PLAN SZKOLEŃ SIP 2017/2018

DLA ZAKŁADOWYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

 

Plan spotkań szkoleniowych

Społecznych Inspektorów Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

w roku szkoleniowym 2017 / 2018

Organizator i miejsce szkoleń:

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” , sala  Akwen

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24. Szkolenia są bezpłatne.

 

 

L.p.
Termin spotkania
Godzina

Temat szkolenia

1.
 20.10.2017 r.
 10.00
Państwowa Inspekcja Pracy.
Legalność zatrudnienia -
uprawnienia kontrolne i obowiązki PIP
2.
     17.11.2017 r.
    10.00
Mobbing w pracy – szkolenie.
3.
15.12.2017 r.
10.00
Państwowa Inspekcja Pracy.
Opracowanie dokumentów
powypadkowych.
4.
19.01.2018 r.
10.00
Ratownictwo i udzielanie
pierwszej pomocy – szkolenie.
5.
16.02.2018 r.
10.00
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska.
Zadania dot. zakładów pracy
6.
16.03.2018 r.
10.00
Państwowa Inspekcja Pracy.
Zatrudnianie osób młodocianych.
Zmiany w prawie pracy.
7.
     20.04.2018 r.
10.00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy dot. emerytur
i rent pracowniczych.
8.
18.05.2018 r.
10.00
Państwowa Inspekcja Pracy.
Wyniki kontroli w 2017 r.
9.
15.06.2018 r.
10.00
Podsumowanie roku szkoleniowego.
Plan szkoleń na rok następny

 

 

 

KOORDYNATOR DS. BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA PRACY

ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Stefan Gawroński

Download PDF

Powrót Drukuj stronę