsak – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Korwel SG, strajk sierpień

Katarzyna Korzeniewska SG, strajk sierpień

Zygmunt Korzeniowski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Tadeusz Korziński SG, strajk maj

Jerzy Korzyński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Tadeusz Korytkowski – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Kazimierz Kosacki SG, strajk maj

Józef Kosakowski – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Kosałka – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Maksymilian Kosecki SG, strajk sierpień

Wojciech Koseda – strajk PG – kronika studencka

Zbigniew Kosek SG, strajk maj, sierpień

Lech Kosiak – doradca KS – GSR – sierpień

Aleksandra Kosińska – GSR – strajk sierpień

Katarzyna Kosińska – pomoc strajkującym na UG w maju

Paweł Kosiński – strajk UG

Ryszard Kosiński – Port Gdański, strajk sierpień

Ireneusz Koska – GSR – strajk sierpień

Jarosław Kosowski – GSR – strajk sierpień

Stanisław Kosowski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Paweł Koss – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Zdzisław Koss SG – (Biuro K1) strajk maj i sierpień

Edward Kossakowski – SP – struktury podziemne

Andrzej Kossewski SG, strajk sierpień

Antoni Kossewski – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Kotecki SG, strajk w maju i sierpniu

Michał Kostecki – wykład, sierpień

Robert Kostecki SG, strajk maj, sierpień

Robert Kostewski SG, strajk sierpień

Bogdan Kostrzewa – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Kostrzewa – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Edmund Kostuch – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Zdzisław Kosz – SG, strajk sierpień

śp. Maria Koszarska – pomoc dla strajkujących

Stanisław Koszernikow SG, strajk maj

Józef Kosznik SG, strajk sierpień

Mieczysław Kościelecki – GSR – (Wydz. TPT ), strajk sierpień

Zdzisław Kościelski – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Kośko – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Jarosław Kotecki – SG, strajk maj, sierpień

Ryszard Kotecki SG, strajk maj, sierpień

Barbara Kotewicz – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Kotliński – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Franciszek Kotłowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Zenon Kotuk – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Kotula – Port Gdański, strajk sierpień

Konstanty Kowalczuk – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Kowalczuk – Port Gdański, strajk sierpień

Alicja Kowalczyk – SG, członek Prezydium TKZ

Antoni Kowalczyk – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział Z-1, sierpień

Krzysztof Kowalczyk SG, strajk sierpień

Leszek Kowalczyk – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Ryszard Kowalczyk SG, strajk maj, sierpień

Radosław Kowalczyk – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Stanisław Kowalczyk SG, strajk maj

Stanisław Kowalczyk – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Tadeusz Kowalczyk GSR RADUNIA, strajk sierpień

Zbigniew Kowalczyk SG, strajk maj, sierpień

Ewa Kowalewska – SP – struktury podziemne

Barbara Kowalkowska – Port Gdański, strajk sierpień

Katarzyna Kowalska SG, strajk maj

Cezary Kowalski SG, strajk sierpień

Jerzy Kowalski – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Zbigniew Kowalski SG, strajk sierpień

Gracjan Kowalski – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Grzegorz Kowalski SG, strajk maj

Mirosław Kowalski SG, strajk maj, sierpień

Piotr Kowalski SG, strajk maj, sierpień

Marian Kowalski SG, strajk maj, sierpień

Kazimierz Kowalski SG, strajk maj

Ryszard Kowalski – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Kowalski – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Kowalski – Port Gdański, strajk sierpień

Edward Kowalski – Port Gdański, strajk sierpień

Edward Kowalski – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Stanisław Kowalski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Krzysztof Kowalewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Stefan Kowalski – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Jan Kowałyk – strajk UG

Mirosław Kozak – GSR, członek Kom. Wydz. wydział HTiTPP sierpień

Mirosław Kozak – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Agnieszka Kozakiewicz – FMW, wsparcie dla strajkujących

Andrzej Kozakiewicz – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Jacek Kozakiewicz SG, strajk sierpień

Jarosław Kozakiewicz SG, strajk sierpień

Mirosław Kozakiewicz – GSR – (Wydz. HT), strajk sierpień

Zofia Kozakowska – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Czesław Kozdraś – GSR – strajk sierpień

Ryszard Kozicki – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Marek Kozieł – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Kozieracki SG, strajk maj

Jan Kozikowski SG, strajk sierpień

Tadeusz Koziński SG, strajk sierpień

Anna Kozłowska – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Barbara Kozłowska – GSR – strajk sierpień

Jacek Kozłowski – druk i kolportaż biuletynu strajkowego „Rozwaga i Solidarność” oraz „Przeglądu Politycznego”

Andrzej Kozłowski – GSR – (Wydz. TIB ), strajk sierpień

Józef Kozłowski SG, strajk sierpień

Stanisław Kozłowski – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Kozłowski – GSR, strajk sierpień

Wiesław Kozłowski SG, strajk maj

Zenon Kozłowski – Port Gdański, strajk sierpień

Zenon Kozłowski – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Kozub – 143 Gdyńska Drużyna Harcerzy, pomoc strajkującym, akcje ulotkowe

Jan Kożuchowski – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Ewa Krajewska SG, strajk sierpień

Marek Krajewski SG, strajk maj, sierpień

Stanisław Krajewski – Port Gdański, strajk sierpień

Czesław Krajnik – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Krakowiak – GSR – (Wydz. TiB), strajk sierpień

Dariusz Krap SG, strajk maj

Ryszard Krasnowski – GSR – strajk sierpień

Edmund Krasowski – GAI, wsparcie strajku w maju i sierpniu

Mikołaj Krasowski – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Krasowski SG, strajk maj

Krzysztof Kraśnik SG, strajk sierpień

Piotr Krause SG, strajk maj, sierpień

Wojciech Krauza – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Krystyna Krauze – strajk UG

Jacek Krauze SG, strajk maj

Jerzy Krauze – GSR – strajk sierpień

Piotr Krauz – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Bronisław Krawczyk – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Dariusz Krawczyk – FMW, organizacja drukarni strajkowej w maju i sierpniu

Jerzy Krawczyk – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Tadeusz Krawczyk SG, strajk maj

Roman Krawczyński SG, strajk sierpień

Andrzej Krawentkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Zygmunt Krefft – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Dariusz Kreft – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Jan Kreft SG, strajk sierpień

Jerzy Kreft – SP – struktury podziemne (odzn.)

Julian Kreft – GSR, strajk sierpień

Wojciech Kreft – SG, strajk maj, członek KS, maj rzecznik prasowy (z UG)

Adam Krefta – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Andrzej Krefta – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Ryszard Krefta – GSR, strajk sierpień

Gerhard Kreinbring SG, strajk maj, sierpień

Zbigniew Kremblewski SG, strajk sierpień

Antoni Kriger – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Ryszard Kroczewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Arkadiusz Krok SG, strajk sierpień

Ludwik Kromer – PG, członek Komitetu Strajkowego, maj

Roman Kropidłowski SG, strajk maj

Waldemar Kropidłowski SG, strajk sierpień

Mirosław Krośnicki SG, strajk maj

Franciszek Królak – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Agnieszka Królikowska – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Jerzy Kruczek SG, strajk sierpień

Krzysztof Kruk SG, strajk maj

Włodzimierz Kruk – Port Gdański, strajk sierpień

Sławomir Kruk – Port Gdański, strajk sierpień

Eugeniusz Krukowski SG, strajk maj

Bogdan Krupa – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Bogdan Krupski – GSR RADUNIA, strajk sierpień

Stefan Kruszewski SG, strajk maj

Józef Kruszyński – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Król – SP – struktury podziemne

Jan Krycz SG, strajk sierpień

Jan Krygier SG, strajk maj

Bogdan Krypa – GSR, strajk sierpień

Marek Krysiak SG, strajk sierpień

Mirosław Krysiński – Port Gdański, strajk w sierpniu

Piotr Kryszczuk – SP – strajk maj i sierpień

Wiesław Krzyczkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Janusz Krzywicki SG, strajk sierpień

Paweł Krzyżanowski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Franciszek Krylewski – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Piotr Kryszczuk – SP – struktury podziemne

Marian Kryza – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Ksobick SG, strajk maj

Józef Ksobiech SG, strajk sierpień

Piotr Kubat SG, strajk maj

Andrzej Kubiak SG, strajk sierpień

Roman Kubiak – udział w strajku na Uniwersytecie Gdańskim,

Wacław Kubiak – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Zbigniew Kubiak SG, strajk maj, sierpień

Józef Kubicki – GSR – strajk sierpień

Sławomir Kubicz – Port Gdański, strajk sierpień

Mieczysław Kubik – GSR – (Wydz. TA ), strajk sierpień

Rudolf Kubka – GSR – strajk sierpień

Jerzy Kuc SG, strajk sierpień

Stanisław Kucharek – Port Gdański, strajk sierpień

Bogdan Kucharewicz – GSR – strajk sierpień

Piotr Kucharski – GSR – strajk sierpień

Rajmund Kucharski – SP – struktury podziemne

Zbigniew Kucharski – GSR – strajk sierpień

Ireneusz Kuchta – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Krzysztof Kuchta – GSR – strajk sierpień

Stanisław Kula – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Zbigniew Kulenda – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Kuliś – GSR – (Wydz. Z-40), strajk sierpień

Jan Kuprewicz – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Kucharski – dziennikarz z Anglii, korespondencje ze strajków

Lech Kuczepa SG, strajk maj, sierpień

Leszek Kuczępa SG, strajk sierpień

Józef Kuczyński – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Kuczyński – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Tadeusz Kudlak SG, strajk maj

Jan Kudosz – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Kuduk SG, strajk maj

Stanisław Kujaszewski SG, strajk maj

Mirosław Kujawski SG, strajk sierpień

Piotr Kujawski SG, strajk maj, sierpień

Piotr Kujawski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Mieczysław Kujda SG, strajk maj, sierpień

Władysław Kukla v Kuklewicz SG, strajk maj

Artur Kukliński – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Danuta Kuklińska – WiP, wsparcie dla strajkujących

Norbert Kukliński – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Jan Kukowski SG, strajk maj

Roman Kulczycki SG, strajk maj, sierpień

Henryk Kulesza – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Ireneusz Kulig – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Maria Kulikowicz – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Marek Kulis – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Kułaga – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Kułak – GSR, członek Kom. Wydz. Wydział Z-3.1 sierpień

Józef Kułak – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Kułakowski – sekretarz generalny MKWZZ, odwiedził strajk w SG

Kazimierz Kułakowski – GSR – strajk sierpień

Maciej Kuna – strajk UG

Bogumił (Tomasz) Kunach – uczestnik strajku na UG, pomoc dla stoczniowców

Zbigniew Kunicki – GSR, strajk sierpień

Józef Kuniec – Port Gdański, strajk sierpień

Janusz Kunikowski SG, strajk sierpień

Wiktor Kunkowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Jarosław Kupis SG, strajk maj, sierpień

Kazimierz Kupis – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Waldemar Kupkowski – SP – struktury podziemne

Radosław Kurek – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Marian Kurmel – Port Gdański, strajk sierpień

Jarosław Kur – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Krzysztof Kuro SG, strajk sierpień

śp. Jacek Kuroń – doradca, SG, maj, sierpień

Józef Kuropatwa SG, strajk maj, sierpień

Jadwiga Kurowska – GSR – strajk sierpień

Jerzy Kurowski – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Leszek Kurowski SG, strajk maj

Henryk Kurowski – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Kurowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Zdzisław Kurowski – GSR RADUNIA, strajk sierpień

Marek Kurpeta SG, strajk maj, sierpień

Józef Kurr – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Kazimierz Kurs – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Jacek Kurski – pomoc dla strajkujących w SG – maj, sierpień redakcja biuletynów strajkowych, pisma Regionu Gdańskiego „S”

Jarosław Kurski – pomoc dla strajkujących, akcje ulotkowe

Sławomir Kurylonek – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Tadeusz Kuryłko – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Kurzynka – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Kurzyński SG, strajk sierpień

Marek Kusz – GSR – strajk sierpień

Bogdan Kuś SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Kuśmierczuk – GSR – strajk sierpień

Zdzisław Kuśmierczuk – Port Gdański, strajk sierpień

Jarosław Kuśmirak – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Adam Kut – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Stanisław Kut – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Kutesa – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Jacek Kutkiewicz – GSR – strajk sierpień

śp. Zbigniew Kutyła – udział w strajku w SP

Tomasz Kuziemski SG, strajk sierpień

Leszek Kuzik SG, strajk sierpień

Jarosław Kuzyk SG, strajk maj, sierpień

Zbigniew Kużatkowski SG, strajk sierpień

Małgorzata Kuźma – UG strajk

Ryszard Kuźma – UG strajk

Krzysztof Kuźniak – SP – struktury podziemne

Marcin Kwapiński – FMW, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Stefan Kwapisz SG, strajk sierpień

Józef Kwarciński SG, strajk sierpień

Jerzy Kwastorowski SG, strajk maj

Adam Kwaśniewski – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Władysław Kwaśnik – Port Gdański, strajk sierpień

Marian Kwaśny SG, strajk sierpień

Tomasz Kwaśny SG, strajk maj

Waldemar Kwestarz SG, strajk maj, sierpień

Jerzy Kwestorowski SG, strajk sierpień

Zenon Kwiatek SG, strajk sierpień

Robert Kwiatek – FMW, pomoc dla strajkujących, akcje ulotkowe

Marian Kwiatkowski SG, strajk sierpień

Waldemar Kwiatkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Waldemar Kwiatkowski – GSR – (Wydz.Z-1), strajk sierpień

Zbigniew Kwiatkowski SG, strajk maj

Tadeusz Kwiecień SG, strajk sierpień

Jerzy Kwieciński – strajk UG

Mieczysław Kwidzyński – GSR – strajk sierpień

Stefan Kwidzyński – GSR, członek Kom. Wydz. Wydział Z-1.1 sierpień

Wojciech Kwidziński – przewodniczący KS – PG

Piotr Kwiek – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Leszek Kwit – strajk na UG

L

Zbigniew Labrowski SG, strajk maj

Wiktor Labuda – GSR – strajk sierpień

Władysław Labuda – GSR – strajk sierpień

Andrzej Lackowski – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Laderman SG, strajk sierpień

Dariusz Lamek – GSR – strajk sierpień

Józef Lampkowski SG, strajk maj

Jerzy Landowski – Port Gdański, strajk sierpień

Leszek Landowski – GSR – strajk sierpień

Zbigniew Langa – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Roman Langer – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Kazimierz Langowski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Zygmunt Lankiewicz SG, strajk maj, sierpień

Zbigniew Larentowicz SG, strajk sierpień

Andrzej Larys SG, strajk sierpień

Jan Laska – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Laska – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Ireneusz Laskowski – SP – struktury podziemne

Leszek Laskowski SG, strajk sierpień

Mariusz Laskowski – GSR – strajk sierpień

Paweł Laskowski SG, strajk sierpień

Włodzimierz Laskowski – SP – struktury podziemne

Włodzimierz Laskowski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Wiesław Laskowski – Port Gdański, strajk

Wiesław Lasota – Port Gdański, strajk sierpień

Teresa Lassota – aktorka, sierpień – występ w SG

prof. Adam Latała – pomoc strajkującym na UG

Aleksy Latawiec SG, strajk maj

Zdzisław Latawiec – Port Gdański, strajk sierpień

Wiesław Latopolski SG, strajk sierpień

Kazimierz Lech SG, strajk sierpień

Marian Lechowicz SG, strajk sierpień

Joanna Leczkowska – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Waldemar Leczkowski – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Grzegorz Ledwig SG, strajk sierpień

Jarosław Lehmann – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Grzegorz Lejk – GSR – (Wydz. Z-40), strajk sierpień

Kazimierz Lejk SG, strajk maj

Sławomir Lejk – strajk na UG

Leszek Lemańczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Grzegorz Lemańczyk – GSR, strajk sierpień

Krzysztof Lemański SG, strajk maj

Mirosław Lenartowski – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Kazimierz Leniec – Port Gdański, strajk sierpień

Jarosław Lentecki SG, strajk maj, sierpień

Stanisław Leppert – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Wiesław Lesiński SG, strajk sierpień

Zygmunt Lesner – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Leszczewski – Port Gdański, strajk sierpień

dr Andrzej Leszczyński – wykłady w SG, sierpień 1988

Jan Leszczyński – Port Gdański, strajk sierpień

Mieczysław Leszczyński SG, strajk maj, sierpień

Ireneusz Leszka – Port Gdański, strajk

Tomasz Leszka – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Lesiński – redakcja biuletynu podczas strajku sierpniowego w SG

Dariusz Leśniewski SG, strajk maj, sierpień

Zygmunt Leśny SG, strajk sierpień

Andrzej Lewandowski GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Edmund Lewandowski SG, strajk sierpień

Edward Lewandowski – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Franciszek Lewandowski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Janusz Lewandowski – pomoc organizacyjno-poligraficzna dla strajkujących

Jan Lewandowski – GSR – (Wydz.PD-2), strajk sierpień

Jarosław Lewandowski – GSR, (Wydz. Z-31), strajk w sierpniu

Jerzy Lewandowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Józef Lewandowski – Port Gdański, strajk sierpień

Zenon Lewandowski SG, strajk maj

Marek Lewandowski SG, strajk maj, sierpień

Marek Lewandowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Stefan Lewandowski – Port Gdański, strajk sierpień

Waldemar Lewandowski – Port Gdański, strajk sierpień

Wiesław Lewandowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Józef Lewczuk – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Małgorzata Lewicka – GSR – strajk sierpień

Tadeusz Lewiński – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Edmund Lewkowicz – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Andrzej Liberadzki – dziennikarz, strajki w maju i sierpniu

Piotr Librecht SG, strajk maj, sierpień

Iwona Licbarska – SP, struktury podziemne

Gerard Lidzbarski – SP, struktury podziemne

Franciszek Liedtke – GSR – strajk sierpień

Tadeusz Liedtke – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Artur Ligier – GSR – strajk sierpień

Zdzisław Linde – Port Gdański, strajk sierpień

Edward Linko SG, strajk maj, sierpień

Tomasz Lipiec – GSR – strajk sierpień

Renata Lipińska – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Lipiński SG, strajk maj, sierpień

Marek Lipiński – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Lipka – Port Gdański, strajk sierpień

Bogdan Lis – doradca, maj i sierpień SG

Henryk Lis SG, strajk maj

Zygmunt Lis – Stocznia Północna, strajk sierpień

Leszek Lisiecki – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Zenon Lisiecki – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Eugeniusz Lisiecki – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Zygmunt Liskowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Tomasz Lisowski – udział w strajku na PG

Zbigniew Lisowski – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Krzysztof Literski SG, strajk maj, sierpień

Jan Litwin – GSR – strajk sierpień

Ksawery Litwin – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Litwiniuk SG, strajk maj

Henryk Litwiński – GSR – strajk sierpień

Maria Lonc SG, strajk maj

Zbigniew Lorentowicz SG, strajk maj

Adam Lorek – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Mieczysław Lorek – Port Gdański, strajk sierpień

Jakub Lorenz – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Piotr Lorkowski – strajk UG

Stanisław Lowa – GSR, strajk sierpień

Leszek Lubański – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Maria Lubieniecka-Brania – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Tomasz Luffner – strajk UG

Bronisław Lubon – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Włodzimierz Lukowski – Port Gdański, strajk sierpień

Tomasz Luty SG, strajk sierpień

Ł

Mariusz Łach – strajk UG

Maciej Łacko – Port Gdański, strajk sierpień

śp. Andrzej Ładwikowski – Port Gdański, strajk sierpień

Antoni Łakomski – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Wiesław Łakomy SG, strajk maj, sierpień

Grzegorz Łanki SG, strajk sierpień

Wiktor Łapa – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Kazimierz Łapiński SG, strajk sierpień

Tomasz Łaska – Port Gdański, strajk sierpień

Bogusław Łaski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Bogdan Ławrowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Maciej Ławryniuk – strajk na PG, maj

Andrzej Łątkowski SG, strajk maj, sierpień

Artur Łesyk – strajk PG

Mieczysław Łobejko – udział w strajku w SP

Dariusz Łęczycki – FMW i NZS, uczestnik strajku na UG, organizator wiecu agitującego na AWF-ie

Robert Łęgowski – GSR – strajk sierpień

Leszek Łobocki – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Marek Łochwicki – Video Studio Gdańsk, producent filmowy

Maciej Łopiński – pomoc organizacyjno-dziennikarska dla strajkujących

Stanisław Łosicki SG, strajk sierpień

Witold Łoszak SG, strajk maj, sierpień

Wojciech Łubiński SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Łuczak – Port Gdański, strajk sierpień

Jacek Ługin SG, strajk maj

Józef Łukasik – Port Gdański, strajk w sierpniu

Lech Łukasik – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

… Łukasiak SG, strajk sierpień

Mieczysław Łukasik SG, strajk maj

Lech Łukasiński – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział Z-4.1 sierpień

Józef Łukaszewicz SG, strajk sierpień

Kazimierz Łużyński – GSR – strajk sierpień

Krystyna Łyszcz – SG, strajk maj i sierpień

Stanisław Łyko SG, strajk sierpień

Grzegorz Łyskowski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Kazimierz Łyskowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

M

Grzegorz Mach SG, strajk maj, sierpień

Stanisław Mach – Port Gdański, strajk sierpień

Robert Machajewski – strajk PG

Romuald Machnikowski – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Andrzej Macholla SG, strajk sierpień

Zdzisław Maciaszek – GSR – strajk sierpień

Andrzej Maciejak SG, strajk maj

Zofia Maciejewska – GSR – strajk sierpień

Andrzej Maciejewski – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Apolinary Maciejewski SG, strajk sierpień

Jarosław Maciejewski SG, strajk sierpień

Krzysztof Maciejewski SG, strajk maj

Paweł Maciejewski – SG, strajk maj, sierpień KZ NSZZ „Solidarność”, członek KS sierpień

Tomasz Maciejewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Mirosław Mackiewicz SG, strajk sierpień

Tadeusz Maćkiewicz – SP – strajk maj i sierpień

Mieczysław Madaj – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Adam Madajczyk – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Barbara Madajczyk-Krasowska – dziennikarz, GAI, wsparcie strajku w maju i sierpniu

Jacek Madeński SG, strajk sierpień

Przemysław Madrecki SG, strajk maj

Tomasz Madura SG, strajk maj, sierpień

Janusz Madziąg SG, strajk maj, sierpień

Stanisław Magdaleński – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Stanisław Maj SG, strajk sierpień

Krzysztof Majdańczuk – Port Gdański, strajk sierpień

Czesław Majesk SG, strajk sierpień

Henryk Majewski – pomoc organizacyjna dla strajkujących na UG, PG, SG

Jan Majewski – pomoc organizacyjna dla strajkujących

profJan Majewski – pomoc strajkującym na UG

Leszek Majewski SG, strajk maj, sierpień

Ryszard Majewski – Port Gdański, strajk sierpień

Sławomir Majewski – GSR, członek Kom. Wydz. Wydział Z-33, sierpień

Sławomir Majewski – strajk SG, pomoc w druku, kolportażu materiałów strajkowych, GAI, podziemne radio „S”

Mieczysław Majka – GSR – strajk sierpień

Wacław Majkowski – GSR – strajk sierpień

Wojciech Majkowski – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Ryszard Majsner – Port Gdański, strajk sierpień

Adam Makarewicz – SG, KZ NSZZ „Solidarność”, maj

Wiesław Makarski SG, strajk maj, sierpień

Elżbieta Makowiec – strajk UG

śp. Edwin Makowski – SP – struktury podziemne

Kazimierz Makowski SG, strajk maj

Mirosław Makowski – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział Z-42. sierpień

Zbigniew Makowski SG, strajk sierpień

Antoni Maksymowicz – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Makuch SG, strajk maj

Sylwester Makuch – Port Gdański, strajk sierpień

Brunon Makurat – GSR – (Wydz.PD-1 ), strajk sierpień

Józef Makurat – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Tadeusz Makurat SG, strajk sierpień

Maciej Malecki SG, strajk maj

Jerzy Malek – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Zdzisław Malek SG, strajk sierpień

Krzysztof Malicki – FMW, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Janusz Maliczenko – SG, strajk w maju i sierpniu

Adam Maliga – Port Gdański, strajk sierpień

Antoni Malinowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Dariusz Malinowski – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Józef Malon – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Małkiewicz SG, strajk maj

Grzegorz Małkowski – strajk UG,

Henryk Małkowski – GSR– (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Andrzej Małolepszy SG, strajk sierpień

Kazimierz Małowski SG, strajk maj

Henryk Małż – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Czesław Małyska – GSR – (Wydz. TJ ), strajk sierpień

Leszek Mamza SG, strajk sierpień

Ludwik Manowski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Jacek Manuszewski SG, strajk sierpień

Zbigniew Mańczyk – FMW, pomoc dla strajkujących

Janina Mańko – pomoc dla strajkujących

Mieczysław Mańkowski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Marek Maranowski SG, strajk sierpień

Jacek Marchlewicz SG, strajk sierpień

Celestyn Marciniak – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Marciniak SG, strajk sierpień

Marian Marciniak SG, strajk maj, sierpień

Waldemar Marciniak – GSR RADUNIA, strajk sierpień

Marek Marcinkowski SG, strajk maj

Ludwik Marcinkowski SG, strajk maj, sierpień

Jerzy Marciński – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Marcówka – Port Gdański, strajk sierpień

Ireneusz Marczak SG, strajk sierpień

Tadeusz Marczak SG, strajk sierpień

Witold Marczak – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Tadeusz Marczuk – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Ryszard Marczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Marek SG, strajk sierpień

Adam Markiewicz – SG, KZ

Kazimierz Markowski SG, strajk sierpień

Ireneusz Markowski SG, strajk sierpień

Janusz Markowski SG, strajk maj, sierpień

Jan Markowski – GSR – strajk sierpień

Krystyna Marosz – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Włodzimierz Martin – pomoc organizacyjna dla strajkujących

śp. Konrad Marusczyk strajk w SG, maj, sierpień

Grzegorz Masalski – Port Gdański, strajk sierpień

Dariusz Masłowski SG, strajk maj

Grzegorz Mastalerz SG, strajk maj, sierpień

Jerzy Marchlewski – Port Gdański, strajk sierpień

Jarosław Marciniak – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Jan Markowski – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Grzegorz Marchewicz – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Lucjan Markowski – Port Gdański, strajk sierpień

Wiesław Markowski – GSR – strajk sierpień

Stanisław Marojek – Port Gdański, strajk sierpień

Mieczysław Marszelewski – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Marzec – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Mieczysław Masłowski – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Leszek Mastalerz – Port Gdański, strajk sierpień

Dariusz Maszka SG, strajk maj

Mieczysław Maszaro – SP – struktury podziemne (odzn.)

Roman Maszota SG, strajk sierpień

Jan Matacz – SP – strajk maj i sierpień

Marian Mateusiak – Port Gdański, strajk sierpień

Sławomir Matowski SG, strajk maj, sierpień

Magda Matracka – strajk UG

Jan Matracki – SP – struktury podziemne (odzn.)

Józef Matrejek – GSR – strajk sierpień

Andrzej Matusiak SG, strajk sierpień

Jacek Adrian Matusiak – FMW, pomoc organizacyjna dla strajkujących – biuro informacyjne przy kościele św. Brygidy

Stanisław Matusiak – GSR – (Wydz. TiB), strajk sierpień

Janusz Matusiewicz – GSR – strajk sierpień

Marek Matuszak SG, strajk sierpień

Mirosław Matuszewski SG, strajk sierpień

Leszek Matuszewski – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Matuszewski – GSR – strajk sierpień

Sylwester Matuszyński – GSR – strajk sierpień

Tadeusz Matwiejuk – Port Gdański, strajk sierpień

Elżbieta Matyjasiewicz – strajk na UG

Jacek Matyka SG, strajk maj

Mieczysław Matysiak – GSR – strajk sierpień

Beata Matysik – strajk na UG

Dariusz Matyskiel SG, strajk maj

Edward Matyszkiewicz – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Mazowiecki – doradca – maj, sierpień

Mariusz Mazur – strajk PG

Stanisław Mazur – SG, strajki

Sławomir Mazur – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział PD-3 sierpień

Wojciech Mazur – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

… Mazurek SG, strajk sierpień

Kazimierz Mazurek – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Stanisław Mazurek – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Mazurek – Port Gdański, strajk sierpień

Michał Mazurkiewicz – strajk UG

Zbigniew Mazurkiewicz SG, strajk sierpień

Czesław Mazurowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Karol Mazurowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Andrzej Meca – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Bronisław Meca – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Dariusz Mechut SG, strajk sierpień

Jolanta Medyk – strajk UG

Edward Meller – Polskie Linie Oceaniczne, wsparcie dla strajkujących

Krzysztof Mendyka SG, strajk sierpień

Włodzimierz Megger – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Henryk Melon – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Jerzy Mentel – GSR – członek Kom. Wydz. (Wydział Z-1) sierpień

Ewa Merchel – strajk na UG w maju

Barbara Merkel – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Jacek Merkel – przewodniczący Międzyzakładowego KS – sierpień

Witold Merkel – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Jacek Mesinger – GSR – strajk sierpień

Jacek Mews SG, strajk maj

Jerzy Miałki SG, strajk sierpień

Maciej Miatkowski – SG, członek Prezydium TKZ NSZZ „Solidarność”

Marek Miąskowski SG, strajk sierpień

Czesław Mibus SG, strajk sierpień

Romuald Micach – Port Gdański, strajk sierpień

Edward Micał – GSR – strajk sierpień

Olga Michalewska – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Bożena Michalska – strajk PG

Bogusław Michalski – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział Z-2, sierpień

Jan Michalski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Józef Michalski SG, strajk maj

Stefan Michalski GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Andrzej Michałowski – Port Gdański, strajk

Janusz Michałowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Krzysztof Michałowski SG, strajk sierpień

Wiesław Michałowski SG, strajk sierpień

Władysław Michałowski SG, strajk maj, sierpień

Adam Michnik – doradca, maj i sierpień

Mirosław Mickiewicz SG, strajk sierpień

Ryszard Mickiewicz SG, strajk maj

Marek Miczkowski SG, strajk maj

Jacek Miderski – Port Gdański, strajk sierpień

Roch Mieczkowski SG, strajk sierpień

Jerzy Mieczkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Mielczewski SG, strajk sierpień

Edward Mielewczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Mielewczyk – SP – strajk sierpień

Kazimierz Mielewczyk – SP – struktury podziemne (odzn.)

Stanisław Mielewczyk – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Wojciech Mielewczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Tomasz Miegoń – strajk UG

Marian Mielcarek – SP – strajk 1988

Jan Mierzejewski SG, strajk maj

Jerzy Mierzejewski – Port Gdański, strajk sierpień

Anna Mierzwińska – strajk UG

Władysław Migdał – SP – struktury podziemne

Olga Michalewska – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Tadeusz Michalski – GSR – strajk sierpień

Jerzy Mikielewicz – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Jan Milewski – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Julia Mikołajczuk SG, strajk sierpień

Waldemar Miksa – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Piotr Mikulski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Czesław Mil – FMW, wsparcie strajkujących

Zbigniew Milczewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Henryk Miller – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Kazimierz Młynarczyk – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Andrzej Miler – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Zbigniew Milewczyk SG, strajk sierpień

Barbara Milewska – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Marek Milewski – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Mieczysław Miłosz – udział w strajku w SP

Jerzy Minder SG, strajk maj, sierpień

Stanisław Mionskowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Bogdan Miotk – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Jan Miotk SG, strajk w maju i sierpniu

Roman Miotke SG, strajk sierpień

Miron Mironowicz – udział w strajku na UG

Ewa Mirowska SG, strajk sierpień

Wacław Miryn – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Misiewicz SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Miszczak SG, strajk maj, sierpień

Leszek Miś – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Christos Mitakis – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Mitrus – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Leszek Mitrus – strajk UG

Marek Mitura – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział Z-1.1 sierpień

Wiesław Mitura – Port Gdański, strajk sierpień

Sławomir Mituś – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Mizera – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Miziołek – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Ryszard Młodzianowski – GSR, członek Kom. Wydz. wydział PD-1 sierpień

Lech Młodziński – Port Gdański, członek Międzyzakładowego KS, sierpień

śp. Marian Moćko – SG, strajk sierpień, członek KS, KZ NSZZ „S”

Grzegorz Moczyński SG, strajk maj, sierpień

Przemysław Modracki SG, strajk maj

Mariusz Modzelewski – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Modzelewski – GSR – strajk sierpień

Marian Mokwa – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Mokwa SG, strajk sierpień

Mirosław Molka – Port Gdański, strajk sierpień

Adam Moniński – Stocznia „Radunia”, udział w strajku w sierpniu

Marek Morawski SG, strajk sierpień

Karol Morawski – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Morawski – FMW Kraków, kontakt z paryskim Biurem Solidarności, akcje plakatowe w Paryżu „Walka Solidarności trwa”

Tomasz Moszczak – SG, członek Prezydium TKZ NSZZ „Solidarność”

Tadeusz Morczuk SG, strajk maj

Marian Mosakowski – Port Gdański, strajk sierpień

Klaudia Moszczyńska – strajk UG, FMW, akcje ulotkowe

dr Danuta Moszyńska – strajk UG

śp. prof. Leszek Moszyński – strajk UG

Jacek Motyka SG, strajk sierpień

Tadeusz Motyl – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Beata Możejko – strajk UG

Ewa Mówińska – strajk UG

Waldemar Mówiński – strajk UG

Krzysztof Mrozek – udział w strajku na PG

Piotr Mrozewski – GSR – (Wydz. TIB ), strajk sierpień

Justyn Mrozik SG, strajk sierpień

Maria Mrozińska – wsparcie strajkujących, redaktor „Gwiazdy Morza”,

Mariusz Mroziński – GSR – członek Kom. Wydz. wydział TZN sierpień

Zdzisław Mrożek SG, strajk sierpień

Adam Mrówczyński – udział w strajku w SP

Andrzej Mróz – GSR – (Wydz. TA ), strajk sierpień

Bronisław Mróz – Port Gdański, strajk sierpień

Marian Mróz SG, strajk sierpień

Zbigniew Mróz – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Roman Mskieła – Port Gdański, strajk sierpień

Romuald Mszański – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Ryszard Mucha – Port Gdański, strajk sierpień

Lesław Muchowski – SG, udział w strajku w maju i sierpniu

Bogdan Muchowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Władysław Muchowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Roman Mulski SG, strajk sierpień

Marian Munch SG, strajk maj, sierpień

Edward Muniak – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Janusz Murawski – GSR – strajk sierpień

Adam Murczyński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Andrzej Murzyński – SG, KS, Sierpień

Krzysztof Murzyński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Adam Musiał – FMW, wsparcie strajkujących, akcje ulotkowe. Naczelny pisma „Tu Jedenastka” w XI LO w Gdańsku

Hubert Musiał SG, strajk maj, sierpień

Jerzy Musiał – GSR – strajk sierpień

Tadeusz Musiał – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Ryszard Musielak – pomoc w konstruowaniu nadajnika telewizyjnego

Gerard Muszarski – SP – struktury podziemne

Zygfryd Muszarski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

prof. dr med. Joanna Muszkowska-Penson – uczestnik strajków, lekarz L. Wałęsy i strajkujących stoczniowców

Mieczysław Muszyński – Port Gdański, strajk sierpień

Joanna Muzalewska – strajk UG

Zbigniew Mychal SG, strajk maj, sierpień

Zbigniew Mycio – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Anna Mydlarska tłumacz towarzyszący dziennikarzom podczas strajków w SG, strajku na UG

Leszek Myszka SG, strajk maj

Roman Myszka – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Myszkier – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

N

Janusz Nadolny – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Piotr Nadolny SG, strajk sierpień

Sławomir Nadolny SG, strajk maj, sierpień

Józef Nagadowski – GSR – strajk sierpień

Tadeusz Najda SG, strajk sierpień

Roman Najda – SP – strajk maj i sierpień

Jacek Nalikowski SG, strajk sierpień

Dariusz Nalikowski SG, strajk sierpień

Danuta Napieralska pomoc organizacyjna dla strajkujących

Bogdan Napiórkowski SG, strajk sierpień

Piotr Narloch – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Rajmund Narzyński – Port Gdański, strajk sierpień

Rafał Naskręt – GSR – strajk sierpień

Roman Nastały SG, strajk sierpień

Jerzy Nasuto – GSR – strajk sierpień

Robert Nawalny SG, strajk sierpień

Bogdan Nawrocki SG, strajk maj

Kazimierz Nawrocki – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Józef Nazimek SG, strajk maj, sierpień

Tadeusz Nejman – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Andrzej Netza – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Zdzisław Niburski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Cezar Nibus SG, strajk maj, sierpień

Waldemar Nicuń – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Niedbalski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Kazimierz Niedbalski – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Niedlich – WiP – Toruń, pomoc dla strajkującej SG w maju

Przemysław Niedzielski SG, strajk maj, sierpień

Walenty Niedzielski – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Czesław Niedźwiecki – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Mirosław Niedźwiecki – GSR RADUNIA, strajk sierpień

Jarosław Niełacny – FMW, wsparcie strajku w SG

Władysław Niemczyk – GSR – strajk sierpień

Stanisław Niemier – Port Gdański, strajk sierpień

Grzegorz Nieradko – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Mirosław Niesteruk SG, strajk maj

Andrzej Nieszpilak – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Bogdan Nieśmiała – GSR – strajk sierpień

Beata Niewiadomska-Mioduszkiewicz – strajk na UG

Andrzej Niewiarowski SG, strajk sierpień

Paweł Nikodem – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Marek Nikodemski – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Joanna Nikodemska – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Antoni Niezgoda SG, strajk sierpień

Tomasz Nieznaj SG, strajk maj, sierpień

Bogusław Nieznalski – z ramienia Komitetu Strajkowego fotograf strajków: maj i sierpień

Beata Nitecka – wydawanie przepustek podczas strajku na UG w maju

Robert Nitek – GSR, członek Kom. Wydz. Wydział Z-3.1 sierpień

Janina Niwińska SG, strajk sierpień

Grzegorz Noch SG, strajk sierpień

Grzegorz Nocoń – strajk UG

Krzysztof Nogal – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Wiesława Nogal – GSR – strajk sierpień

Roman Norrek – GSR, członek Kom. Wydz. Wydz. Z-44 strajk sierpień

Marek Nowacki SG, strajk maj

Zbigniew Nowacki – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Mariusz Nowaczyński – strajk na UG

Kazimierz Nowaczyk – strajk na UG

Mirosław Nowaczyk SG, strajk sierpień

Ryszard Nowaczyk SG, strajk maj

Bronisław Nowak SG, strajk maj, sierpień

Czesław Nowak – Port Gdański, strajk

śp. Gerard Nowak – wsparcie żywnościowe dla strajkujących

Jan Nowak – SP – struktury podziemne

Jerzy Nowak – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Kazimierz Nowak SG, strajk sierpień

Krzysztof Nowak – HR (80 Gdyńska Drużyna Harcerzy) uczestnik strajku na UG

Magdalena Nowak (z d. Brunne) – udział w strajku na UG

Wiesław Nowak – GSR – strajk sierpień

Dariusz Nowakowski – GSR – (Wydz. TiB), strajk sierpień

Zbigniew Nowakowski SG, strajk maj, sierpień

Tadeusz Nowakowski – Port Gdański, strajk sierpień

Darek Nowicki SG, strajk sierpień

Eryk Nowicki – wsparcie dla strajkujących,

Henryk Nowicki – GSR – strajk sierpień

Ireneusz Nowicki SG, strajk maj, sierpień

Jan Nowicki – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Nowicki – GSR – (Wydz. TJ ), strajk sierpień

Piotr Nowina-Konopka – rzecznik prasowy Lecha Wałęsy

prof. Mieczysław Nurek – wykłady na terenie SG w sierpniu 1988 r.

Józef Nurzyński – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

 

 

O

Jan Oberlan – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Krzysztof Oboda SG, strajk sierpień

Ryszard Obojski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Andrzej Obremski SG, strajk maj, sierpień

Mariusz Obrycki – GSR – strajk sierpień

Jan Obuchowski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Barbara Ochlak SG, strajk maj

Andrzej Ochtyra SG, strajk sierpień

Ryszard Ociepka SG, strajk maj, sierpień

Janusz Okonowski – Port Gdański, strajk

Józef Okonowski SG, strajk sierpień

Ryszard Okoń – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Henryk Okrój – GSR – strajk sierpień

Mariusz Okrój SG, strajk maj, sierpień

Jerzy Okuszko SG, strajk sierpień

Andrzej Okuniewski – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Roman Okuniewski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Adam Olchowik SG, strajk maj

Jacenty Oleander – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Olech – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Ewa Oleczek-Płocharska – Video Studio Gdańsk, realizator filmowy

Artur Olejarz SG, strajk maj, sierpień

Lech Olejniczak SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Olejnik – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Andrzej Oleksy SG, strajk maj, sierpień

Mieczysław Olender Stocznia „Radunia” – członek Międzyzakładowego KS, sierpień

Wojciech Olender strajk UG

Jan Olesiejko SG, strajk sierpień

Leszek Olesiński SG, strajk maj, sierpień

Stanisław Oleszczuk – pomoc dla strajkujących (wsparcie pracy GAI), maj, sierpień

Marian Oleśków SG, strajk sierpień

Wiesław Olrasi Minder SG, strajk sierpień

Andrzej Olszański SG, strajk sierpień

Aleksandra Olszewska wsparcie strajku w SG

Antoni Olszewski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Bogdan Olszewski – UG i SG, doradca

Grzegorz Olszewski SG, strajk sierpień

Jerzy Olszewski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Mieczysław Olszewski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Ryszard Olszewski – GSR – (Wydz. Z-1 ), strajk sierpień

Stanisław Olszewski SG, strajk maj

Zbigniew Omernik – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Andrzej Opaliński – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Jacek Opiela SG, strajk sierpień

Janusz Ordon SG, strajk sierpień

Wiesław Orlikowski SG, strajk sierpień

Jerzy Orłowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Leszek Orłowski – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Józef Ormańczyk – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Kazimierz Ornowski SG, strajk sierpień

Władysław Ornowski Port Gdański, strajk

Jan Orzech GSR, członek Kom. Wydz. Wydział Z-1.2, sierpień

Czesław Orzechowski SG, strajk sierpień

Jan Oryl – GSR – strajk sierpień

Waldemar Osada SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Osadowski SG, strajk maj

Zygmunt Osażuk SG, strajk sierpień

Władysław Osiecki – Port Gdański, strajk sierpień

Lucjan Osiej – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Kazimierz Osiewski SG, strajk sierpień

Mirosław Osiński SG, strajk sierpień

Stanisław Osipowicz Port Gdański, strajk

Mieczysław Osmański – GSR – strajk sierpień

Czesław Osowski – Port Gdański, strajk sierpień

Ferdynand Osowski – GSR – strajk sierpień

Zenon Osowski – GSR – strajk sierpień

Edward Ossowski – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Ostasiewicz – Port Gdański, strajk sierpień

Aleksander Ostrowski SG, strajk maj

Andrzej Ostrowski – GSR – strajk sierpień

Jerzy Ostrowski SG, strajk maj

Jan Ostrowski – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Ostrowski – Video Studio Gdańsk, operator filmowy

Mirosław Ościłowicz – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Ościłowicz – Port Gdański, strajk sierpień

Norbert Otta SG, strajk sierpień

Ryszard Otto – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Owczarek – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Jan Ozimek – Port Gdański, strajk sierpień

P

Ryszard Pabin SG, strajk sierpień

Ireneusz Pacocha SG, strajk maj

Jolanta Pacocha SG, strajk maj

Stefania Pacocha SG, strajk maj

Marek Pacuk – Port Gdański, strajk

Feliks Poczesny – Port Gdański, strajk sierpień

Horst Paetke – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Marian Paetke – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Ryszard Pain SG, strajk sierpień

Maciej Pająk – FMW, wsparcie dla strajkujących

Ryszard Pajda – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Tadeusz Pajdosz SG, strajk sierpień

Tomasz Pajdziński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Władysław Pajuk – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Roman Pakizer – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Zdzisław Paklepa SG, strajk sierpień

Grzegorz Pakura – GSR – strajk sierpień

Józef Pakuszewski SG, strajk maj, sierpień

Marek Pakuszewski SG, strajk sierpień

Kazimierz Palak – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Michał Paluszuk – GSR – strajk sierpień

Antoni Pałasz – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Henryk Pałczyński – GSR – członek Kom. Wydz. wydział Z-3.3 sierpień

Bonifacy Pałka – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Pałkiewicz – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Elżbieta Pałubicka SG, strajk maj

Dariusz Pałubicki SG, strajk maj i sierpień

Jerzy Pałubicki SG, strajk maj

Jarosław Pałubiński (ew. Połubiński) – łącznik, wsparcie dla strajkujących

Ryszard Panas SG, strajk sierpień

Zbigniew Panas – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Tadeusz Panasiuk – GSR – (Wydz. NI ), strajk sierpień

Krzysztof Pancz SG, strajk maj

Jan Panek SG, strajk sierpień

Stanisław Panenko – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Panfil – udział w strajku w SP

Kazimierz Pańczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Mirosław Pańczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Papciak SG, strajk sierpień

Mirosław Paplicki – Port Gdański, strajk sierpień

Zygmunt Paprocki – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Paprzycki – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Piotr Papulias SG, strajk maj, sierpień

Marek Paradowski – GSR – strajk sierpień

Wiktor Paradowski – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Henryk Parasiński – GSR – strajk sierpień

Franciszek Parchoniuk – GSR – (Wydz. Z-40), strajk sierpień

Halina Parchoniuk – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Marek Parchoniuk – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Lech Parell – WiP, strajk UG, pomoc dla strajkujących w stoczniach, dokumentacja fotograficzna strajków

Krzysztof Partyński – Port Gdański, strajk w sierpniu

Piotr Pasiński – Port Gdański, strajk sierpień

Maciej Pasoń – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Jan Pastwa – HR (4 Gdyńska Drużyna Harcerzy) uczestnik strajku na UG, koordynator grupy harcerskiej podczas strajków majowych,

Henryk Paszek SG, strajk maj

Roman Paszke – GSR – (Wydz.TJ), strajk sierpień

Zbigniew Paternoga – Port Gdański, strajk sierpień

Danuta Patocka – SP – strajk maj i sierpień

Józef Patora SG, strajk maj

Eugeniusz Pawelczyk SG, strajk sierpień

Roman Pawelczyk SG, strajk maj

Wiesław Pawelczyk – GSR – strajk sierpień

Tadeusz Pawelec – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Pawełko SG, strajk sierpień

Edward Pawlak, GSR, członek Międzyzakł. Komit. Strajk., sierpień

Jerzy Pawlak SG, strajk maj

Jan Pawlak – GSR – strajk sierpień

Ryszard Pawlak SG, strajk sierpień

Szymon Pawlicki doradca, SG – maj

Antoni Pawliszyn SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Pawlonka – GSR – strajk sierpień

Leonard Pawłowicz – Port Gdański, strajk sierpień

Jarosław Pawłowski SG, strajk maj, sierpień

Janusz Pawłowski – Video Studio Gdańsk, realizator filmowy

Jerzy Pawłowski – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Pawłowski – Port Gdański, strajk sierpień

Robert Pawłowski – Port Gdański, strajk sierpień

Jarosław Pazio – FMW i RSZ, strajk na UG

Marcin Pazio – FMW i RZS, strajk na UG

Iwona i Ryszard Peek – strajk PG

Waldemar Pedynkowski SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Pellowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Grzegorz Pellowski – maj, dostarczał pieczywo dla strajkującej SG

Grzegorz Pelowski – udział w strajku w SG, maj

Mirosław Pelowski – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Pełka SG, strajk sierpień

Krzysztof Pełka – Port Gdański, strajk sierpień

Zdzisław Pełka – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Pengiel – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Magdalena Penk – HR (68 Gdyńska Drużyna Harcerek), kolportaż ulotek strajkowych

Ewa Penksyk – uczestnik strajku na UG

Joanna Penson SG, strajk sierpień

Tadeusz Pentala SG, strajk maj, sierpień

Tadeusz Pepa – Port Gdański, strajk sierpień

Mirosław Pepliński – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Bogumiła Perkowska – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Joanna Person SG, strajk sierpień

Piotr Pestka – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Mirosław Petka SG, strajk maj

Józef Pettke – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Mieczysław Pettke – GSR– (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Zdzisław Pettke – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Adam Petrala SG, strajk maj

Jan Petroll – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Wiesław Pęcak SG, strajk sierpień

Paweł Piankowski – GSR – strajk sierpień

Zbigniew Piaseczyński SP – struktury podziemne

Zygmunt Piątek SG, strajk sierpień

Jan Piątek – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Piątek – GSR – strajk sierpień

Jerzy Piątek – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Czesław Piątkowski – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Andrzej Piechnik – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Mariusz Piechnik GSR – członek Kom. Wydz. wydział Z-34, sierpień

Krzysztof Piechowski SG, strajk sierpień

Andrzej Piekarski – GSR – członek Kom. Wydz. Wydział Z-3, strajk sierpień

Leon Piekarski – GSR – (Wydz. Z-1 ), strajk sierpień

Marek Piekarski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Piotr Piekarski – Port Gdański, strajk sierpień

Wiesław Piela – SG, KZ NSZZ „Solidarność”

śp. Alina Pienkowska – udział w strajku w maju i sierpniu w SG

Marian Pieńkowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Grażyna Piersiak – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Grzegorz Pierz SG, strajk sierpień

Kazimierz Pierzchała – GSR – strajk sierpień

Mariusz Pieślak SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Pieślak SG, strajk maj

Agnieszka Pietkiewicz (z d. Pionke) – UG, strajk w maju

Tomasz Pietrak – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Pietrewicz SG, strajk maj, sierpień

Jolanta Pietrzak – GSR – (Wydz. TL), strajk sierpień

Bogdan Pilch – GSR – (Wydz. HT ), strajk sierpień

Tadeusz Piotrowski – GSR – (Wydz. Z-40), strajk sierpień

Włodzimierz Pietrucha SG, strajk maj

Włodzimierz Pietrus – FMW Kraków, kontakt z paryskim Biurem Solidarności, akcje plakatowe w Paryżu „Walka Solidarności trwa”

Andrzej Pietruszka SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Pietrzak SG, strajk sierpień

lek. med. Mirosław Pietrzak – opieka medyczna nad strajkującymi stoczniowcami (wraz

z prof. Joanną Muszkowską-Penson)

Jerzy Piętka – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Pilarski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Bogusław Pilch – Port Gdański, strajk sierpień

Mirosław Piłasiewicz SG, strajk maj

Bogusława Piłat – Port Gdański, strajk sierpień

Włodzimierz Pinążek SG, strajk sierpień

Marian Pinkert SG, strajk maj, sierpień

Mirosław Piosek SG, strajk sierpień

Adam Piotrkowicz – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Stefan Piotrowicz – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Adam Piotrowski – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Grzegorz Piotrowski – GSR – strajk sierpień

Jacek Piotrowski – strajk PG, kronika studencka

Jarosław Piotrowski SG, strajk maj, sierpień

Zdzisław Piotrowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Adam Piotrzkowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Brunon Piotrzykowski – GSR – strajk sierpień

Andrzej Piórek – GSR, W-1, strajk sierpień

Mirosław Piórek – GSR – członek Kom. Wydz., Wydział Z-34, udział w strajku w sierpniu

Tadeusz Piórkowski SG, strajk maj, sierpień

Zygmunt Pipka – Port Gdański, strajk sierpień

Tomasz Pisańczyn – GSR, Wydz.Z-34, strajk sierpień

Mieczysław Pisarczuk – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Roman Pisarczuk – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Waldemar Pisarczyk – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Marek Piskorski – GSR, Wydz. Z-43, udział w strajku w sierpniu (obsługa nagłośnienia – m.in. koncertu Piotra Szczepanika)

Stanisław Piskorski – GSR– (Wydz. W-3), strajk sierpień

Paweł Piwka SG, strajk maj

Stanisław Piwoński – Port Gdański, strajk sierpień

Ewa Piwowar pomoc organizacyjna dla strajkujących

Czesława Plechocka – GSR – (Wydz. HTR ), strajk sierpień

Wiesław Plewa SG, strajk sierpień

Waldemar Plichta SG, strajk sierpień

Marek Pliszta – Port Gdański, strajk sierpień

dr Tomasz Pluciński – pomoc dla strajkujących na UG

Marian Plumbaum SG, strajk maj i sierpień

Katarzyna Pluskota (obecnie Sywula) – FMW, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Leszek Płaskonka SG, strajk maj

ks. Stanisław Płatek – odprawianie mszy dla strajkujących w SG (22 sierpnia 1988 r.)

Zygmunt Płaza – Port Gdański, strajk sierpień

Maciej Płażyński – pomoc organizacyjno-poligraficzna dla strajkujących ze strony Spółdzielni „Świetlik”

Wiesław Płocha – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Wiesław Płocharczyk SG, strajk maj, sierpień

śp. Kazimierz Płocharczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Maciej Płocharski – Video Studio Gdańsk, kierownik produkcji

Waldemar Płocharski – Video Studio Gdańsk, realizator filmowy, montażysta

Kazimierz Płomiński – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Płonka SG, strajk maj

Tadeusz Płotka SG, strajk maj, sierpień

Stanisław Płotka SP – struktury podziemne (odzn.)

Tadeusz Płuciennik – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Pniewski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Cezary Pociecha SG, strajk maj

Sławomir Poczepko SG, strajk sierpień

Sławomir Poczopka SG, strajk maj

Stanisław Pocztaljonowicz – GSR – strajk sierpień

Tomasz Podgórski – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Podjacki – GSR – (Wydz. E-1), strajk sierpień

Dariusz Podkowski SG, strajk sierpień

Magdalena Podolska – strajk na UG w maju

Leszek Podsiadły – GSR, W-1, udział w strajku w sierpniu

Marian Podziewski – GSR – strajk sierpień

Mirosław Pogorzelski – GSR– (Wydz. W-3), strajk sierpień

Roman Pogorzelski – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Zbigniew Pogorzelski – GSR RADUNIA, strajk sierpień

Tadeusz Pojdosz SG, strajk maj

Zdzisław Pokładecki SG, strajk sierpień

Zdzisław Pokładzki – członek KS SG, maj

Zbigniew Pokojski SG, strajk maj, sierpień

Robert Pokorski SG, strajk maj, sierpień

Adam Pokrywka – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Krystyna Pokusa – GSR – (Wydz. TPT ), strajk sierpień

prof. Aurelia Polańska – wykłady w SG, sierpień 1988

Edward Polczyk SG, strajk maj

Roch Polechowski – Port Gdański, strajk sierpień

Bolesław Polewiak SG, strajk sierpień

Roman Policha – GSR – strajk sierpień

Wojciech Polichnowski – Port Gdański, strajk sierpień

Lech Polowczyk – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Tadeusz Połaski – GSR – strajk sierpień

Janusz Połczyński SG, strajk sierpień

Jan Połczyński SG, strajk maj

Krzysztof Połczyński SG, strajk maj

Janusz Połom – Port Gdański, strajk sierpień

Krystyna Połomska SG, strajk maj

Wiesław Pomagruk – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Henryk Pomarański SG, strajk sierpień

Witold Pomorski SG, strajk sierpień

Wiesław Pomorski – Port Gdański, strajk sierpień

Grzegorz Pomykacz – GSR – (Wydz. TA ), strajk sierpień

Danuta Poniatowska SG, strajk maj

Kazimierz Popaśnik SG, strajk sierpień

Adam Popek – strajk UG

Mariusz Popielarz – członek KS na UG

Włodzimierz Popik SG, strajk sierpień

Mirosław Popinek SG, strajk maj

dr Jan Popko – pomoc strajkującym na UG

Michał Pora – SP, struktury podziemne (odzn.)

Krzysztof Porol SG, strajk maj

Janusz Porowski – GSR – strajk sierpień

Tomasz Posadzki – strajk UG

Jan Poślednik SG, strajk sierpień

Kazimierz Pośpiech SG, strajk maj

Roman Potapczyk SG, strajk sierpień

Wiesław Potapczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Potocki – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Robert Potok – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Potorski SG, strajk maj

Tadeusz Potraz – GSR – strajk sierpień

Józef Potrykus – wsparcie strajku w SG

Sławomir Potrzebko SG, strajk maj

Rafał Potrzebowski – strajk UG

Jan Powełka SG, strajk maj

Jan Powesko SG, strajk sierpień

Jerzy Powideł SG, strajk maj, sierpień

Lech Powierski – SP, struktury podziemne (odzn.)

Izabela Poznańska – UG, strajk w maju

Bożena Poźniak – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Bogdan Pranszke – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Henryk Praszkiewicz – GSR – strajk sierpień

Waldemar Prątnicki – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Krzysztof Prekop SG, strajk sierpień

Marek Pristaj – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Mirosław Prorok SG, strajk maj, sierpień

Mirosław Prosek SG, strajk maj

Tadeusz Pruchnicki – GSR – strajk sierpień

Jerzy Prusinowski – SP – struktury podziemne

Artur Pruszko – strajk UG

Ryszard Pruszyński – Port Gdański, strajk sierpień

Zygmunt Przechowski – GSR – strajk sierpień

Wojciech Przepióra SG, strajk sierpień

Jan Przepiórka – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Stanisław Przespolewski – Port Gdański, strajk

Krzysztof Przyborowski SG, strajk maj

Wojciech Przybyciński – Port Gdański, strajk sierpień

Rudolf Przybylak – Port Gdański, strajk sierpień

Leszek Przybylski SG, strajk maj, sierpień

Marek Przybylski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Dariusz Przybyła SG, strajk sierpień

Jacek Przybyła SG, strajk sierpień

Bronisław Przybysz – SG, KZ NSZZ „Solidarność”

Zygmunt Przybysz – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Henryk Przybyszewski – Port Gdański, strajk sierpień

Bogdan Przygodzki SG, strajk maj, sierpień

Zbigniew Przytarski – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Przytuła – SG, strajk maj, sierpień członek KS sierpień

Jerzy Prychła – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Andrzej Pstrągowski SG, strajk sierpień

Janusz Pstyga SG, strajk maj, sierpień

Stanisław Pszczółkowski – strajk w GSR

Tadeusz Ptak – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Ptaszek SG, strajk maj

Krzysztof Puacz SG, strajk sierpień

Henryk Puchalski – Port Gdański, strajk sierpień

Bolesław Puczkowski SG, strajk sierpień

Piotr Pudlak SG, strajk sierpień

Krzysztof Pudlewski SG, strajk maj, sierpień

Artur Pukiel SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Pulc – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Puła – Port Gdański, strajk w sierpniu

Janusz Puławski – GSR – strajk sierpień

Józef Pułjan – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Pusz – sierpień, sekretarz L. Wałęsy

Jarosław Puszcz – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Putrycz – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Janusz Puzdrowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Mieczysław Puzdrowski SG, strajk sierpień

Krzysztof Puzik SG, strajk maj

Lech Pyc SG, strajk sierpień

Tadeusz Pyra SG, strajk sierpień

Zbigniew Pyrdek – Port Gdański, strajk sierpień

Edward Pysk SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Pytlak – strajk na UG,

Stanisław Pytlik – SP – struktury podziemne

R

Romuald Rabajczyk SG, strajk maj

Grzegorz Rabczuk SG, strajk sierpień

Adam Racewicz – GSR – strajk sierpień

Grzegorz Raczyński – SP – strajk maj i sierpień

Grzegorz Raczyński – GSR, czł. Kom.Wydz. Wydział W-3 sierpień

Stanisława Raczyńska – GSR – (Wydz.TL ), strajk sierpień

Sławomir Radecki SG, strajk maj

Kazimierz Radka – GSR – strajk sierpień

Leszek Radomski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Sławomir Radomski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Stanisław Radomski SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Radoń SG, strajk maj

Mirosław Radziejowski – GSR – strajk sierpień

Zbigniew Radziewicz SG, strajk sierpień

Krzysztof Radzik GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Bogdan Radzio SG, strajk maj

Fryderyk Radziusz SG, strajk maj

Grzegorz Rafalski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Jan Rafałek – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Leszek Rajek – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Rajek – Port Gdański, strajk sierpień

Eugeniusz Rajkowski – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Zenon Rama – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Ramczykowski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Romuald Ratajczyk SG, strajk sierpień

Jerzy Ratajczyk – GSR – strajk sierpień

Wojciech Rechowicz – GSR – strajk sierpień

Andrzej Reczkowicz – SP – strajk maj i sierpień

Andrzej Rećko – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Stanisław Redzimski – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Zygmunt Rejmer – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Rejter SG, strajk maj, sierpień

Waldemar Rejzug SG, strajk maj, sierpień

Jan Rekowski – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Rekowski – GSR – strajk sierpień

Wojciech Rekowski – GSR – sierpień

Zbigniew Rekowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Julian Resiak – GSR – strajk sierpień

Stanisław Reśko SG, strajk sierpień

Edmund Richert – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Henryk Richert SG, strajk sierpień

Józef Richter – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Edward Rikowski SG, strajk sierpień

Tadeusz Robak SG, strajk sierpień

Mirosław Robak SG, strajk maj

Mirosław Robak – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Dariusz Robiecki SG, strajk sierpień

Zbigniew Rocki – GSR – (Wydz. E-1), strajk sierpień

Jarosław Rocławski – wsparcie dla strajkujących

Grzegorz Rogalski SG, strajk maj, sierpień

Antoni Rogaziński – Port Gdański, strajk sierpień

Lidia Rogowska – strajk na UG

Irena Rogowska SG, strajk maj

Roman Rogowski – strajk na UG

Paweł Rogoziński SG, strajk maj

Bogdan Rogoziński SG, strajk maj, sierpień

Tadeusz Rogulski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Adam Rohde – GSR – strajk sierpień

Piotr Rohde – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Kazimierz Rojek – GSR, strajk w sierpniu

Roman Rola – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Dariusz Rolbiecki SG, strajk sierpień

Katarzyna Rolbiecka – strajk UG

Mariusz Roman – FMW, wydawca gdyńskiego pisma „ANTYMANTYKA”, akcje kolportażowe

Sławomir Roman – FMW, redakcja pisma „POLENTA” w Zespole Szkół Hotelarskich w Gdyni, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Rafał Romanowski SG, strajk maj, sierpień

Zbigniew Romaszewski – doradca, maj

Marta Rommel – strajk UG

Mirosław Rommel – strajk UG

Bernard Rompa – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Kazimierz Rona – GSR – strajk sierpień

Henryk Ropela – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Rosa SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Rosołowski SG, strajk maj

Janusz Rostalski – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Roszkiewicz SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Roszkowski SG, strajk maj, sierpień

Waldemar Rosa – SP – struktury podziemne

Wawrzyniec Rosenberg – SP – struktury podziemne

prof.dr hab. Witold Rosicki – strajk UG

Mieczysław Rosiński – GSR – strajk sierpień

Henryka Rotta – strajk UG

Teresa Rowińska – GSR – strajk sierpień

Rafał Rowiński – FMW, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Jerzy Rozmus – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Zdzisław Rozmus – Port Gdański, strajk sierpień

Romuald Romuzga – Port Północny – Gdańsk, strajk sierpień

Zbigniew Różański – SP – strajk maj i sierpień

Adam Różycki SG, strajk sierpień

Krzysztof Różycki – strajk na UG

Tadeusz Ruchniewicz – GSR – (Wydz. HT ), strajk sierpień

Helena Rucińska – GSR – strajk sierpień

Józef Ruciński – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Stefan Ruciński – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Piotr Rudlak SG, strajk maj, sierpień

Mieczysław Rudnicki – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Rudnik SG, strajk maj, sierpień

Marian Rudnik – GSR – strajk sierpień

Lucjan Rudziński – GSR – (Wydz. HT ), strajk sierpień

Kazimierz Ruhnke SG, strajk maj

Wioletta Ruksza – strajk na UG

Andrzej Rulis SG, strajk sierpień

Walerian Rulko SG, strajk sierpień

Ryszard Runowski – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Henryk Rutecki – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Andrzej Rutkowski – SP, strajk w sierpniu

Arkadiusz Rutkowski SG, strajk maj

Jan Rutkowski SG, strajk maj, sierpień

Tadeusz Rutkowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Walenty Rutkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Czesław Rybak – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Rybczyk – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Arkadiusz Rybicki – pomoc dla strajku w SG, kolportaż ulotek, jawne podpisywanie oświadczeń popierających strajki

Bogdan Rybicki – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Jacek Rybicki – strajk UG

Jarosław Rybicki – FMW, Video Studio Gdańsk – operator filmowy

Sławomir Rybicki – strajk na UG w maju

Józef Rybiński SG, strajk maj, sierpień

Tadeusz Rybka SG, strajk sierpień

Krzysztof Rychert – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Tadeusz Rychert – GSR – członek Kom. Wydz. wydział TZN sierpień

Roman Rydzewski SG, strajk maj, sierpień

Jerzy Ryglewski SG, strajk maj

Piotr Ryłko – strajk na UG w maju

Lesław Rymaszewski SG, strajk maj

Lesław Rynarzewski SG, strajk maj i sierpień

Piotr Rynkowski – GSR RADUNIA, strajk sierpień

Wiesław Rypina – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Henryk Ryszkiewicz – GSR – strajk sierpień

Kazimierz Rytlewski SG, strajk sierpień

Adam Ryznar – pomoc dla strajkujących w maju i sierpniu

Jan Rząd – udział w strajku na Uniwersytecie Gdańskim

Jarosław Rządkowski SG, strajk sierpień

Andrzej Rzeczycki – pomoc dla strajkujących (kierowca przewod. L. Wałęsy)

Józef Rzepka – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Grzegorz Rzepliński – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Marian Rzeźnikowski – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Rzostkiewicz SG, strajk sierpień

S, Ś

Dorota Sabbo SG, strajk maj

Mirosław Sachejko – GSR – strajk sierpień

Kazimierz Sadalski SG, strajk maj

Romuald Sadkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Sadłowski – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Antoni Sadowski wraz z bratem – wsparcie dla strajkujących (m.in. dowóz żywności do portu)

Edward Sadowski – Port Gdański, strajk sierpień

Ireneusz Sadowski – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Sadowski – GSR – strajk sierpień

Marek Sadowski SG, strajk maj, sierpień

Kazimierz Sadowski SG, strajk sierpień

Tadeusz Sadowski – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Sadowski – wsparcie strajku w SG – maj, sierpień (druk, kolportaż materiałów)

Wiesław Sadowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Wiesław Sajnóg SG, strajk maj

Maria Sak – Port Gdański, kolportaż prasy bezdebitowej

Krzysztof Sakwa – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Grzegorz Salewicz – GSR, członek Kom. Wydz. Wydział HTiTPP sierpień

Edmund Salur – Port Gdański, strajk sierpień

Janusz Salur – Port Gdański, strajk sierpień

Leszek Salwa – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

January Samolewski SG, strajk maj

Leszek Samson SG, strajk maj, sierpień

Adam Samulewicz – GSR – strajk sierpień

Stanisław Samulewicz – GSR – strajk sierpień

Kazimierz Saniewski SG, strajk maj, sierpień

Jacek Saraczewski – GSR – strajk sierpień

Leszek Sas SG, strajk maj

Zbigniew Sasinowski – GSR – strajk sierpień

Joanna Sauter – strajk na UG

Dariusz Sawczak – Port Gdański, strajk sierpień

Sławomir Sawczuk – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Maria Sawicka – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Jan Sawicki – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Sawicki – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Sawicki – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Zdzisław Sawicki SG, strajk maj

Henryk Sawicki SG, strajk maj

Ryszard Sawicki – GSR – strajk sierpień

Krystyna Sawicz – Port Gdański, strajk

Romuald Sawko – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Krzysztof Sbieraj SG, strajk maj

Grzegorz Schmidt – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Zbigniew Schreder SG, strajk maj, sierpień

Roman Schreiber – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Andrzej Schulz – GSR – (Wydz. Z-1 ), strajk sierpień

Rudolf Schulz – GSR – strajk sierpień

Janina Sedler – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Mieczysław Sekuła SG, strajk sierpień

Jarosław Sellin – udział w strajku na UG, katolicki Związek Akademicki „VERBUM”, redakcja biuletynu podczas strajku sierpniowego w SG

Agata Semka i ojciec – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Piotr Semka – pomoc dla strajkujących w SG, maj, sierpień, redakcja pisma Regionu Gdańskiego „Solidarność”

Mariusz Senecki – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Jacek Senk – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Aleksander Sergiel – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Klemens Serkowski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Adam Serwatka SG, strajk maj, sierpień

Józef Setlak – Port Gdański, strajk sierpień

Dariusz Seweryński SG, strajk maj

Tomasz Seyfreid SG, strajk maj

Mieczysław Sęczkowski SG, strajk maj

Józef Sędzik SG, strajk w maju

Piotr Shutz – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Józef Sianos SG, strajk sierpień

Bogdan Siciński – SG, strajk maj, sierpień

Józef Siciński – Port Gdański, strajk sierpień

Janusz Sidorenko – Port Gdański, strajk sierpień

Bernard Sidorkiewicz – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Bogdan Sidorowicz – GSR – (Wydz. TJ ), strajk sierpień

Jerzy Sidoruk – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Bogdan Sieciński SG, strajk maj, sierpień

Józef Sieciński SG, strajk maj, sierpień

Jan Sieczkowski – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Iwona Siekierzyńska – strajk na UG

Grzegorz Siemianowski – strajk PG, Biuletyn Strajkowy

Bogdan Siemiński SG, strajk sierpień

Roman Siemiona SG, strajk maj, sierpień

Zbigniew Siepsiak – SP – struktury podziemne

Wojciech Sierocki SG, strajk maj

Stanisław Sięda – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Bogusław Siklicki – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Dariusz Sikora SG, strajk maj, sierpień

Roman Sikora – SP – struktury podziemne

Zdzisław Sikora – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Ludwik Sikorski – GSR – strajk sierpień

śp. Zygmunt Sikorski – Port Gdański, strajk

Grzegorz Silezin – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

śp. Władysław Siła-Nowicki – doradca, maj, sierpień

Mariusz Simiot – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Sławomir Siniarski – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Janusz Sirocki – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Zdzisław Sitarz SG, strajk maj

Roman Siuda – GSR – strajk sierpień

Marek Siudziński SG, strajk sierpień

Krzysztof Siwek – SG, członek KS maj

Janusz Siwiec – GSR – strajk sierpień

Wiesław Skaliński SG, strajk maj, sierpień

Helena Skarżyńska – GSR – strajk sierpień

Marek Skarżyński SG, strajk maj, sierpień

Eugeniusz Skawski – GSR Radunia, strajk sierpień

Jan Skiba – wsparcie dla strajkujących, druk i kolportaż materiałów strajkowych

Andrzej Skiba SG, strajk maj, sierpień

Bogdan Skoczylas SG, strajk maj

Grzegorz Skolimowski – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Teofil Skolimowski – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Roman Skompski SG, strajk maj

Dariusz Skomski – strajk UG,

Mirosław Skorczyk SG, strajk sierpień

Marek Skorowski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Józef Skorupa – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Skorupski SG, strajk maj

Tomasz Skotnicki – HR (68 Gdyńska Drużyna Harcerzy) uczestnik strajku na UG, druk ulotek strajkowych

Andrzej Skowron – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Skowroński – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Piotr Skowroński – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Mieczysław Skórski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Krzysztof Skronik SG, strajk maj

Władysław Skrucha – GSR – strajk sierpień

Bogdan Skrzek SG, strajk maj, sierpień

Piotr Skrzyniarz – uczestnik strajku na UG

Artur Skrzypiec SG, strajk sierpień

Marek Skrzypkowski SG, strajk maj, sierpień

Piotr Skrzypowski SG, strajk sierpień

Mieczysław Skulinowski SG, strajk sierpień

Ireneusz Skurczyński SG, strajk maj, sierpień

Tadeusz Skutnik – dziennikarz, wsparcie informacyjne strajków z maja i sierpnia

Michał Skwarło – udział w strajku na PG, redakcja pisma NZS „Polibuda”, członek komitetu międzyuczelnianego

Teresa Słapek SG, strajk sierpień

Józef Słapek – GSR – (Wydz. TO ), strajk sierpień

Zofia Sławińska – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Henryk Sławiński SG, strajk sierpień

Dorota Sławomir SG, strajk sierpień

Halina Słojewska – aktorka, sierpień – występ w SG

o. Sławomir Słoma – organizacja spotkań w kościele Dominikanów św. Mikołaja (m.in. Stefan Bratkowski, Jacek Fedorowicz)

Bolesław Słomian – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Wojciech Słonimski – GSR – strajk sierpień

Wiktor Słoński – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Słupek – GSR – (Wydz. HT), strajk sierpień

Stanisław Smaga – Port Gdański, strajk sierpień

Tatiana Smagała – HR (65 Gdyńska Drużyna Harcerek), pomoc poligraficzna dla PG

Marek Smakulski – GSR – (Wydz. HT ), strajk sierpień

Stanisław Smigiel SG, strajk sierpień

Jan Smok – Port Gdański, strajk sierpień

Julian Smolak – Port Gdański, strajk sierpień

Marian Smoła – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Smutek SG, strajk sierpień

Anna Snarska – strajk UG

Łucja Snarska – strajk UG

Jarosław Snaza – SP – struktury podziemne

Adam Sobaszek – GSR – strajk sierpień

Kazimierz Sobaszek – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Wiesław Sobczak SG, strajk maj

Marek Sobczak – GS – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Adam Sobecki SG, strajk sierpień

Krzysztof Sobieraj SG, strajk sierpień

Andrzej Sobiewski – GSR RADUNIA, strajk sierpień

Jan Sobociński – Port Gdański, strajk sierpień

Michał Sobolewski – Port Gdański, strajk sierpień

Mirosław Sobolewski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Adam Socha – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Edmund Socha – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Socha SG, strajk maj

Jan Socha – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Socha – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Bernard Sochacki – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Stefan Socha – Port Gdański, strajk sierpień

Stefan Sojc SG, strajk maj

Irena Sojecka – strajk na UG, maj 1988

Andrzej Sokołowski SG, strajk maj

Antoni Sokołowski – GSR, członek Kom. Wydz. Wydział Z-32, sierpień

Czesław Sokołowski SG, strajk maj, sierpień

Jan Sokołowski – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Sokołowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Roman Sokołowski SG, strajk sierpień

Ryszard Sokołowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Jacek Soliński – Port Gdański, strajk sierpień

Franciszek Sołodkowicz – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Bogdan Sołowiej SG, strajk maj, sierpień

Józef Sołtys – Browary Gdańskie, wsparcie dla strajkujących stoczni

Tomasz Somiński – GSR, członek Kom. Wydz. wydział TA sierpień

Romuald Sontowski – GSR – strajk sierpień

Danuta Sorge SG, strajk maj

Aleksander Sosnowski – SP – struktury podziemne

Andrzej Sosnowski – strajk PG , członek KS

Dariusz Sosnowski – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Sosnowski – GSR, członek Kom.Wydz. wydział TZN, sierpień

Sylwester Sosnowski SG, strajk sierpień

Bernard Sosnowski SG, strajk sierpień

Wojciech Sosnowski SG, strajk maj, sierpień

Edmund Soszyński – SG, KZ NSZZ „Solidarność”

Jan Soszyński – Port Gdański, strajk w sierpniu

Ryszard Sowa – Port Gdański, strajk sierpień

Brunon Sowiński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Jerzy Sowiński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Tomasz Sowiński – wsparcie strajku w maju i sierpniu

Tomasz Sowiński – GSR – strajk sierpień

Zbigniew Sowiński – GSR – strajk sierpień

Tadeusz Sowula – Port Gdański, strajk sierpień

Sławomir Sowula – Stocznia Północna, strajk sierpień

Jan Speina – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Spica – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Spławiński – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Bogusław Spodzieja SG, strajk maj, sierpień

Marek Spychalski SG, strajk maj

Ryszard Spychalski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Ryszard Sreberski – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Stachurski SG, strajk maj

Iwona Stachyra – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Bogusław Stablewski SG, strajk maj

Eugeniusz Stadnik – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Benedykt Stalka – GSR – strajk sierpień

Jan Stanecki SG, strajk maj, sierpień

Zenon Stanek – GSR – strajk sierpień

Dariusz Staniszewski – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Tadeusz Staniszewski SG, strajk sierpień

prof. Jadwiga Staniszkis – doradca w SG w maju i sierpniu

Kazimierz Stankiewicz – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Stankiewicz SG, strajk maj

Wacław Stankiewicz – SG, strajk maj, sierpień, członek KS sierpień

Mariusz Stanowski SG, strajk maj, sierpień

Kazimierz Stańczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Marian Stańczyk – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Jacek Stańczykowski SG, strajk maj, sierpień

Bogdan Starościk SG, strajk maj, sierpień

Marian Starski – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Tadeusz Starzyński – GSR „Radunia”, strajk sierpień

Mirosław Stasiak SG, strajk maj, sierpień

Roman Stasiak – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Tadeusz Stasiak – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Grzegorz Stasiewicz – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Franciszek Staszkiewicz – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Sabina Stateczna – GSR – strajk sierpień

Leszek Statkiewicz – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Andrzej Stawicki – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Bożena Stawicka SG, strajk maj

Leszek Stawicki SG, strajk maj

Antoni Stawikowski pomoc organizacyjna dla strajkujących

Ryszard Stawski – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Dionizy Stec – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Stec SG, strajk sierpień

Józef Stefanek – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Eugeniusz Stefanowski – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Stefański – SG, strajk maj i sierpień członek KS sierpień

Ryszard Stefański SG, strajk maj

Roman Stegart – pomoc drukarska, maj, sierpień

prof. Tadeusz Stegner – pomoc dla strajkujących na UG

Tomasz Steinborn SG, strajk maj, sierpień

Jacek Steinke – strajk majowy na PG

Stanisław Steinke – GSR – (Wydz. PK), strajk sierpień

Jan Stelęgowski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Mirosław Stelęgowski – GSR – (Wydz. Z-3/3), strajk sierpień

prof. Andrzej Stelmachowski – doradca, sierpień

Mirosław Stelmaszyński – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Eugeniusz Stenka – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Jan Stenka – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Sterniczuk – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Dariusz Stępień – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Janusz Stępień – GSR, KS (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Józef Stępień SG, strajk sierpień

Zbigniew Stępień SG, strajk maj

Robert Stępniak – FMW i NZS, uczestnik strajku na UG

Dariusz Sternik – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień– członek KS

Zygfryd Stiewa – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Leon Stobiecki – wsparcie dla strajkujących (szef zabezpieczenia plebanii św. Brygidy)

Eugeniusz Stodolski – Port Gdański, strajk sierpień

Eugeniusz Stolarczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Stolarek – GSR – strajk sierpień

Stanisław Stolarski – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Stolarz – Port Gdański, strajk sierpień

Grzegorz Stolc – Port Gdański, strajk w sierpniu

Ryszard Stolc – GSR – (Wydz. TiB), strajk sierpień

Jan Stoliński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Tomasz Stoppa – FMW, strajk UG, pomoc dla strajkujących w SG

Wojciech Stoppa SG, strajk maj

Marek Strenge – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Mirosław Stromski – HR (68 Gdyńska Drużyna Harcerzy), kolportaż ulotek strajkowych

Sławomir Stromski – HR (68 Gdyńska Drużyna Harcerzy), kolportaż ulotek strajkowych

Mirosław Strumowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Robert Strzel SG, strajk sierpień

Kazimierz Strzelczyk SG, strajk maj

Leszek Strzelec – Port Gdański, strajk sierpień

Joanna Strzemieczna – strajk UG

dr Ryszard Strzyżewicz – wykłady w SG, sierpień 1988

Mirosław Studniak – HR (Drużyna Wyspa), pomoc strajkującym, kolportaż ulotek strajkowych

Krzysztof Sturgulewski SG, strajk maj

Roman Stuszyński SG, strajk maj

Zbigniew Stybel Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, pomoc dla strajkujących, druk bibuły w kościele św. Brygidy

Zbigniew Stypółkowski – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Marian Stysiak SG, strajk maj, sierpień

Piotr Suchara – aktor, sierpień – występ w SG

Ryszard Suchecki SG, strajk maj

Ryszard Suchocki SG, strajk sierpień

Edward Suchołbiak – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Gerard Suchomski SG, strajk sierpień

Tadeusz Sukowski z rodziną – pomoc dla strajkujących

śp. Piotr Suchora – aktor, wsparcie działań strajkujących

Jerzy Sudek SG, strajk sierpień

Anna Sujkowska – GSR – (Wydz. TL ), strajk sierpień

Grzegorz Sujkowski – GSR – strajk sierpień

Andrzej Sulanowski – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Suleciński – udział w strajku na UG

Adam Sulewski – GSR – strajk sierpień

Czesław Sulewski – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Sulewski – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Jarosław Suliński – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Stanisław Suliński – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Andrzej Sulkowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Sławomir Sułek – GSR – strajk sierpień

Tadeusz Sułkowski SG, strajk maj

Zdzisław Sumiński SG, strajk maj

Rafał Sumowski – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Renisław Supiński SG, strajk sierpień

Józef Surma – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Anna Suska – strajk na PG

Stanisław Suski – GSR, członek Kom. Wydz. wydział TA, sierpień

Krzysztof Suś SG, strajk sierpień

Darek Suwalski – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Suwalski – GSR (wydz. Z-2), strajk sierpień

Rafał Suwalski – GSR – strajk sierpień

Mariusz Swicktenberg – Port Gdański, strajk sierpień

Dariusz Swieboda – Port Gdański, strajk sierpień

Paweł Swoboda SG, strajk maj

Roman Syldatk – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Sygitowicz – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Andrzej Sykała SG, strajk maj, sierpień

Wiesław Sykucki – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Roman Sylka – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Sylwestruk – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Adriana Symonowicz – strajku na UG

Leszek Symonowicz – strajk na UG

Edward Synak – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Sys – FMW, wsparcie strajku w SG

Józef Syska SG, strajk sierpień

Aleksander Szabiński – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Alojzy Szablewski – SG KZ NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KS maj, sierpień (odzn.)

Jarosław Szablewski SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Szafran – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Krzysztof Szafrański SG, strajk sierpień

Dariusz Szajner – GSR – strajk sierpień

Marian Szalla – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Dariusz Szaliński SG, strajk maj

Andrzej Szałkowski – GSR – strajk sierpień

Czesław Szałkowski SG, strajk sierpień

Jan Szandrach SG, strajk maj

Tomasz Szanel – strajk PG

Piotr Szarało – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Mieczysław Szarkowski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Józef Szarmach SG, strajk sierpień

… Szatkowski SG, strajk sierpień

Edmund Szczepankiewicz SG, strajk sierpień

Ryszard Szczepaniak – Port Gdański, strajk sierpień

Sylwester Szczepaniak – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Szczepaniak – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Mirosław Szczepanik – GSR – strajk sierpień

Piotr Szczepanik – piosenkarz – występował z koncertami, mimo ryzyka aresztowania i utraty sprzętu nagłaśniającego

Jacek Szczepankowski SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Szczepański pomoc organizacyjna dla strajkujących

Andrzej Szczepański – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Edward Szczepański – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Grzegorz Szczepański SG, strajk maj, sierpień

Jerzy Szczepański – GSR, członek Kom. Wydz. wydział Z-3, sierpień

Michał Szczepański – Port Gdański, strajk sierpień

Stefan Szczepański SG, strajk maj, sierpień

Wiesław Szczepański – GSR – strajk sierpień

Jerzy Szczepiński – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Bogusław Szczerba – Port Gdański, strajk sierpień

Wiesław Szczęsny – GSR – strajk sierpień

Ryszard Szczęsny – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Andrzej Szczodrowski – Port Gdański, strajk sierpień

Marian Szczotka – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Szczuka – Port Gdański, strajk sierpień

Małgorzata Szczukowska – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Jerzy Szczybelski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Janusz Szczypkowski – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Stanisław Szydłowski – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Szczygielski SG, strajk sierpień

Sławomir Szczyglak SG, strajk maj, sierpień

Władysław Szczyglak – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Krzysztof Szczypiński SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Szegda – Zakład Mechaniki Precyzyjnej – strajk

Wojciech Szeląg – strajk UG

Zdzisław Szelęgowski SG, strajk sierpień

Mieczysław Szemis – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Romuald Szeremietiew – PPN – wsparcie dla strajkujących

Danuta Szewczyk SG, strajk sierpień

Dorota Szewczyk – FMW, wsparcie dla strajkujących, dostarczanie żywności

Edward Szewczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Olaf Szewczyk UG, strajk maj

Paweł Szkil – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Szlajter SG, strajk maj

Andrzej Szlajter SG, strajk maj

Antoni Szlendak SG, strajk maj

Marian Szlendak – GSR – strajk sierpień

Stanisław Szlom SG, strajk sierpień

Mariusz Szlosecki – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Lech Szmelter SG, strajk sierpień

Leszek Szmidtke – udział w strajku na UG

Bartosz Szmit – udział w strajku na PG

Radosław Szmytkowski – UG strajk

Krzysztof Szmytkowski – GSR – strajk sierpień

Jan Szok – GSR – (Wydz. TIB ), strajk sierpień

Jerzy Szok – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

prof. Jan Szomburg – pomoc organizacyjno-poligraficzna

Ryszard Szostak SG, strajk maj

Zygmunt Szostak – GSR – (Wydz.E2), strajk sierpień

Grażyna Szot – strajk UG

Tadeusz Szpakowski – Port Gdański, strajk sierpień

Grzegorz Szpregiel – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Szramka – GSR – strajk sierpień

Stanisław Szramowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Grzegorz Szrejder – SG, KZ NSZZ „Solidarność”, maj, członek KS sierpień

Krzysztof, Ryszard Szrejder – GSR– (Wydz. TA), strajk sierpień

Krzysztof Sztanderski SG, strajk maj

Henryk Sztukowski – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Sztukowski – Port Gdański, strajk sierpień

Janusz Szubiński – GSR – (Wydz.PD-2 ), strajk sierpień

Kazimierz Szuca – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Krzysztof Szufladowski SG, strajk sierpień

Zbigniew Szukaj – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Andrzej Szulc – WiP, pomoc dla strajkujących, druk i kolportaż ulotek w kościele św. Brygidy, kolportaż

Marek Szulc SG, strajk maj

Marian Szulc – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Szulc – Stocznia Remontowa „Radunia”, strajk sierpień

Piotr Szumała SG, strajk sierpień

Roman Szumała – GSR – strajk sierpień

Eugeniusz Szumiejko pomoc organizacyjna dla strajkujących

Alfons Szumowski – Port Gdański, strajk sierpień

Janusz Szura SG, strajk sierpień

Krzysztof Szutkowski SG, strajk sierpień

Edward Szwajkiewicz – członek prezydium KS SG, maj i sierpień

Bogusław Szwarc SG, strajk maj, sierpień

Zbigniew Szwarcz SG, strajk sierpień

Krzysztof Szwarga SG, strajk maj, sierpień

Bogusław Szwartz SG, strajk sierpień

Grzegorz Szwed Port Gdański, członek Międzyzakładowego KS, sierpień

Robert Szwed SG, strajk maj

Jakub Szwehler SG, strajk maj

Krzysztof Szwindowski SG, strajk maj, sierpień

Jacek Szwindowski SG, strajk maj

Edmund Szwocha – GSR – strajk sierpień

Bogusław Szybalski – wsparcie strajków z maja i sierpnia

Franciszek Szyca – GSR – strajk sierpień

Zygmunt Szydłowski – GSR, członek Kom. Wydz. wydział Z-1.2 sierpień

Ryszard Szydłowski SG, strajk maj

Tomasz Szyfried SG, strajk sierpień

Benedykt Szymański SP – struktury podziemne

Krystyna Szymańska – SP – strajk maj i sierpień

Jacek Szymański – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Szymański – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Leszek Szymański – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Romuald Szymański SG, strajk maj

Roman Szymański – GSR – (Wydz. TJ ), strajk sierpień

Wiesław Szymański – Port Gdański, strajk sierpień

Zygmunt Szymański – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Eugeniusz Szymecki Port Gdański, strajk

Dariusz Szymichowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Roman Szymlek SG, strajk maj, sierpień

Jerzy Szyniec – GSR – strajk sierpień

Jerzy Szyrwiel SG, strajk maj, sierpień

Mariusz Szyryz – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Krzysztof Szyszkowski SG, strajk maj

śp. Jan Szypniewski – SP – struktury podziemne

dr Tadeusz Ścisło – udział w strajku na UG

Edward Ściubidło SP – członek KS w sierpniu (odzn.)

Bronisław Śledź – GSR, członek Kom. Wydz. wydział Z-1, sierpień

Lech Śledź – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Anna Ślęzak – wsparcie dla strajkujących,

Kazimierz Śliwiński SG, strajk maj, sierpień

Mirosław Śliwiński SG, strajk maj, sierpień

Edward Ślusarczyk SG, strajk maj, sierpień

Marżonela Śmiałek SG, strajk maj, sierpień

Jan Śmieszek – Port Gdański, strajk w sierpniu

Bogusław Śmigiel – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Jan Śmita SG, strajk sierpień

Grzegorz Śnierzycki SG, strajk maj

Kazimierz Świątek – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Zdzisław Świder SG, strajk sierpień

Jarosław Świderski GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Marek Świderski – Port Gdański, strajk sierpień

Eugeniusz Świerczyński – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Paweł Świerczyński – SG strajk maj, sierpień członek KS maj, sierpień

Leszek Świerczyński SG, strajk maj, sierpień

Julian Świerczyński SG, strajk sierpień

Roman Świerszcz SG, strajk sierpień

Grzegorz Świerzyński SG, strajk sierpień

Mirosław Świerzyński SG, strajk sierpień

Zdzisław Święcicki – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Ludwik Świłło – GSR – (Wydz. PD-2 ), strajk sierpień

Marek Świrtz SG, strajk sierpień

Julian Świst – GSR – (Wydz. PD-2), strajk sierpień

Tomasz Świtalski – GSR – strajk sierpień

Marian Świtek – Port Gdański, strajk

T

Elżbieta Tadajewska – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Henryk Tafel – SP – struktury podziemne

Mieczysław Talaśka – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Talaśka – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Henryk Talmon – SG, strajk w sierpniu

Roman Taran-Zygmański – SG, strajk sierpień, rzecznik prasowy strajku

Małgorzata Tarasiewicz – WiP, pomoc dla strajkujących, współpraca z dziennikarzami

Czesław Tarasiuk – Port Gdański, strajk sierpień

Bogdan Taraszkiewicz – Port Gdański, strajk

Bogdan Taraszkiewicz SG, strajk maj

Marek Tarciak SG, strajk maj

Roman Tarka SG, strajk sierpień

Andrzej Tarkowski – GSR Radunia, strajk sierpień

Lech Tarnowski – Port Gdański, strajk sierpień

Maciej Tarnowski FMW, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Eugeniusz Tarzecki SG, strajk maj

o. Stanisław Tasiemski – dominikanin, msze podczas strajku UG

Adam Tatarczuk – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Marek Tatula SG, strajk maj, sierpień

prof., prof. Alina i Karol Taylorowie – wsparcie strajku na UG

mec. Jacek Taylor – prawnik, złożył 3 maja w Sądzie Wojewódzkim wniosek o rejestrację NSZZ „S” w SG

Jerzy Tchórzewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Piotr Tchórzewski SG, strajk sierpień

Henryk Tederko – Stocznia Remontowa „Radunia”, przewodniczący strajku w sierpniu

Piotr Terba SG, strajk maj

Marian Terlecki – Video Studio Gdańsk – realizator filmowy

Sylwester Terlecki SG, strajk sierpień

Anatol Teśluk SG, strajk sierpień

Tadeusz Tęcza – GSR – strajk sierpień

Zbigniew Tietianiec – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Dariusz Tkaczuk – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Ireneusz Tkaczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Tkaczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Tłomacki SG, strajk sierpień

Zbigniew Toda – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Tobiasz SG, strajk sierpień

Piotr Tobolski – GSR RADUNIA, strajk sierpień

Małgorzata Todorczuk SG, strajk sierpień

Aleksander Todorowski SG, strajk sierpień

Marek Tokarczyk – pomoc dla strajku w SG, kolportaż ulotek, jawne podpisywanie oświadczeń popierających strajki

Paweł Tokarski SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Tołodziecki SG, strajk maj

Kazimierz Tomaczkowski – GSR – (Wydz. HT ), strajk sierpień

Andrzej Tomas SG, strajk sierpień

Janusz Tomaszewicz – Port Gdański, strajk sierpień

Zygmunt Tomaszewicz – GSR – (Wydz.Z-1/2), strajk sierpień

Adam Tomaszewski – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Tomaszewski SG, strajk sierpień

Witold Tomaszewski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Zdzisław Tomaszewski SG, strajk sierpień

Jacek Tomczak – strajk na PG

Maciej Tomski SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Tonkiel – GSR – strajk sierpień

Leszek Topaczewski SG, strajk sierpień

Leszek Topczewski SG, strajk maj, sierpień

Jerzy Topolewski SG, strajk maj

Sławomir Topolski SG, strajk maj, sierpień

Tadeusz Topór – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Torytter – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Traczyk – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Kazimierz Trantan – Port Gdański, strajk sierpień

Jerzy Trawicki – GSR – (Wydz. TJ ), strajk sierpień

Kazimierz Trawicki SG, strajk maj

Halina Trawińska SG, strajk maj

Andrzej Treder – SP – struktury podziemne (odzn.)

Stanisław Treder – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Jan Trefimów SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Trepczyk – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Krzysztof Trociewicz – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Jerzy Trochowski – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Tadeusz Trocki – pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Kazimierz Troczyński – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Mirosław Troć – Port Gdański, strajk sierpień

Adam Trofimow – SP – strajk maj i sierpień

Dariusz Trojanowski SG, strajk sierpień

Piotr Troszczyński – Port Gdański, strajk sierpień

Wiesław Truchan – Port Gdański, strajk sierpień

Mirosław Trusewicz SG, strajk maj

Józef Truszczyński SG, strajk maj

Krzysztof Truszkowski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Adam Trybułowski pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Jan Trzaska – Port Gdański, strajk sierpień

Mikołaj Trzaska – wsparcie strajku na UG (koncert z T. Tymańskim)

Teresa Trzcińska – GSR – (Wydz.PD-2), strajk sierpień

Jerzy Trzciński – SG, strajk w sierpniu

Michał Trzciński SG, strajk sierpień

Bronisław Trzebiatowski SG, strajk sierpień

Kazimierz Trzebiatowski – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Trzebiatowski – GSR – strajk sierpień

śp. Czesław Trzeciak – SG strajk sierpień członek KS i Prezydium TKZ NSZZ „Solidarność”

Edwin Trzos SG, strajk maj

Jerzy Trzos – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Benedykt Tubis – GSR – strajk sierpień

Barbara Tuge-Erecińska – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Mirosław Tulula – GSR – strajk sierpień

Wojciech Turek – pomoc dla strajku w SG, kolportaż ulotek, jawne podpisywanie oświadczeń popierających strajki sierpniowe

Tomasz Turowski – GSR – strajk sierpień

Włodzimierz Turski SG, strajk sierpień

Włodzimierz Turzyński SG, strajk maj, sierpień

Donald Tusk – pomoc organizacyjno-poligraficzna dla strajkujących ze strony Spółdzielni „Świetlik”

Witold Tuszkowski – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Marta Twardowska – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Jerzy Twardowski SG, strajk maj, sierpień

Zdzisław Twardowski – Port Gdański, strajk sierpień

Teofil Twarduś – Port Gdański, strajk sierpień

Kazimierz Tyc – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Tyczko – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Kazimierz Tylawski – GSR – strajk sierpień

Czesław Tylec – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Tadeusz Tylus – SP – struktury podziemne

Piotr Tyma – strajk UG

Tymon Tymański – wsparcie strajku na UG (koncert z M. Trzaską)

Krzysztof Tymiński – Port Gdański, strajk sierpień

Leszek Tyszewski – GSR, członek Kom. Wydz. wydział Z-3

U

Witold Ubysz – GSR RADUNIA, strajk sierpień

Dariusz Uciński – GSR – strajk sierpień

Anna Ulathar – biuro „S” w Brukseli – pomoc dla strajkujących

Waldemar Ulaszewski – Port Gdański, strajk sierpień

dr Jerzy Umiastowski – pomoc lekarska dla strajkujących, maj, sierpień

Tadeusz Umiński – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Piotr Uniewicz – udział – wsparcie strajku w SG, maj

Leszek Urba – SP, struktury podziemne

Joanna Urban-Majewska SG, strajk sierpień, GAI

Stanisław Urban – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Henryk Urbanowicz SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Urbański – Port Gdański, strajk sierpień

Dariusz Urbański – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Leszek Urbański – strajk UG

Maciej Urbański – strajk UG

Piotr Urbański – łącznik, wsparcie dla strajkujących

Krzysztof Uśnik SG, strajk sierpień

V, W

John Vanderveken – sekretarz generalny MKWZZ, odwiedził strajk w SG

Józef Wabiszewski – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Wachlak SG, strajk maj

Józef Wachowski – Port Gdański, strajk sierpień

Tomasz Wacko – HR (143 Gdyńska Drużyna Harcerzy), uczestnik strajku na UG, druk i kolportaż ulotek strajkowych

Roman Wadzulak SG, strajk sierpień

Mirosław Waga SG, strajk sierpień

Henryk Wajchowski – Port Gdański, strajk sierpień

Robert Wajlonis – strajk na UG

Wojciech Walas – GSR – (Wydz. TPP), strajk sierpień

Antoni Walczak SG, strajk sierpień

Jarosław Walczak – Port Gdański, strajk sierpień

Mariusz Walczak – GSR, członek Kom. Wydz. wydział Z-3.2 sierpień

Mikołaj Walczyk – strajk UG

Ryszard Walczewski SG, strajk sierpień

Józef Walkusz – GSR – (Wydz.PO), strajk sierpień

Dariusz Walenciej – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Wiesław Walendziak – strajk UG

Adam Walendzis – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Antoni Walentukiewicz – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Renata Walenis SG, strajk maj

Stefan Waligórski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Wojciech Waliszewski SG, strajk maj

Sławomir Waliszewski – Port Gdański, strajk sierpień

Ryszard Walkiewicz – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Piotr Walkowiak – GSR – (Wydz. TA ), strajk sierpień

Marian Walaszczyk – Port Gdański, strajk sierpień

Hubert Wałaszewski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Czesław Wałęka – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Lech Wałęsa – główny negocjator w rozmowach z przedstawicielami rządu ze strony strajkujących w maju i sierpniu

Marek Wałuszko strajk UG

Andrzej Wanke – GSR Radunia, strajk sierpień

Tadeusz Warczyński SG, strajk maj, sierpień

Dariusz Warczyński SG, strajk sierpień

Marian Wardaszka – Port Gdański, strajk sierpień

Aleksandra Wardęcka – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Henryk Wardecki SG, strajk maj, sierpień

Waldemar Wardęcki – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Wiesław Wardyński – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Warejko SG, strajk sierpień

Marek Wąs – strajk w maju na UG

Franciszek Werengowski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Jacek Werengowski – FMW, wsparcie dla strajkujących

Krzysztof Wargan – uczestnik strajku na UG

Kazimierz Warmowski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Kazimierz Warpechowski SG, strajk sierpień

Kazimierz Warzocha – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Roman Waryś – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Teresa Wasilczuk – HR (29 Gdańska Drużyna Harcerek) uczestniczka strajku na PG

Kazimierz Wasilewski SP, struktury podziemne (odzn.)

Leon Wasilewski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Wacław Wasilewski – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Jerzy Wasiluk – GSR – (Wydz. TIB ), strajk sierpień

Dariusz Wasielewski strajk UG

śp. Jan Wasiłowski – GSR, strajk sierpień

Marek Wasiński – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Dominik Wasiołek – GSR – strajk sierpień

Zbigniew Wasuk SG, strajk sierpień

Kazimierz Waszczuk – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Waszczuk – GSR – strajk sierpień

Lech Waśkiewicz SG, strajk maj

Bronisław Waśniewski – GSR – (Wydz. PD-3), strajk sierpień

Zbigniew Wawer – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Edward Wawro – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Wawro – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Tadeusz Wawrzyniak SG, strajk sierpień

Bogusław Wawrzyniecki strajki PG

Józef Wawrzyńczak – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Danuta Wąs SG, strajk maj

Henryk Wąs SG, strajk maj, sierpień

Marek Wąs – wsparcie strajku w SG – sierpień 1988 i strajk w 1989 roku na UG,

Grzegorz Wąsowicz SG, strajk sierpień

Ks. Jarosław Wąsowicz – FMW, pomoc dla strajkujących, pomoc w organizacji demonstracji na meczu Lechia – Górnik

Marek Wąsowicz SG, strajk sierpień

Jan Wdowiak – GSR – strajk sierpień

Dariusz Wechsel – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Czesław Weder – Port Gdański, strajk sierpień

Janina Wehrnstein – pomoc represjonowanym – Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, organizacja pomocy w kościele św. Brygidy

Waldemar Weier SG, strajk sierpień

Zdzisław Wejerowski SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Weiss – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Henryk Wenerski – Port Gdański, strajk sierpień

Romana Wengielecka – GSR – strajk sierpień

Zbigniew Went SG, strajk sierpień

Jan Weralski SG, strajk maj, sierpień

Tadeusz Werdecki SG, strajk maj, sierpień

Marek Werechowski – SG, Wydz. – 3, strajk sierpień

Jerzy Weremijewicz – Port Gdański, strajk sierpień

Jacek Werengowski – FMW, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Mirosław Weresa SG, strajk sierpień

Gerhard Werner – GSR – strajk sierpień

… Werowska-Lesiak SG, strajk sierpień

Klaudiusz Wesołek – WiP, strajk UG, strajk SG, maj, sierpień

Adam Wesołowski – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Andrzej Wesołowski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Edward Wesołowski SG, strajk sierpień

Krzysztof Wesołowski – SP – struktury podziemne (odzn.)

Marian Wesołowski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Mieczysław Wesołowski – GSR, członek Kom. Wydz. Wydział Z-42 sierpień

Zbigniew Wesołowski SG, strajk sierpień

Czesław Wessel – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Grzegorz Węsierski – SP – struktury podziemne

Henryk Węsierski – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Węgorek SG, strajk maj, sierpień

Marek Węgierski SG, strajk maj

Jacek Węgierski SG, strajk maj

Sebastian Węgierski – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Węglarz – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Antoni Węgrzyn – Port Gdański, strajk sierpień

Mieczysław Wiączek SG, strajk sierpień

Jarosław Wichmanowski SG, strajk sierpień

Marek Wichyciel SG, strajk sierpień

Marian Widocki – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Stanisław Widuto – SG, strajk w maju i sierpniu

Henryk Widz – SP – struktury podziemne (odzn.)

Franciszek Wiecki – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Wieczorek SG, strajk maj, sierpień

Mariusz Wieczorek – łącznik ze strajkującą SG, kolportaż pism bezdebitowych

Jerzy Wieczorek SG, strajk maj

Ryszard Wieczorek SG, strajk maj, sierpień

Władysław Wieczorek – GSR – (Wydz. E-2), strajk sierpień

Barbara Wieland SG, strajk maj

Jacek Wieland SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Wielowieyski – doradca, przedstawiciel Episkopatu Polski

Józef Wiercioch – Port Gdański, strajk sierpień

Andrzej Wierzbicki – Port Gdański, strajk sierpień

Marcin Wierzbowski FMW Region Pomorze Wschodnie, pomoc dla strajkujących, akcje kolportażowe

Sławomir Wiewiórski – udział w strajku w SP

Krzysztof Więchowski SG, strajk sierpień

Jarosław Więckowski – GSR – (Wydz.W-3), strajk sierpień

Kazimierz Więckowski – SP – strajk maj i sierpień

Kazimierz Więckowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Jerzy Wijalis SG, strajk maj, sierpień

śp. Wiesław Wika-Czarnowski – Port Gdański, strajk

Adam Wikiel – strajk UG

Barbara Wikieł (z domu Borkowska) – strajk UG

Zygfryd Wiklandt – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Janusz Wikowski – udział i czynna pomoc dla SG w maju i sierpniu

Józef Wiktor SG, strajk sierpień

Kazimierz Wiktorek – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Kazimierz Wilbik – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Mariusz Wilczyński – FMW, redaktor naczelny „Solidarności” pisma Regionu Gdańskiego, organizacja drukarni i redakcja biuletynów strajkowych

Przemysław Wilgatek – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Małgorzata Wilińska – HR (68 Gdyńska Drużyna Harcerek), kolportaż ulotek strajkowych

Krzysztof Wiliński SG, strajk maj, sierpień

Mariusz Wilk – pomoc dla strajkujących stoczniowców – maj, sierpień

Jerzy Wilma – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Wilszewski SG, strajk sierpień

Antoni Winczewski – Port Gdański, strajk sierpień

Zdzisław Winczura SP – struktury podziemne (odzn.)

Halina Winiarska – aktorka, sierpień, występ w SG

Czesław Winiecki – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Włodzimierz Winkler SG, strajk maj

Zbigniew Wiszowaty SG, strajk maj, sierpień

Alina Wiśnicka – strajk PG

Urszula Wiśniewska SG, strajk maj

Andrzej Wiśniewski SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Wiśniewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Edward Wiśniewski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Roman Wiśniewski SG, strajk maj, sierpień

Piotr Wiśniewski SG, strajk maj

Piotr Wiśniewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Adam Wiśniewski SG, strajk maj

Tadeusz Wiśniewski SG, strajk maj, sierpień

Michał Witczak SG, strajk maj, sierpień

Leszek Witek SG, strajk sierpień

Dariusz Witkowski SG, strajk sierpień

Felicjan Witkowski – GSR – strajk sierpień

Henryk Witkowski – NZS, udział w strajku na UG (obecnie duchowny)

Jarosław Wittstock – udział w strajku na Uniwersytecie Gdańskim

Alojzy Wituk SG, strajk maj

Bogusław Włoch SP – struktury podziemne

Bogdan Włodarczak – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Henryk Włodarczyk – GSR – strajk sierpień

Mariusz Włodarczyk SG, strajk maj, sierpień

Zdzisław Włodarczyk SG, strajk maj

Zbigniew Włodarski – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Tadeusz Włodkowski – GSR – strajk sierpień

Marek Wnorowski SG, strajk maj, sierpień

Jerzy Wnuk SG, strajk sierpień

Grzegorz Wocior SG, strajk maj, sierpień

Tadeusz Wohlert – Port Gdański, strajk sierpień

Joanna Wojciechowicz – współtwórczyni GAI Solidarność, wsparcie strajku w maju i sierpniu

Zdzisław Wojciechowicz – Port Gdański, strajk sierpień

Krystyna Wojciechowska – Stocznia Północna, strajk w sierpniu

Edmund Wojciechowski SG, strajk sierpień

Henryk Wojciechowski – Port Gdański, strajk sierpień

Hubert Wojciechowski – pomoc organizacyjna dla strajku w Stoczni Północnej

Jacek Wojciechowski – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Kazimierz Wojciechowski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Zdzisław Wojciechowski – Port Gdański, strajk sierpień

Marcin Wojewski strajk PG, KS

Zbigniew Wojewski – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Piotr Wojewoda – GSR – strajk sierpień

Andrzej Wojsz – Port Gdański, strajk sierpień

Mirosław Wojtacha – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Wojtal SG, strajk sierpień

Andrzej Wojtaszek SG, strajk sierpień

Ryszard Wojtaszewski SG, strajk maj

Teofil Wojsiat – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Adam Wojtczak SG, strajk maj

Danuta Wolak SG, strajk maj

Wojciech Wolański – strajk na PG

Ryszard Wolf SG, strajk maj

Dariusz Woliński – Port Gdański, strajk sierpień

Czesław Wolski – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Józef Wolszlegier – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Piotr Wołos – FMW, wsparcie dla strajkujących,

Jerzy Wołoszka – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Wołoszyk – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Ryszard Wołowczyk SG, strajk sierpień

Wiesław Wołyniec – GSR – strajk sierpień

Kazimierz Wołyński – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Jerzy Wonka – FMW, strajk na UG i wsparcie dla strajkujących stoczni

Andrzej Wosiorski SG, strajk sierpień

Marian Woszczyk – GSR – strajk sierpień

Kazimierz Woźniak – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Woźniak – GSR – (Wydz. Z-34), strajk sierpień

Krzysztof Woźniak – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Sławomir Woźniak – GSR RADUNIA, strajk sierpień

Andrzej Wójcik – GSR – (Wydz. PD-1), strajk sierpień

Dariusz Wójcik – wsparcie dla strajkujących,

Jan Wójcik – SG, strajk maj, sierpień członek KS, KZ NSZZ „Solidarność”

Jan Wójcik – SP, struktury podziemne

Mirosław Wójcik – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Stanisław Wójcik – GSR, KS

Zbigniew Wójcik – SG, strajk sierpień

Zdzisław Wójcik – GSR – (Wydz. HT), strajk sierpień

Roman Wójcik – SG, strajk maj

Tomasz Wójtowicz – śpiewak, występy w stoczniach, sierpień

Piotr Wrona – SG, strajk sierpień

Edmund Wroński – SG, strajk maj, sierpień

Jacek Wróbel – SG, strajk maj, sierpień

Tomasz Wróbel – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Wróbel – GSR – strajk sierpień

Wacław Wróblewski – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

Zdzisław Wróblewski – SG, strajk sierpień

Bronisław Wróblewski – GSR – strajk sierpień

Bronisław Wrzesiński – GSR – (Wydz. Z-44), strajk sierpień

Feliks Wrzosek – GSR RADUNIA, strajk sierpień

Jan Wrzosek SG, strajk sierpień

Maria Wszelaczyńska – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Wojciech Wuciński – SG, strajk sierpień

Zygmunt Wulski – GSR – (Wydz. Z-40), strajk sierpień

Kazimierz Wyciszkiewicz – GSR – (Wydz. W-3), strajk sierpień

Eugeniusz Wyczling – SG, strajk sierpień

Henryk Wyczling – GSR – strajk sierpień

Krzysztof Wypych – SG, strajk sierpień

Henryk Wyrzykowski – SG, strajk sierpień

Małgorzata Wysocka – HR (68 Gdyńska Drużyna Harcerek), kolportaż ulotek strajkowych

Marek Wysocki – GSR – (Wydz. HT ), strajk sierpień

Piotr Wysocki – HR (68 Gdyńska Drużyna Harcerzy), uczestnik strajku na UG, druk i kolportaż ulotek

Tadeusz Wysocki – GSR – strajk sierpień

Walenty Wysocki – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Wysocki SG, strajk sierpień

Stanisław Wysokiński – GSR – strajk sierpień

Piotr Wysokoński – FMW, pomoc dla strajkujących, akcje ulotkowe

Krzysztof Wyszkowski – doradca, wykłady, maj, sierpień

Henryk Wyszychowski – SG, strajk maj

Stanisław Wyszyński – GSR – strajk sierpień

Roman Wyżlic – SP – struktury podziemne

Z, Ż

Ryszard Zabiciel – Port Gdański, strajk sierpień

Henryk Zabielski – GSR – strajk sierpień

Bolesław Zaborowski – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Czesław Zaborowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Mirosław Zaborowski – SG, strajk maj

Piotr Zaborowski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Wiesław Zaborowski – SG, strajk sierpień

Zbigniew Zaborowski – SG, strajk sierpień

Jacek Zabrocki – Ruch WiP, osoba wspomagająca strajk w SG w sierpniu 1988 r.

Jerzy Zabrocki – SG, strajk sierpień

Ryszard Zabrocki – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Czesław Zachacz – GSR, członek Kom. Wydz. (wydział TPiE), strajk sierpień

Ireneusz Zachara – SG, strajk maj

Barbara Zachariasz – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Zdzisław Zachariasz – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Leszek Zacharski – SG, strajk sierpień

Ireneusz Zaczara – SG, strajk sierpień

Aleksander Zadernowski – SG, strajk maj, sierpień

Ireneusz Zagórski – SG, strajk sierpień

Janina Zacharzewska – GSR, Wydz. 3 (suwnicowa), strajk w sierpniu,

Jerzy Zając – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Leszek Zając – Port Gdański, strajk sierpień

Roman Zając – SP, strajk w sierpniu

Tomasz Zając – strajk UG

Jarosław Zajączkowski – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Zbigniew Zajdel – GSR – (Wydz. E-1), strajk sierpień

Adam Zajdlewicz – SG, strajk maj

Adam Zajdlewicz – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Jacek Zajewski – GSR – strajk sierpień

Kazimierz Zajkowski – Port Gdański, strajk sierpień

Mieczysław Zakrent – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Przemysław Zakrzewicz – strajk UG

Arkadiusz Zakrzewski – SG, strajk sierpień

Andrzej Zakrzewski – SG, strajk maj, sierpień

Andrzej Zakrzewski – GSR – strajk sierpień

Jerzy Zakrzewski – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Kazimierz Zakrzewski – SG, Wydz. – 4, wsparcie strajkujących

Roman Zakrzewski – GSR – (Wydz. Z-40), strajk sierpień

Stefan Zakrzewski – GSR – (Wydz. Z-42), strajk sierpień

Waldemar Zakrzewski – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Zakrzewski – SP – strajk maj i sierpień

Sławomir Zalecki – SG, strajk maj

śp. prof. Jerzy Zaleski – zatrzymany przez milicję w trakcie organizowania pomocy dla strajkujących

Krzysztof Zaleski – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Leszek Zaleski – strajk PG

Mariusz Zaleski – SG, strajk sierpień

Tadeusz Zaleski – udział, wsparcie strajku na UG

Andrzej Zalewski – GSR – (Wydz. TiB), strajk sierpień

Grzegorz Zalewski – SG, strajk sierpień

Jan Zalewski SP, struktury podziemne

Kazimierz Zalewski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Piotr Zalewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Władysław Zalewski – SG, strajk sierpień

Witold Zalewski – SG, strajk maj, sierpień

Zdzisław Zalewski SP – struktury podziemne

Radek Załęski – SG, strajk sierpień

Zbigniew Zambrowicz – SG, strajk sierpień

Paweł Zambrzycki – Port Gdański, strajk sierpień

Jacek Zamkowski – GSR – (Wydz. Z-32), strajk sierpień

Edmund Zander – GSR – (Wydz. TPN ), strajk sierpień

Zenon Zander – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

lek. med. Andrzej Adam Zapaśnik – dostarczał leki dla strajkujących stoczniowców

Andrzej Zapaśnik – SG, strajk sierpień

Piotr Zaradny strajk PG, KS

Czesław Zarembski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Edward Zarembski – GSR – strajk sierpień

Tadeusz Zarembski – SG, strajk sierpień

Andrzej Zarębski – doradca, strajki w maju i sierpniu

Andrzej Zarębski – Port Gdański, strajk sierpień

Czesław Zarębski – GSR, członek Kom. Wydz. Wydział Z-2 sierpień

Eugeniusz Zarębski – GSR – strajk sierpień

Jan Zarzycki – Port Gdański, strajk sierpień

Wojciech Zarzycki – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Zdzisław Zarzycki – SG, strajk sierpień

Zofia Zarychta – GSR – strajk sierpień

Dariusz Zasada – SG, strajk maj 1988,

Andrzej Zastawny – GSR– (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Kazimierz Zatorski – SG, strajk sierpień

Adam Zaunar – GSR – (Wydz.PD-2), strajk sierpień

Jan Zawadka – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Danuta Zawadzka – wsparcie strajków w maju i sierpniu

Grzegorz Zawadzki – SG, strajk sierpień

Stefan Zawadzki – Port Gdański, magazyn i kolportaż materiałów bezdebitowych

Zbigniew Zawadzki – SG, strajk sierpień

Marek Zawiślak – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Waldemar Zawoluk – Port Gdański, strajk sierpień

Alina Zbierajewska strajk UG

Waldemar Zbroszczyk – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Tadeusz Zbyszyński – Port Gdański, strajk sierpień

Tadeusz Zbytek – strajk w SG, maj i sierpień

Antoni Zdancewicz – SG, strajk maj, sierpień

Adam Zdanowicz – strajk UG,

Kazimierz Zdeb – SP – struktury podziemne (odzn.)

Józef Zdrodowski – Port Gdański, strajk sierpień

Adam Zdrojewski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Andrzej Zdrojewski – SG, strajk sierpień

Józef Zdziebło – GSR – (Wydz.TIB ), strajk sierpień

Ryszard Zdziech – Port Gdański, strajk sierpień

Aleksander Zdybel – GSR – (Wydz. NI ), strajk sierpień

Stanisław Zegar – SG, strajk maj, sierpień

Stanisław Zelman – Port Gdański, strajk sierpień

Paweł Zelwan – Port Gdański, strajk sierpień

Marek Zgorzelski – SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Zielazny – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Andrzej Zieliński – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Dariusz Zieliński – SG, strajk sierpień

Ireneusz Zieliński – SG, strajk maj

Jan Zieliński – GSR – (Wydz. TPN ), strajk sierpień

Krzysztof Zieliński – GSR, członek Kom. Wydz. Wydział Z -3 sierpień

Krzysztof Zieliński – Port Gdański, strajk sierpień

Leszek Zieliński – SG, strajk sierpień

Marek Zieliński – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Stanisław Zieliński – SG, strajk sierpień

Stefan Zieliński – GSR – (Wydz. Z-1/2), strajk sierpień

Tomasz Zieliński – SG, strajk maj, sierpień

Waldemar Zieliński – udział w strajku w SP

Wojciech Zieliński – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Zbigniew Zieliński – Port Gdański, strajk sierpień

Longin Zielski – Port Gdański, strajk sierpień

Jan Ziemann – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Edward Ziemian – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Mariusz Zięba – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Krzysztof Ziętek – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Ziętek – SG, strajk maj

Katarzyna Zimmer (obecnie Zimmer-Drabczyk) – zaopatrzenie dla strajkujących UG, przygotowanie plakatów

Kazimierz Zimny – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Zimny – SG, strajk sierpień

Jerzy Zimowski – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Paweł Zińczuk – SG, strajk maj KZ NSZZ „S”

Waldemar Ziobro – SG, strajk sierpień

Maciej Ziółkowski – GSR – strajk sierpień

Gwidon Zlatkes – WiP, wsparcie dla strajkujących,

Zdzisław Złotkowski – GSR, pomoc dla strajkujących w kościele św. Brygidy

Tomasz Złotoś – strajk UG

Mariusz Zmitrowicz – GSR – (Wydz. TA), strajk sierpień

Jerzy Zocholl – GSR – (Wydz. Z-41), strajk sierpień

Marian Zonek – SG, strajk maj

Jan Zub – Port Gdański, strajk sierpień

Edward Zubielski – GSR – (Wydz. Z-1), strajk sierpień

Alfons Zulewski – SG, strajk maj

Grzegorz Zulewski – GSR – (Wydz. TiB), strajk sierpień

Bożena Zwolennik – SG, strajk maj

Jerzy Zwoliński – Port Gdański, strajk sierpień

Eugeniusz Zybała – Port Gdański, strajk sierpień

Marzena Zych-Wasielewska strajk UG

Tadeusz Zydel – SG, strajk maj

Tadeusz Zygmunt – GSR – (Wydz. TPN), strajk sierpień

Ginter Zymborowski – GSR– (Wydz. W-3), strajk sierpień

Krzysztof Zyskowski – SG, strajk sierpień

Bogdan Żabiński – SG, strajk maj, sierpień

Krzysztof Żabiński pomoc organizacyjna dla strajkujących

Mirosław Żak – SG – maj i GSR, członek KS w sierpniu

Józef Żakowski – Port Gdański, strajk sierpień

Piotr Żakowski – Port Gdański, strajk sierpień

Michał Żebrowski – strajk PG

Maria Żelazna – strajk UG

Krzysztof Żelichowski – Port Gdański, strajk sierpień

Zbigniew Żelichowski – SG, strajk sierpień

Żmieńko Eugeniusz – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Franciszek Żmuda – Port Gdański, strajk

Krzysztof Żmuda – SP strajk maj i sierpień

Józef Żmudczyński – Port Gdański, strajk sierpień

Stanisław Żmudź – Port Gdański, strajk sierpień

Krzysztof Żrubek – SG, strajk maj

Jan Żuchniewski – GSR – strajk sierpień

Mieczysław Żuk – SP, struktury podziemne (odzn.)

Ludwik Żukowski – SG, strajk maj, sierpień

Zdzisław Żukowski – Port Gdański, strajk sierpień

Józef Żurawski – GSR – (Wydz. Z-43), strajk sierpień

Marian Żurawski – GSR – (Wydz. Z-33), strajk sierpień

Leszek Żylak – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

prof. Maciej Żylicz – wsparcie strajkujących na PG

Witold Żylicz – pomoc organizacyjna dla strajkujących

Marek Żyliński – SG, strajk maj

Tadeusz Żyłowski – GSR – (Wydz. Z-2), strajk sierpień

Ryszard Żywicki – GSR – (Wydz. Z-31), strajk sierpień

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę