PLAN SZKOLEŃ SIP 2018/2019

DLA ZAKŁADOWYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

 

Plan spotkań szkoleniowych

Społecznych Inspektorów Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

w roku szkoleniowym 2018 / 2019

Organizator i miejsce szkoleń:

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” , sala  Akwen

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24. Szkolenia są bezpłatne.

 

L.p.

Termin spotkania

Godzina

Temat szkolenia

1.

 

19.10.2018 r.

 

10.00

Państwowa Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy. Uprawnienia SIP/PIP

 

 

2.

     16.11.2018 r.     10.00 Kompetencje społeczne SIP – szkolenie.

3.

14.12.2018 r.

10.00

Państwowa Inspekcja Pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu.

 

4.

18.01.2019 r.

10.00

Obowiązki Pracodawcy dot. przepisów ppoż .

5.

15.02.2019 r.

10.00

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. Zadania dot. zakładów pracy 

6.

15.03.2019 r.

10.00

Państwowa Inspekcja Pracy. Zmiany w prawie pracy.

7.

     26.04.2019 r.

10.00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy dot. emerytur i rent pracowniczych. 

8.

17.05.2019 r.

10.00

Państwowa Inspekcja Pracy.

Wyniki kontroli w 2018 r.

9.

14.06.2019 r.

10.00

Podsumowanie roku szkoleniowego. Plan szkoleń na rok następny

 

 

KOORDYNATOR DS. BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA PRACY

ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Stefan Gawroński

Download PDF
Powrót Drukuj stronę