szkolenia SIPPLAN SZKOLEŃ SIP 2019/2020


DLA ZAKŁADOWYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY   Plan spotkań szkoleniowych Społecznych Inspektorów Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w roku szkoleniowym 2019 / 2020 Organizator i miejsce …