PLAN SZKOLEŃ SIP 2019/2020

DLA ZAKŁADOWYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

 

Plan spotkań szkoleniowych

Społecznych Inspektorów Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

w roku szkoleniowym 2019 / 2020

Organizator i miejsce szkoleń:

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” , sala  Akwen

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24. Szkolenia są bezpłatne.

 

L.p.

Termin spotkania

Godzina

Temat szkolenia

1.

 

18.10.2019 r.

 

10.00

Państwowa Inspekcja Pracy. Zmiany w prawie pracy 

 

2.

     22.11.2019 r.     10.00 Mobbing w pracy – szkolenie

3.

20.12.2019 r.

10.00

Państwowa Inspekcja Pracy. Szkolenia BHP dla kadry zarządzającej, kierowników, pracowników. 
 

4.

17.01.2020 r.

10.00

Sanepid – higiena pracy w zakładach pracy.

5.

21.02.2020 r.

10.00

Medycyna pracy – wpływ środowiska pracy na zdrowie  i choroby zawodowe pracowników.

6.

20.03.2020 r.

10.00

Państwowa Inspekcja Pracy. Uprawnienia i obowiązki SIP w zakładzie pracy.

7.

     17.04.2020 r.

10.00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy dot. emerytur i rent pracowniczych. 

8.

15.05.2020 r.

10.00

Państwowa Inspekcja Pracy.Wyniki kontroli w 2019 r.

9.

19.06.2020 r.

10.00

Podsumowanie roku szkoleniowego. Plan szkoleń na rok następny

 

 

KOORDYNATOR DS. BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA PRACY

ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Stefan Gawroński

Sanepid – higiena pracy w zakładach pracy

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę