szkolenia SIPPLAN SZKOLEŃ SIP 2017/2018


DLA ZAKŁADOWYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY   Plan spotkań szkoleniowych Społecznych Inspektorów Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w roku szkoleniowym 2017 / 2018 Organizator i miejsce …